Toerisme - Master

 

De volledige opleiding - dit is het eigenlijke masterprogramma, voorafgegaan door het voorbereidende traject - neemt in totaal anderhalf academiejaar in beslag.

KU Leuven
Het studiedomein van toerisme verschilt van andere domeinen door de complexiteit van toerisme als maatschappelijk fenomeen, als beleidsdomein en als economische activiteit. Toerisme kan worden bestudeerd als een economisch, sociocultureel of ruimtelijk fenomeen. Dat betekent dat de masteropleiding toerisme een interdisciplinaire studie is, waar verschillende disciplines zoals antropologie, sociologie, marketing, bedrijfsbeheer en geografie worden geïntegreerd.
In de modulaire structuur van de opleiding komen al die verschillende aspecten op een geïntegreerde manier aan bod. De veelheid aan actieve werkvormen met zelfstandige verwerking appelleert aan je creativiteit, verantwoordelijkheidszin en inzet. Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid om individueel of in groep geïntegreerde projecten in samenspraak met het toeristische werkveld uit te voeren. Tijdens de masteropleiding krijg je de mogelijkheid om zelf geïntegreerde casestudies uit te voeren waarbij je, in groep en individueel, leert omgaan met bronnen, een onderzoek leert opzetten, ervaring opdoet met het toepassen van technieken en kritisch leert omgaan met de geboekte resultaten. Bovendien doe je ook buitenlandervaring op tijdens een internationale excursie en krijg je de kans om je voor je masterproef aan te sluiten bij lopende onderzoeksprojecten binnen en buiten Europa.

VUB 
Het geheel vormt dus een universitaire opleiding waarvan het schakelprogramma, resp. voorbereidingsprogramma integraal deel uitmaken.
Het eigenlijke masterprogramma is in principe enkel toegankelijk voor studenten die met succes de evaluatie van het schakelprogramma of het voorbereidingsprogramma hebben doorlopen.
Studenten die niet geslaagd zijn voor het schakel- of voorbereidings - programma kunnen onder bepaalde voorwaarden toch de masteropleiding aanvatten.


Uhasselt
Toerisme-wetenschap is een uitdagend en complex interdisciplinair studiedomein. Toerisme is een belangrijke economische sector die wereldwijd meer dan 5% van het Bruto Globaal Product uitmaakt.  Het is ook een sociaal fenomeen waarbij sociale groepen en culturen uit soms totaal andere gebieden van de wereld met elkaar in contact komen en met elkaar interageren. Ten slotte is toerisme ook een ruimtelijk fenomeen en vindt het plaats in een fysieke omgeving waar het grote milieu-impacten kan hebben. De opleiding master in het toerisme is daarom een interdisciplinaire studie waar verschillende disciplines zoals antropologie, sociologie, marketing, bedrijfsbeheer en geografie diepgaand worden geïntegreerd.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Economische en toegepaste economische wetenschappen
• Wetenschappen


Studiepunten

60

Toerisme - Master

De volledige opleiding - dit is het eigenlijke masterprogramma, voorafgegaan door het voorbereidende traject - neemt in totaal anderhalf academiejaar in beslag.

KU Leuven
Het studiedomein van toerisme verschilt van andere domeinen door de complexiteit van toerisme als maatschappelijk fenomeen, als beleidsdomein en als economische activiteit. Toerisme kan worden bestudeerd als een economisch, sociocultureel of ruimtelijk fenomeen. Dat betekent dat de masteropleiding toerisme een interdisciplinaire studie is, waar verschillende disciplines zoals antropologie, sociologie, marketing, bedrijfsbeheer en geografie worden geïntegreerd.
In de modulaire structuur van de opleiding komen al die verschillende aspecten op een geïntegreerde manier aan bod. De veelheid aan actieve werkvormen met zelfstandige verwerking appelleert aan je creativiteit, verantwoordelijkheidszin en inzet. Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid om individueel of in groep geïntegreerde projecten in samenspraak met het toeristische werkveld uit te voeren. Tijdens de masteropleiding krijg je de mogelijkheid om zelf geïntegreerde casestudies uit te voeren waarbij je, in groep en individueel, leert omgaan met bronnen, een onderzoek leert opzetten, ervaring opdoet met het toepassen van technieken en kritisch leert omgaan met de geboekte resultaten. Bovendien doe je ook buitenlandervaring op tijdens een internationale excursie en krijg je de kans om je voor je masterproef aan te sluiten bij lopende onderzoeksprojecten binnen en buiten Europa.

VUB 
Het geheel vormt dus een universitaire opleiding waarvan het schakelprogramma, resp. voorbereidingsprogramma integraal deel uitmaken.
Het eigenlijke masterprogramma is in principe enkel toegankelijk voor studenten die met succes de evaluatie van het schakelprogramma of het voorbereidingsprogramma hebben doorlopen.
Studenten die niet geslaagd zijn voor het schakel- of voorbereidings - programma kunnen onder bepaalde voorwaarden toch de masteropleiding aanvatten.


Uhasselt
Toerisme-wetenschap is een uitdagend en complex interdisciplinair studiedomein. Toerisme is een belangrijke economische sector die wereldwijd meer dan 5% van het Bruto Globaal Product uitmaakt.  Het is ook een sociaal fenomeen waarbij sociale groepen en culturen uit soms totaal andere gebieden van de wereld met elkaar in contact komen en met elkaar interageren. Ten slotte is toerisme ook een ruimtelijk fenomeen en vindt het plaats in een fysieke omgeving waar het grote milieu-impacten kan hebben. De opleiding master in het toerisme is daarom een interdisciplinaire studie waar verschillende disciplines zoals antropologie, sociologie, marketing, bedrijfsbeheer en geografie diepgaand worden geïntegreerd.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Economische en toegepaste economische wetenschappen
• Wetenschappen


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toerisme 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Toerisme,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

De Masteropleiding in toerisme voorziet in een uitstroom naar de richting van het toeristische werkveld en naar het onderzoek in het studiedomein van toerisme.
Binnen het toeristische veld verschuift de aandacht immers naar meer professionalisme, gesteund op gespecialiseerde kennis, flexibiliteit en vooruitziend denken.
Je wordt vooral voorbereid op midden- en hogere kaderfuncties in de toeristische bedrijfswereld, sectororganisaties of overheidsorganisaties (van Europees tot lokaal niveau).
Het gaat om opdrachten in verband met strategisch management in toerisme, met marketing en marktonderzoek in toerisme, met beheersing van omgevingseffecten door en voor toerisme, met toerismebeleid in overheidsorganisaties … gesteund op gespecialiseerde operationele kennis en vaardigheden.
De opleiding speelt in op de snelle veranderingen in de sector. Hierbij staan het analyseren van trends, oorzaken en gevolgen van recente ontwikkelingen en het ontwikkelen van strategieën centraal.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Gids
Manager hotel restaurant
Manager toerismeproducten
Verantwoordelijke rendement toerismeproducten

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in het toerisme


Gegevens bijgewerkt tot 16-09-2019

Toerisme - Master

De volledige opleiding - dit is het eigenlijke masterprogramma, voorafgegaan door het voorbereidende traject - neemt in totaal anderhalf academiejaar in beslag.

KU Leuven
Het studiedomein van toerisme verschilt van andere domeinen door de complexiteit van toerisme als maatschappelijk fenomeen, als beleidsdomein en als economische activiteit. Toerisme kan worden bestudeerd als een economisch, sociocultureel of ruimtelijk fenomeen. Dat betekent dat de masteropleiding toerisme een interdisciplinaire studie is, waar verschillende disciplines zoals antropologie, sociologie, marketing, bedrijfsbeheer en geografie worden geïntegreerd.
In de modulaire structuur van de opleiding komen al die verschillende aspecten op een geïntegreerde manier aan bod. De veelheid aan actieve werkvormen met zelfstandige verwerking appelleert aan je creativiteit, verantwoordelijkheidszin en inzet. Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid om individueel of in groep geïntegreerde projecten in samenspraak met het toeristische werkveld uit te voeren. Tijdens de masteropleiding krijg je de mogelijkheid om zelf geïntegreerde casestudies uit te voeren waarbij je, in groep en individueel, leert omgaan met bronnen, een onderzoek leert opzetten, ervaring opdoet met het toepassen van technieken en kritisch leert omgaan met de geboekte resultaten. Bovendien doe je ook buitenlandervaring op tijdens een internationale excursie en krijg je de kans om je voor je masterproef aan te sluiten bij lopende onderzoeksprojecten binnen en buiten Europa.

VUB 
Het geheel vormt dus een universitaire opleiding waarvan het schakelprogramma, resp. voorbereidingsprogramma integraal deel uitmaken.
Het eigenlijke masterprogramma is in principe enkel toegankelijk voor studenten die met succes de evaluatie van het schakelprogramma of het voorbereidingsprogramma hebben doorlopen.
Studenten die niet geslaagd zijn voor het schakel- of voorbereidings - programma kunnen onder bepaalde voorwaarden toch de masteropleiding aanvatten.


Uhasselt
Toerisme-wetenschap is een uitdagend en complex interdisciplinair studiedomein. Toerisme is een belangrijke economische sector die wereldwijd meer dan 5% van het Bruto Globaal Product uitmaakt.  Het is ook een sociaal fenomeen waarbij sociale groepen en culturen uit soms totaal andere gebieden van de wereld met elkaar in contact komen en met elkaar interageren. Ten slotte is toerisme ook een ruimtelijk fenomeen en vindt het plaats in een fysieke omgeving waar het grote milieu-impacten kan hebben. De opleiding master in het toerisme is daarom een interdisciplinaire studie waar verschillende disciplines zoals antropologie, sociologie, marketing, bedrijfsbeheer en geografie diepgaand worden geïntegreerd.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Economische en toegepaste economische wetenschappen
• Wetenschappen


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Toerisme 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Talen,

Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Toerisme,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

De Masteropleiding in toerisme voorziet in een uitstroom naar de richting van het toeristische werkveld en naar het onderzoek in het studiedomein van toerisme.
Binnen het toeristische veld verschuift de aandacht immers naar meer professionalisme, gesteund op gespecialiseerde kennis, flexibiliteit en vooruitziend denken.
Je wordt vooral voorbereid op midden- en hogere kaderfuncties in de toeristische bedrijfswereld, sectororganisaties of overheidsorganisaties (van Europees tot lokaal niveau).
Het gaat om opdrachten in verband met strategisch management in toerisme, met marketing en marktonderzoek in toerisme, met beheersing van omgevingseffecten door en voor toerisme, met toerismebeleid in overheidsorganisaties … gesteund op gespecialiseerde operationele kennis en vaardigheden.
De opleiding speelt in op de snelle veranderingen in de sector. Hierbij staan het analyseren van trends, oorzaken en gevolgen van recente ontwikkelingen en het ontwikkelen van strategieën centraal.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Gids
Manager hotel restaurant
Manager toerismeproducten
Verantwoordelijke rendement toerismeproducten

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in het toerisme


Gegevens bijgewerkt tot 16-09-2019