Opleiding: Toerisme
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Overtuigen-besturen, Talen,
Schoolvakken SO: Duits, Engels, Frans, Toerisme,
 
 
Klemtonen
 

De volledige opleiding - dit is het eigenlijke masterprogramma, voorafgegaan door het voorbereidende traject - neemt in totaal anderhalf academiejaar in beslag.

KU Leuven
Het studiedomein van toerisme verschilt van andere domeinen door de complexiteit van toerisme als maatschappelijk fenomeen, als beleidsdomein en als economische activiteit. Toerisme kan worden bestudeerd als een economisch, sociocultureel of ruimtelijk fenomeen. Dat betekent dat de masteropleiding toerisme een interdisciplinaire studie is, waar verschillende disciplines zoals antropologie, sociologie, marketing, bedrijfsbeheer en geografie worden geïntegreerd.
In de modulaire structuur van de opleiding komen al die verschillende aspecten op een geïntegreerde manier aan bod. De veelheid aan actieve werkvormen met zelfstandige verwerking appelleert aan je creativiteit, verantwoordelijkheidszin en inzet. Tijdens de opleiding krijg je de mogelijkheid om individueel of in groep geïntegreerde projecten in samenspraak met het toeristische werkveld uit te voeren. Tijdens de masteropleiding krijg je de mogelijkheid om zelf geïntegreerde casestudies uit te voeren waarbij je, in groep en individueel, leert omgaan met bronnen, een onderzoek leert opzetten, ervaring opdoet met het toepassen van technieken en kritisch leert omgaan met de geboekte resultaten. Bovendien doe je ook buitenlandervaring op tijdens een internationale excursie en krijg je de kans om je voor je masterproef aan te sluiten bij lopende onderzoeksprojecten binnen en buiten Europa.

VUB 
Het geheel vormt dus een universitaire opleiding waarvan het schakelprogramma, resp. voorbereidingsprogramma integraal deel uitmaken.
Het eigenlijke masterprogramma is in principe enkel toegankelijk voor studenten die met succes de evaluatie van het schakelprogramma of het voorbereidingsprogramma hebben doorlopen.
Studenten die niet geslaagd zijn voor het schakel- of voorbereidings - programma kunnen onder bepaalde voorwaarden toch de masteropleiding aanvatten.


Uhasselt
Toerisme-wetenschap is een uitdagend en complex interdisciplinair studiedomein. Toerisme is een belangrijke economische sector die wereldwijd meer dan 5% van het Bruto Globaal Product uitmaakt.  Het is ook een sociaal fenomeen waarbij sociale groepen en culturen uit soms totaal andere gebieden van de wereld met elkaar in contact komen en met elkaar interageren. Ten slotte is toerisme ook een ruimtelijk fenomeen en vindt het plaats in een fysieke omgeving waar het grote milieu-impacten kan hebben. De opleiding master in het toerisme is daarom een interdisciplinaire studie waar verschillende disciplines zoals antropologie, sociologie, marketing, bedrijfsbeheer en geografie diepgaand worden geïntegreerd.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Economische en toegepaste economische wetenschappen
• Wetenschappen

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De Masteropleiding in toerisme voorziet in een uitstroom naar de richting van het toeristische werkveld en naar het onderzoek in het studiedomein van toerisme.
Binnen het toeristische veld verschuift de aandacht immers naar meer professionalisme, gesteund op gespecialiseerde kennis, flexibiliteit en vooruitziend denken.
Je wordt vooral voorbereid op midden- en hogere kaderfuncties in de toeristische bedrijfswereld, sectororganisaties of overheidsorganisaties (van Europees tot lokaal niveau).
Het gaat om opdrachten in verband met strategisch management in toerisme, met marketing en marktonderzoek in toerisme, met beheersing van omgevingseffecten door en voor toerisme, met toerismebeleid in overheidsorganisaties … gesteund op gespecialiseerde operationele kennis en vaardigheden.
De opleiding speelt in op de snelle veranderingen in de sector. Hierbij staan het analyseren van trends, oorzaken en gevolgen van recente ontwikkelingen en het ontwikkelen van strategieën centraal.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Bioethics (E)  
  Development Evaluation and Management (E)  
  Digital humanities (E)  
  European Integration (E)  
  Globalisation and Development (E)  
  Governance and Development (E)  
  Medische stralingsfysica  
  Public Health - Disease Control (E)  
  Public Health - Health Systems Management and Policy (E)  
  Public Health - International health (E)  
  Publiek management  
  Santé Publique - Contrôle des Maladies (F)  
  Santé Publique - Politique et Management des Système de Santé (F)  
  Space Studies (E)  
  Sportgeneeskunde  
  Technology for Integrated Water Management (E)  
  Tropical Animal Health (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 16-09-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.