Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie - Master

 

UGent


De opleiding logopedische en audiologische wetenschappen is sinds academiejaar 2015-2016 uitgebreid naar een vijfjarige opleiding bestaande uit drie bachelorjaren en twee masterjaren.
Het eerste jaar van de bacheloropleiding is gemeenschappelijk voor alle studenten.
In het tweede jaar kies je voor de afstudeerrichting Logopedie of de afstudeerrichting Audiologie (en die zet je voort in de master­opleiding).
Het tweede masterjaar zal pas voor de eerste keer ingericht worden in academiejaar 2018-2019.
Dat betekent dat studenten die zich nu inschrijven voor het schakelprogramma nog zullen instappen in het eenjarige masterprogramma.
De afstudeerrichting Logopedie biedt een wetenschappelijke vorming voor de preventie, diagnostiek en behandeling van stoornissen op het gebied van stem, spraak en taal met aandacht voor management en onderwijs.
De stoornissen die aangeboren of verworven zijn kunnen voorkomen zowel op het vlak van de gesproken taal als op het vlak van de geschreven taal.
Zodoende kom je in aanraking met alle leeftijdsgroepen.
 
De stage bestaat in het totaal uit 600 uren (120 uren in het derde jaar bachelor, 480 uren in het masterjaar). Na afloop kun je zelfstandig patiënten met diverse pathologieën onderzoeken en behandelen, vernieuwende onderzoeks- en behandelingsprotocollen opstellen en managementstaken uitvoeren.
Na het succesvol beëindigen van de opleiding Logopedie kun je een erkenning/RIZIV-nummer voor logopedist aanvragen.


Studiepunten

120 (vanaf 2018-2019)

Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie - Master

UGent


De opleiding logopedische en audiologische wetenschappen is sinds academiejaar 2015-2016 uitgebreid naar een vijfjarige opleiding bestaande uit drie bachelorjaren en twee masterjaren.
Het eerste jaar van de bacheloropleiding is gemeenschappelijk voor alle studenten.
In het tweede jaar kies je voor de afstudeerrichting Logopedie of de afstudeerrichting Audiologie (en die zet je voort in de master­opleiding).
Het tweede masterjaar zal pas voor de eerste keer ingericht worden in academiejaar 2018-2019.
Dat betekent dat studenten die zich nu inschrijven voor het schakelprogramma nog zullen instappen in het eenjarige masterprogramma.
De afstudeerrichting Logopedie biedt een wetenschappelijke vorming voor de preventie, diagnostiek en behandeling van stoornissen op het gebied van stem, spraak en taal met aandacht voor management en onderwijs.
De stoornissen die aangeboren of verworven zijn kunnen voorkomen zowel op het vlak van de gesproken taal als op het vlak van de geschreven taal.
Zodoende kom je in aanraking met alle leeftijdsgroepen.
 
De stage bestaat in het totaal uit 600 uren (120 uren in het derde jaar bachelor, 480 uren in het masterjaar). Na afloop kun je zelfstandig patiënten met diverse pathologieën onderzoeken en behandelen, vernieuwende onderzoeks- en behandelingsprotocollen opstellen en managementstaken uitvoeren.
Na het succesvol beëindigen van de opleiding Logopedie kun je een erkenning/RIZIV-nummer voor logopedist aanvragen.


Studiepunten

120 (vanaf 2018-2019)

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Logopedische en audiologische wetenschappen 

Afstudeerrichting: Logopedie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Nederlands,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Logopedische en audiologische wetenschappen: LogopedieEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Veel afgestudeerden starten een eigen praktijk als logopedist / audioloog, maar je kunt evengoed aan de slag in logopedische of audiologische diensten in ziekenhuizen of in de privépraktijk van medische specialisten. Logopedisten en audiologen met een universi tair diploma zijn actief in het wetenschappelijk onderzoek of het coördineren van grotere diensten en de patiëntenzorg.
Daarnaast kun je logopedische of audiologische hulp verstrekken in grote onderwijsinstellingen, zoals in het buitengewoon onderwijs ten behoeve van gehoor-, taal- en spraakgestoorden, of als zorgcoördinator in het gewone onderwijs.
Ook het hoger onderwijs, medisch-pedagogische instituten, revalidatiecentra, thuisbegeleidingsdiensten, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en consultatiebureaus voor gehandicapten bieden kansen.
De industrie biedt vooral werkgelegenheid op het domein van preventieve gehoorscreening.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Logopedist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 30-04-2018

Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie - Master

UGent


De opleiding logopedische en audiologische wetenschappen is sinds academiejaar 2015-2016 uitgebreid naar een vijfjarige opleiding bestaande uit drie bachelorjaren en twee masterjaren.
Het eerste jaar van de bacheloropleiding is gemeenschappelijk voor alle studenten.
In het tweede jaar kies je voor de afstudeerrichting Logopedie of de afstudeerrichting Audiologie (en die zet je voort in de master­opleiding).
Het tweede masterjaar zal pas voor de eerste keer ingericht worden in academiejaar 2018-2019.
Dat betekent dat studenten die zich nu inschrijven voor het schakelprogramma nog zullen instappen in het eenjarige masterprogramma.
De afstudeerrichting Logopedie biedt een wetenschappelijke vorming voor de preventie, diagnostiek en behandeling van stoornissen op het gebied van stem, spraak en taal met aandacht voor management en onderwijs.
De stoornissen die aangeboren of verworven zijn kunnen voorkomen zowel op het vlak van de gesproken taal als op het vlak van de geschreven taal.
Zodoende kom je in aanraking met alle leeftijdsgroepen.
 
De stage bestaat in het totaal uit 600 uren (120 uren in het derde jaar bachelor, 480 uren in het masterjaar). Na afloop kun je zelfstandig patiënten met diverse pathologieën onderzoeken en behandelen, vernieuwende onderzoeks- en behandelingsprotocollen opstellen en managementstaken uitvoeren.
Na het succesvol beëindigen van de opleiding Logopedie kun je een erkenning/RIZIV-nummer voor logopedist aanvragen.


Studiepunten

120 (vanaf 2018-2019)

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Logopedische en audiologische wetenschappen 

Afstudeerrichting: Logopedie

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Nederlands,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Logopedische en audiologische wetenschappen: LogopedieEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Veel afgestudeerden starten een eigen praktijk als logopedist / audioloog, maar je kunt evengoed aan de slag in logopedische of audiologische diensten in ziekenhuizen of in de privépraktijk van medische specialisten. Logopedisten en audiologen met een universi tair diploma zijn actief in het wetenschappelijk onderzoek of het coördineren van grotere diensten en de patiëntenzorg.
Daarnaast kun je logopedische of audiologische hulp verstrekken in grote onderwijsinstellingen, zoals in het buitengewoon onderwijs ten behoeve van gehoor-, taal- en spraakgestoorden, of als zorgcoördinator in het gewone onderwijs.
Ook het hoger onderwijs, medisch-pedagogische instituten, revalidatiecentra, thuisbegeleidingsdiensten, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en consultatiebureaus voor gehandicapten bieden kansen.
De industrie biedt vooral werkgelegenheid op het domein van preventieve gehoorscreening.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Logopedist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 30-04-2018