Gezondheidsbevordering - Master

 

UGent


Grote aandacht gaat naar de theoretische onderbouw van zulke programma’s en de wetenschappelijke benadering van preventieproblemen.
Je wordt opgeleid om op wetenschappelijke basis gezondheidsvoorlichting en -bevorderende activiteiten te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren.
Die activiteiten kunnen zich zowel situeren in de preventieve sector als in de ziekenhuissector en andere zorgverlenende sectoren.
Hierbij gaat de aandacht zowel naar individuele als naar gemeenschapsgerichte interventies en programma’s. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en methoden uit verschillende wetenschapsgebieden: geneeskunde, epidemiologie, psychologie, communicatiewetenschap, economie, beleidswetenschap, farmacologie.
Een aantal opleidingsonderdelen draagt bij tot de kennis en vaardigheden voor de ontwikkeling van interventies en andere zijn gericht op het verhogen van de methodo­logisc­he kennis en vaardigheden die moeten toelaten wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
De keuzevakken bieden je de kans je traject volgens je eigen interesse te vervolledigen.
De masterproef vormt het belangrijke sluitstuk van de opleiding. Praktisch 
De opleiding is een dagopleiding die niet speciaal gericht is op de combinatie van werken en studeren.
Voor verschillende opleidingsonderdelen moeten zowel groeps- als individuele opdrachten uitgevoerd worden, sommige met en andere zonder begeleiding.
Aanwezigheid in een aantal lessen is dus een vereiste.
Tijdens diverse opleidingsonderdelen kom je in contact met vertegenwoordigers van het werkveld.Studiepunten

60

Gezondheidsbevordering - Master

UGent


Grote aandacht gaat naar de theoretische onderbouw van zulke programma’s en de wetenschappelijke benadering van preventieproblemen.
Je wordt opgeleid om op wetenschappelijke basis gezondheidsvoorlichting en -bevorderende activiteiten te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren.
Die activiteiten kunnen zich zowel situeren in de preventieve sector als in de ziekenhuissector en andere zorgverlenende sectoren.
Hierbij gaat de aandacht zowel naar individuele als naar gemeenschapsgerichte interventies en programma’s. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en methoden uit verschillende wetenschapsgebieden: geneeskunde, epidemiologie, psychologie, communicatiewetenschap, economie, beleidswetenschap, farmacologie.
Een aantal opleidingsonderdelen draagt bij tot de kennis en vaardigheden voor de ontwikkeling van interventies en andere zijn gericht op het verhogen van de methodo­logisc­he kennis en vaardigheden die moeten toelaten wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
De keuzevakken bieden je de kans je traject volgens je eigen interesse te vervolledigen.
De masterproef vormt het belangrijke sluitstuk van de opleiding. Praktisch 
De opleiding is een dagopleiding die niet speciaal gericht is op de combinatie van werken en studeren.
Voor verschillende opleidingsonderdelen moeten zowel groeps- als individuele opdrachten uitgevoerd worden, sommige met en andere zonder begeleiding.
Aanwezigheid in een aantal lessen is dus een vereiste.
Tijdens diverse opleidingsonderdelen kom je in contact met vertegenwoordigers van het werkveld.Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks: • Bachelor in de geneeskunde 

 • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen 

 • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie 

 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (audiologie) 

 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (logopedie) 

 • Bachelor in de tandheelkunde 

 • Bachelor in de psychologie (bedrijfspsychologie en personeelsbeleid) 

 • Bachelor in de psychologie (klinische psychologie) 

 • Bachelor in de psychologie (theoretische en experimentele psychologie) 

 • Bachelor in de sociologie 

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Gezondheidsbevordering 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Biologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Het ontwikkelen en implementeren van preventieprogramma’s is van oudsher verspreid over diverse types van organisaties en is sterk multidisciplinair.
De overheid organiseert zelden zelf activiteiten of programma’s maar subsidieert vooral organisaties om die taken op te nemen.
In het recente verleden werden een aantal overheidsinitiatieven genomen om de ontwikkeling van de preventieve sector te activeren, zoals het erkennen van lokale gezondheidsnetwerken (LOGO’s), het decreet op de preventieve gezondheidszorg e.a.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.


Gegevens bijgewerkt tot 13-09-2019

Gezondheidsbevordering - Master

UGent


Grote aandacht gaat naar de theoretische onderbouw van zulke programma’s en de wetenschappelijke benadering van preventieproblemen.
Je wordt opgeleid om op wetenschappelijke basis gezondheidsvoorlichting en -bevorderende activiteiten te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren.
Die activiteiten kunnen zich zowel situeren in de preventieve sector als in de ziekenhuissector en andere zorgverlenende sectoren.
Hierbij gaat de aandacht zowel naar individuele als naar gemeenschapsgerichte interventies en programma’s. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis en methoden uit verschillende wetenschapsgebieden: geneeskunde, epidemiologie, psychologie, communicatiewetenschap, economie, beleidswetenschap, farmacologie.
Een aantal opleidingsonderdelen draagt bij tot de kennis en vaardigheden voor de ontwikkeling van interventies en andere zijn gericht op het verhogen van de methodo­logisc­he kennis en vaardigheden die moeten toelaten wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
De keuzevakken bieden je de kans je traject volgens je eigen interesse te vervolledigen.
De masterproef vormt het belangrijke sluitstuk van de opleiding. Praktisch 
De opleiding is een dagopleiding die niet speciaal gericht is op de combinatie van werken en studeren.
Voor verschillende opleidingsonderdelen moeten zowel groeps- als individuele opdrachten uitgevoerd worden, sommige met en andere zonder begeleiding.
Aanwezigheid in een aantal lessen is dus een vereiste.
Tijdens diverse opleidingsonderdelen kom je in contact met vertegenwoordigers van het werkveld.Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks: • Bachelor in de geneeskunde 

 • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen 

 • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie 

 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (audiologie) 

 • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (logopedie) 

 • Bachelor in de tandheelkunde 

 • Bachelor in de psychologie (bedrijfspsychologie en personeelsbeleid) 

 • Bachelor in de psychologie (klinische psychologie) 

 • Bachelor in de psychologie (theoretische en experimentele psychologie) 

 • Bachelor in de sociologie 

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Gezondheidsbevordering 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Biologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Het ontwikkelen en implementeren van preventieprogramma’s is van oudsher verspreid over diverse types van organisaties en is sterk multidisciplinair.
De overheid organiseert zelden zelf activiteiten of programma’s maar subsidieert vooral organisaties om die taken op te nemen.
In het recente verleden werden een aantal overheidsinitiatieven genomen om de ontwikkeling van de preventieve sector te activeren, zoals het erkennen van lokale gezondheidsnetwerken (LOGO’s), het decreet op de preventieve gezondheidszorg e.a.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.


Gegevens bijgewerkt tot 13-09-2019