Opleiding: Gezondheidsbevordering
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Biologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Rechtstreeks:  • Bachelor in de geneeskunde 

  • Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen 

  • Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie 

  • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (audiologie) 

  • Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen (logopedie) 

  • Bachelor in de tandheelkunde 

  • Bachelor in de psychologie (bedrijfspsychologie en personeelsbeleid) 

  • Bachelor in de psychologie (klinische psychologie) 

  • Bachelor in de psychologie (theoretische en experimentele psychologie) 

  • Bachelor in de sociologie 

 
Klemtonen
 

UGent

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het ontwikkelen en implementeren van preventieprogramma’s is van oudsher verspreid over diverse types van organisaties en is sterk multidisciplinair.
De overheid organiseert zelden zelf activiteiten of programma’s maar subsidieert vooral organisaties om die taken op te nemen.
In het recente verleden werden een aantal overheidsinitiatieven genomen om de ontwikkeling van de preventieve sector te activeren, zoals het erkennen van lokale gezondheidsnetwerken (LOGO’s), het decreet op de preventieve gezondheidszorg e.a.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Gerontological Sciences (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 20-09-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.