Sociaal werk - Master

 

Universiteit Antwerpen
Tijdens de professionele opleiding bachelor sociaal werk wordt aandacht besteed aan praktische vaardigheden en oplossingsgericht functioneren.
Deze opleiding heeft in eerste instantie tot doel om de studenten de nodige vaardigheden bij te brengen om probleemoplossend en professioneel de vragen van cliënten te beantwoorden. 
De masters sociaal werk hebben een andere rol. 
Zij dienen te beschikken over een breder perspectief en moeten een ruimere waaier aan oplossingen en methodieken kennen en beheersen.
Deze vertrekpositie zal hen in staat stellen om binnen een organisatie of dienst beleidsvoorbereidend en -ondersteunend te werken.
De eigen kracht en deskundigheid van een master sociaal werk is dat hij een breed theoretisch inzicht in de verhouding individu - samenleving kan koppelen aan de dagelijkse praktijk van hulpverlening en dienstverlening.
Masters in sociaal werk verenigen kennis en kunde op het vlak van de begeleiding van sociaal-agogische processen, organisatiekunde, (strategische) planning, methodiekontwikkeling en -implementatie.
Ze hanteren daarvoor wetenschappelijke inzichten en methoden van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn in staat een visie te ontwikkelen, methoden uit te diepen en te verrijken.
Daarenboven beheersen zij de taal om dit alles ook door te geven aan de veldwerkers van de organisatie.


Universiteit Gent
Aan deze universiteit hoort de opleiding bij het studiegebied Psychologische en pedagogische wetenschappen.
De combinatie van diverse types opleidingsonderdelen laat de uitdrukkelijke keuze zien voor een academisch georiënteerd programma én voor een ruime benadering van het sociaal werk, waarin de ‘sociale’ en ‘culturele’ dimensie van het sociaal werk geïntegreerd op elkaar betrokken worden.


Een eerste groep opleidingsonderdelen is vooral methodologisch en onderzoeksgericht.
In eerste instantie wordt gefocust op een fundamentele basisvorming in statistiek, onderzoeksmethoden en diverse onderzoeksbenaderingen.
In het masterjaar wordt die kennis toegepast in een aantal sociaalwerkthema’s die aansluiten bij recent onderzoek in de pedagogische wetenschappen en het sociaal werk, bv. management van de socialprofitsector, armoede en duurzame ontwikkeling.
Ook de masterproef is te zien als een onderzoeksgericht opleidingsonderdeel. Via je keuze voor een van bovenstaande thema’s - eventueel in aansluiting met je masterproef - kun je een eigen profiel uitwerken binnen de opleiding.
Een tweede type opleidingsonderdelen benadrukt de professionele component, noodzakelijk voor het volgen van de masteropleiding.
Dat weerspiegelt zich voornamelijk in de stage.
De praktijkseminaries verbonden aan de stage schenken aandacht aan de nauwe aansluiting met het praktijkveld, maar brengen eveneens de wisselwerking tussen praktijk en onderzoek institutioneel in de opleiding in.
Een derde type opleidingsonderdelen verwijst naar de sociaalpedagogische traditie, terwijl een vierde type verwijst naar de meer Angelsaksisch georiënteerde sociaal-werktraditie en naar de inbreng vanuit ‘cultural studies’.


Studiepunten

60

Sociaal werk - Master

Universiteit Antwerpen
Tijdens de professionele opleiding bachelor sociaal werk wordt aandacht besteed aan praktische vaardigheden en oplossingsgericht functioneren.
Deze opleiding heeft in eerste instantie tot doel om de studenten de nodige vaardigheden bij te brengen om probleemoplossend en professioneel de vragen van cliënten te beantwoorden. 
De masters sociaal werk hebben een andere rol. 
Zij dienen te beschikken over een breder perspectief en moeten een ruimere waaier aan oplossingen en methodieken kennen en beheersen.
Deze vertrekpositie zal hen in staat stellen om binnen een organisatie of dienst beleidsvoorbereidend en -ondersteunend te werken.
De eigen kracht en deskundigheid van een master sociaal werk is dat hij een breed theoretisch inzicht in de verhouding individu - samenleving kan koppelen aan de dagelijkse praktijk van hulpverlening en dienstverlening.
Masters in sociaal werk verenigen kennis en kunde op het vlak van de begeleiding van sociaal-agogische processen, organisatiekunde, (strategische) planning, methodiekontwikkeling en -implementatie.
Ze hanteren daarvoor wetenschappelijke inzichten en methoden van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn in staat een visie te ontwikkelen, methoden uit te diepen en te verrijken.
Daarenboven beheersen zij de taal om dit alles ook door te geven aan de veldwerkers van de organisatie.


Universiteit Gent
Aan deze universiteit hoort de opleiding bij het studiegebied Psychologische en pedagogische wetenschappen.
De combinatie van diverse types opleidingsonderdelen laat de uitdrukkelijke keuze zien voor een academisch georiënteerd programma én voor een ruime benadering van het sociaal werk, waarin de ‘sociale’ en ‘culturele’ dimensie van het sociaal werk geïntegreerd op elkaar betrokken worden.


Een eerste groep opleidingsonderdelen is vooral methodologisch en onderzoeksgericht.
In eerste instantie wordt gefocust op een fundamentele basisvorming in statistiek, onderzoeksmethoden en diverse onderzoeksbenaderingen.
In het masterjaar wordt die kennis toegepast in een aantal sociaalwerkthema’s die aansluiten bij recent onderzoek in de pedagogische wetenschappen en het sociaal werk, bv. management van de socialprofitsector, armoede en duurzame ontwikkeling.
Ook de masterproef is te zien als een onderzoeksgericht opleidingsonderdeel. Via je keuze voor een van bovenstaande thema’s - eventueel in aansluiting met je masterproef - kun je een eigen profiel uitwerken binnen de opleiding.
Een tweede type opleidingsonderdelen benadrukt de professionele component, noodzakelijk voor het volgen van de masteropleiding.
Dat weerspiegelt zich voornamelijk in de stage.
De praktijkseminaries verbonden aan de stage schenken aandacht aan de nauwe aansluiting met het praktijkveld, maar brengen eveneens de wisselwerking tussen praktijk en onderzoek institutioneel in de opleiding in.
Een derde type opleidingsonderdelen verwijst naar de sociaalpedagogische traditie, terwijl een vierde type verwijst naar de meer Angelsaksisch georiënteerde sociaal-werktraditie en naar de inbreng vanuit ‘cultural studies’.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Sociaal werk 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Sociaal werk


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De master Sociaal Werk leidt op tot breed gevormde, flexibel inzetbare academici. 
Afgestudeerde masters Sociaal Werk kunnen dan ook aan de slag in tal van functies en beroepenvelden.
De wereld van de welzijnsorganisaties is zeer divers.
We wensen onze studenten niet specifiek te richten op één of enkele arbeidsmarktsegmenten.
Afgestudeerden van deze master zullen terecht kunnen in de sociale sector of bij lokale of regionale besturen. Met hun combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte competenties zullen zij in beleidsvoorbereidende of -ondersteunende staffuncties mee het beleid sturen en toezien op de uitvoering.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Arbeidsconsulent
Consulent welzijnswerk
Onderzoeker humane wetenschappen
Opleidingsadviseur
Opleidingsbegeleider
Sociocultureel werker
Straathoekwerker

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Laws in het sociaal recht


Gegevens bijgewerkt tot 23-01-2018

Sociaal werk - Master

Universiteit Antwerpen
Tijdens de professionele opleiding bachelor sociaal werk wordt aandacht besteed aan praktische vaardigheden en oplossingsgericht functioneren.
Deze opleiding heeft in eerste instantie tot doel om de studenten de nodige vaardigheden bij te brengen om probleemoplossend en professioneel de vragen van cliënten te beantwoorden. 
De masters sociaal werk hebben een andere rol. 
Zij dienen te beschikken over een breder perspectief en moeten een ruimere waaier aan oplossingen en methodieken kennen en beheersen.
Deze vertrekpositie zal hen in staat stellen om binnen een organisatie of dienst beleidsvoorbereidend en -ondersteunend te werken.
De eigen kracht en deskundigheid van een master sociaal werk is dat hij een breed theoretisch inzicht in de verhouding individu - samenleving kan koppelen aan de dagelijkse praktijk van hulpverlening en dienstverlening.
Masters in sociaal werk verenigen kennis en kunde op het vlak van de begeleiding van sociaal-agogische processen, organisatiekunde, (strategische) planning, methodiekontwikkeling en -implementatie.
Ze hanteren daarvoor wetenschappelijke inzichten en methoden van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn in staat een visie te ontwikkelen, methoden uit te diepen en te verrijken.
Daarenboven beheersen zij de taal om dit alles ook door te geven aan de veldwerkers van de organisatie.


Universiteit Gent
Aan deze universiteit hoort de opleiding bij het studiegebied Psychologische en pedagogische wetenschappen.
De combinatie van diverse types opleidingsonderdelen laat de uitdrukkelijke keuze zien voor een academisch georiënteerd programma én voor een ruime benadering van het sociaal werk, waarin de ‘sociale’ en ‘culturele’ dimensie van het sociaal werk geïntegreerd op elkaar betrokken worden.


Een eerste groep opleidingsonderdelen is vooral methodologisch en onderzoeksgericht.
In eerste instantie wordt gefocust op een fundamentele basisvorming in statistiek, onderzoeksmethoden en diverse onderzoeksbenaderingen.
In het masterjaar wordt die kennis toegepast in een aantal sociaalwerkthema’s die aansluiten bij recent onderzoek in de pedagogische wetenschappen en het sociaal werk, bv. management van de socialprofitsector, armoede en duurzame ontwikkeling.
Ook de masterproef is te zien als een onderzoeksgericht opleidingsonderdeel. Via je keuze voor een van bovenstaande thema’s - eventueel in aansluiting met je masterproef - kun je een eigen profiel uitwerken binnen de opleiding.
Een tweede type opleidingsonderdelen benadrukt de professionele component, noodzakelijk voor het volgen van de masteropleiding.
Dat weerspiegelt zich voornamelijk in de stage.
De praktijkseminaries verbonden aan de stage schenken aandacht aan de nauwe aansluiting met het praktijkveld, maar brengen eveneens de wisselwerking tussen praktijk en onderzoek institutioneel in de opleiding in.
Een derde type opleidingsonderdelen verwijst naar de sociaalpedagogische traditie, terwijl een vierde type verwijst naar de meer Angelsaksisch georiënteerde sociaal-werktraditie en naar de inbreng vanuit ‘cultural studies’.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Sociaal werk 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Sociaal werk


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De master Sociaal Werk leidt op tot breed gevormde, flexibel inzetbare academici. 
Afgestudeerde masters Sociaal Werk kunnen dan ook aan de slag in tal van functies en beroepenvelden.
De wereld van de welzijnsorganisaties is zeer divers.
We wensen onze studenten niet specifiek te richten op één of enkele arbeidsmarktsegmenten.
Afgestudeerden van deze master zullen terecht kunnen in de sociale sector of bij lokale of regionale besturen. Met hun combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte competenties zullen zij in beleidsvoorbereidende of -ondersteunende staffuncties mee het beleid sturen en toezien op de uitvoering.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Arbeidsconsulent
Consulent welzijnswerk
Onderzoeker humane wetenschappen
Opleidingsadviseur
Opleidingsbegeleider
Sociocultureel werker
Straathoekwerker

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Laws in het sociaal recht


Gegevens bijgewerkt tot 23-01-2018