Stedenbouw en ruimtelijke planning - Master

 

Universiteit Antwerpen
De opleiding is opgebouwd rond vier basistaken van de stedenbouwkundige of ruimtelijke planner:
analyseren, ontwerpen, uitvoeren en evalueren.
De opleiding besteedt veel aandacht aan het analyseren van de ruimtelijke en bestuurlijke context.
Daarvoor worden wetenschappelijke theorieën, modellen en methodes aangeleerd.
Het ontwerp wordt ruim opgevat en omvat zowel het ontwerpen van plannen als beleidsvoorstellen. 
Ontwerpende competenties worden vooral aangeleerd via de ontwerpstudio’s, waar studenten een realistische planningsopdracht in groepswerk moeten uitvoeren. 
Naast de ontwikkeling van plannen en beleidsvoorstellen hecht de opleiding veel belang aan de uitvoeringsaspecten. 
Masterstudenten moeten immers in staat zijn om plannen ook daadwerkelijk uit te voeren binnen de financiële, technische, juridische en maatschappelijke randvoorwaarden. 
Tot slot vormt het evalueren van ruimtelijke projecten en plannen en onderzoek een belangrijk aspect in de opleiding. 
Zo geeft de opleiding voldoende aandacht aan vaardigheden met betrekking tot de praktijk van de vergunningverlening en adviesverlening en met betrekking tot onderzoekscompetenties door aandacht te besteden aan onderzoeksmethodes.


UGent
De opleiding kent een dubbele structuur met een duidelijke opsplitsing tussen het eerste en tweede masterjaar. Alle vakken in het eerste jaar worden in het Nederlands gegeven, en garanderen de professionele, min of meer lokale onderbouw voor het werken als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner in Vlaanderen.
Het tweede jaar bestaat uit een volledig Engelstalig programma, waarin een verdere verdieping vooropstaat tot (inter)nationaal erkende Masters of Science in Urbanism and Planning.
Dit tweede jaar staat sterk in het teken van academische én internationale vorming.
Het staat nadrukkelijk open voor inkomende buitenlandse studenten via internationale Erasmusuitwisseling met universiteiten buiten België.
Eigen studenten kunnen in het tweede jaar een semester in het buitenland gaan studeren.
De opleiding is opgebouwd uit vakken die:
– de technische vaardigheden van de stedenbouw en ruimtelijke planning aanleren;
– de inhoudelijke kern van de discipline doceren rond de kennis van de ruimte, stedenbouw- en planningstheorie, ontwerpen op verschillende schaalniveaus, omgaan met planningsprocessen, instrumentarium en beleidsinstrumenten;
– een verdere specialisatie van de student mogelijk maken, rond bijvoorbeeld actorgerichte governance, logistiek en transportbeleid, stedelijk project, landschap en waterbeheer, etc.
Tussen die pijlers bestaat een sterke relatie.

VUB
Het masterprogramma biedt je een opleiding waarin je de uitdaging aangaat om je creativiteit en ontwerptalent te ontwikkelen in combinatie met wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden.
De wisselwerking tussen maatschappij en ruimte wordt onderzocht en verklaard, en er worden oplossingen aangereikt voor ruimtelijke problemen.
De opleiding is bij uitstek multidisciplinair.
Ze biedt een uniek inzicht in de Vlaamse en Brusselse planningscontext en gaat de vergelijking aan met de internationale ontwikkelingen op ruimtelijk vlak. 
De masteropleiding STeR* is opgebouwd rond drie pijlers.
- De eerste pijler ruimte en maatschappij omvat een reeks algemene vakken die de economische, sociale, historische, geografische, politieke, mobiliteits- en landschappelijke aspecten van onze maatschappij bestuderen vanuit een ruimtelijk perspectief.
Deze worden aangeboden in combinatie met ontwerpgebonden theoretische opleidingsonderdelen die historische en actuele thema’s in de stedenbouw en ruimtelijke planning behandelen, inzicht verschaffen in de publieke ruimte en methoden en technieken van stedenbouwkundig onderzoek aanleren.
- De tweede pijler is het ontwerp.
Aan de hand van vier ontwerpstudio’s ontwikkel je jouw competentie als ontwerper in aanloop naar de masterproef.
De ontwerpstudio’s hebben een sequentiële opbouw waarbij steeds complexere en meer stedelijke situaties bestudeerd worden.
- De derde pijler bestaat uit de studie van planvormen en het instrumentarium met betrekking tot ruimtelijke planning, recht, projectmanagement en participatie.

KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent  KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel


Het opleidingsprogramma bestaat uit vijf leerlijnen waarin theoretische kennis en concrete toepassing evenwaardig aan bod komen:
- Drie inhoudelijke leerlijnen behelzen respectievelijk analyse en ontwerp van de ruimte, beleid en realisatie van de ruimte, en sociale en ecologische aspecten van de ruimte. In die inhoudelijke leerlijnen word je na het aanreiken van kennis en inzicht in theorievakken uitgedaagd om ze in een studio concreet aan te wenden.
- Twee generieke leerlijnen gaan respectievelijk over professioneel en wetenschappelijk denken en handelen en komen aan bod in een aantal specifieke opleidingsonderdelen.
Daarnaast kun je zelf kiezen in welke richting je je professionele en academische kennis, vaardigheden en attitudes wil versterken door het kiezen van een onderzoeks- en ontwerpseminarie. De vijf leerlijnen komen samen in de masterproef waarbij je de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes integreert in een zelfstandig gevoerd onderzoek.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:


• Architectuur
• Industriële wetenschappen en technologie
• Toegepaste wetenschappen


Studiepunten

120

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Master

Universiteit Antwerpen
De opleiding is opgebouwd rond vier basistaken van de stedenbouwkundige of ruimtelijke planner:
analyseren, ontwerpen, uitvoeren en evalueren.
De opleiding besteedt veel aandacht aan het analyseren van de ruimtelijke en bestuurlijke context.
Daarvoor worden wetenschappelijke theorieën, modellen en methodes aangeleerd.
Het ontwerp wordt ruim opgevat en omvat zowel het ontwerpen van plannen als beleidsvoorstellen. 
Ontwerpende competenties worden vooral aangeleerd via de ontwerpstudio’s, waar studenten een realistische planningsopdracht in groepswerk moeten uitvoeren. 
Naast de ontwikkeling van plannen en beleidsvoorstellen hecht de opleiding veel belang aan de uitvoeringsaspecten. 
Masterstudenten moeten immers in staat zijn om plannen ook daadwerkelijk uit te voeren binnen de financiële, technische, juridische en maatschappelijke randvoorwaarden. 
Tot slot vormt het evalueren van ruimtelijke projecten en plannen en onderzoek een belangrijk aspect in de opleiding. 
Zo geeft de opleiding voldoende aandacht aan vaardigheden met betrekking tot de praktijk van de vergunningverlening en adviesverlening en met betrekking tot onderzoekscompetenties door aandacht te besteden aan onderzoeksmethodes.


UGent
De opleiding kent een dubbele structuur met een duidelijke opsplitsing tussen het eerste en tweede masterjaar. Alle vakken in het eerste jaar worden in het Nederlands gegeven, en garanderen de professionele, min of meer lokale onderbouw voor het werken als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner in Vlaanderen.
Het tweede jaar bestaat uit een volledig Engelstalig programma, waarin een verdere verdieping vooropstaat tot (inter)nationaal erkende Masters of Science in Urbanism and Planning.
Dit tweede jaar staat sterk in het teken van academische én internationale vorming.
Het staat nadrukkelijk open voor inkomende buitenlandse studenten via internationale Erasmusuitwisseling met universiteiten buiten België.
Eigen studenten kunnen in het tweede jaar een semester in het buitenland gaan studeren.
De opleiding is opgebouwd uit vakken die:
– de technische vaardigheden van de stedenbouw en ruimtelijke planning aanleren;
– de inhoudelijke kern van de discipline doceren rond de kennis van de ruimte, stedenbouw- en planningstheorie, ontwerpen op verschillende schaalniveaus, omgaan met planningsprocessen, instrumentarium en beleidsinstrumenten;
– een verdere specialisatie van de student mogelijk maken, rond bijvoorbeeld actorgerichte governance, logistiek en transportbeleid, stedelijk project, landschap en waterbeheer, etc.
Tussen die pijlers bestaat een sterke relatie.

VUB
Het masterprogramma biedt je een opleiding waarin je de uitdaging aangaat om je creativiteit en ontwerptalent te ontwikkelen in combinatie met wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden.
De wisselwerking tussen maatschappij en ruimte wordt onderzocht en verklaard, en er worden oplossingen aangereikt voor ruimtelijke problemen.
De opleiding is bij uitstek multidisciplinair.
Ze biedt een uniek inzicht in de Vlaamse en Brusselse planningscontext en gaat de vergelijking aan met de internationale ontwikkelingen op ruimtelijk vlak. 
De masteropleiding STeR* is opgebouwd rond drie pijlers.
- De eerste pijler ruimte en maatschappij omvat een reeks algemene vakken die de economische, sociale, historische, geografische, politieke, mobiliteits- en landschappelijke aspecten van onze maatschappij bestuderen vanuit een ruimtelijk perspectief.
Deze worden aangeboden in combinatie met ontwerpgebonden theoretische opleidingsonderdelen die historische en actuele thema’s in de stedenbouw en ruimtelijke planning behandelen, inzicht verschaffen in de publieke ruimte en methoden en technieken van stedenbouwkundig onderzoek aanleren.
- De tweede pijler is het ontwerp.
Aan de hand van vier ontwerpstudio’s ontwikkel je jouw competentie als ontwerper in aanloop naar de masterproef.
De ontwerpstudio’s hebben een sequentiële opbouw waarbij steeds complexere en meer stedelijke situaties bestudeerd worden.
- De derde pijler bestaat uit de studie van planvormen en het instrumentarium met betrekking tot ruimtelijke planning, recht, projectmanagement en participatie.

KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent  KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel


Het opleidingsprogramma bestaat uit vijf leerlijnen waarin theoretische kennis en concrete toepassing evenwaardig aan bod komen:
- Drie inhoudelijke leerlijnen behelzen respectievelijk analyse en ontwerp van de ruimte, beleid en realisatie van de ruimte, en sociale en ecologische aspecten van de ruimte. In die inhoudelijke leerlijnen word je na het aanreiken van kennis en inzicht in theorievakken uitgedaagd om ze in een studio concreet aan te wenden.
- Twee generieke leerlijnen gaan respectievelijk over professioneel en wetenschappelijk denken en handelen en komen aan bod in een aantal specifieke opleidingsonderdelen.
Daarnaast kun je zelf kiezen in welke richting je je professionele en academische kennis, vaardigheden en attitudes wil versterken door het kiezen van een onderzoeks- en ontwerpseminarie. De vijf leerlijnen komen samen in de masterproef waarbij je de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes integreert in een zelfstandig gevoerd onderzoek.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:


• Architectuur
• Industriële wetenschappen en technologie
• Toegepaste wetenschappen


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Stedenbouw en ruimtelijke planning 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Stedenbouw en ruimtelijke planning
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Stedenbouw en ruimtelijke planning


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

Instellingen

Paleizenstraat 65-67  1030 Schaarbeek
02 242 00 00    


Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Hoogstraat 51  9000 Gent
09 225 10 00    


Beroepsuitwegen

Het belang van stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners wordt groter als gevolg van de groeiende schaarste aan ruimte.
Uit de praktijk blijkt dat de meeste afgestudeerde planologen terechtkomen in diverse overheidsdiensten op Europees, nationaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.
Daarnaast is er een gedeelte dat in de privésector terechtkomt: in planologische privéstudiebureaus en in de bedrijfswereld.
Voor de afgestudeerden staat een breed domein in de ambtenarij open (centraal, provinciaal, gemeentelijk) waar de hoofdtaak niet bestaat uit eigen ontwerparbeid maar uit het interpreteren en omgaan met ontwerpen, het formuleren van advies over diverse dossiers, het meebeoordelen van beleidsprogramma's, het vertalen van bijvoorbeeld structuurplannen in sectorale programma's.
Men moet kunnen functioneren binnen een planningsteam zonder zelf als planner/ontwerper op te treden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Stedenbouwkundige


Gegevens bijgewerkt tot 09-01-2019

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Master

Universiteit Antwerpen
De opleiding is opgebouwd rond vier basistaken van de stedenbouwkundige of ruimtelijke planner:
analyseren, ontwerpen, uitvoeren en evalueren.
De opleiding besteedt veel aandacht aan het analyseren van de ruimtelijke en bestuurlijke context.
Daarvoor worden wetenschappelijke theorieën, modellen en methodes aangeleerd.
Het ontwerp wordt ruim opgevat en omvat zowel het ontwerpen van plannen als beleidsvoorstellen. 
Ontwerpende competenties worden vooral aangeleerd via de ontwerpstudio’s, waar studenten een realistische planningsopdracht in groepswerk moeten uitvoeren. 
Naast de ontwikkeling van plannen en beleidsvoorstellen hecht de opleiding veel belang aan de uitvoeringsaspecten. 
Masterstudenten moeten immers in staat zijn om plannen ook daadwerkelijk uit te voeren binnen de financiële, technische, juridische en maatschappelijke randvoorwaarden. 
Tot slot vormt het evalueren van ruimtelijke projecten en plannen en onderzoek een belangrijk aspect in de opleiding. 
Zo geeft de opleiding voldoende aandacht aan vaardigheden met betrekking tot de praktijk van de vergunningverlening en adviesverlening en met betrekking tot onderzoekscompetenties door aandacht te besteden aan onderzoeksmethodes.


UGent
De opleiding kent een dubbele structuur met een duidelijke opsplitsing tussen het eerste en tweede masterjaar. Alle vakken in het eerste jaar worden in het Nederlands gegeven, en garanderen de professionele, min of meer lokale onderbouw voor het werken als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner in Vlaanderen.
Het tweede jaar bestaat uit een volledig Engelstalig programma, waarin een verdere verdieping vooropstaat tot (inter)nationaal erkende Masters of Science in Urbanism and Planning.
Dit tweede jaar staat sterk in het teken van academische én internationale vorming.
Het staat nadrukkelijk open voor inkomende buitenlandse studenten via internationale Erasmusuitwisseling met universiteiten buiten België.
Eigen studenten kunnen in het tweede jaar een semester in het buitenland gaan studeren.
De opleiding is opgebouwd uit vakken die:
– de technische vaardigheden van de stedenbouw en ruimtelijke planning aanleren;
– de inhoudelijke kern van de discipline doceren rond de kennis van de ruimte, stedenbouw- en planningstheorie, ontwerpen op verschillende schaalniveaus, omgaan met planningsprocessen, instrumentarium en beleidsinstrumenten;
– een verdere specialisatie van de student mogelijk maken, rond bijvoorbeeld actorgerichte governance, logistiek en transportbeleid, stedelijk project, landschap en waterbeheer, etc.
Tussen die pijlers bestaat een sterke relatie.

VUB
Het masterprogramma biedt je een opleiding waarin je de uitdaging aangaat om je creativiteit en ontwerptalent te ontwikkelen in combinatie met wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden.
De wisselwerking tussen maatschappij en ruimte wordt onderzocht en verklaard, en er worden oplossingen aangereikt voor ruimtelijke problemen.
De opleiding is bij uitstek multidisciplinair.
Ze biedt een uniek inzicht in de Vlaamse en Brusselse planningscontext en gaat de vergelijking aan met de internationale ontwikkelingen op ruimtelijk vlak. 
De masteropleiding STeR* is opgebouwd rond drie pijlers.
- De eerste pijler ruimte en maatschappij omvat een reeks algemene vakken die de economische, sociale, historische, geografische, politieke, mobiliteits- en landschappelijke aspecten van onze maatschappij bestuderen vanuit een ruimtelijk perspectief.
Deze worden aangeboden in combinatie met ontwerpgebonden theoretische opleidingsonderdelen die historische en actuele thema’s in de stedenbouw en ruimtelijke planning behandelen, inzicht verschaffen in de publieke ruimte en methoden en technieken van stedenbouwkundig onderzoek aanleren.
- De tweede pijler is het ontwerp.
Aan de hand van vier ontwerpstudio’s ontwikkel je jouw competentie als ontwerper in aanloop naar de masterproef.
De ontwerpstudio’s hebben een sequentiële opbouw waarbij steeds complexere en meer stedelijke situaties bestudeerd worden.
- De derde pijler bestaat uit de studie van planvormen en het instrumentarium met betrekking tot ruimtelijke planning, recht, projectmanagement en participatie.

KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent  KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel


Het opleidingsprogramma bestaat uit vijf leerlijnen waarin theoretische kennis en concrete toepassing evenwaardig aan bod komen:
- Drie inhoudelijke leerlijnen behelzen respectievelijk analyse en ontwerp van de ruimte, beleid en realisatie van de ruimte, en sociale en ecologische aspecten van de ruimte. In die inhoudelijke leerlijnen word je na het aanreiken van kennis en inzicht in theorievakken uitgedaagd om ze in een studio concreet aan te wenden.
- Twee generieke leerlijnen gaan respectievelijk over professioneel en wetenschappelijk denken en handelen en komen aan bod in een aantal specifieke opleidingsonderdelen.
Daarnaast kun je zelf kiezen in welke richting je je professionele en academische kennis, vaardigheden en attitudes wil versterken door het kiezen van een onderzoeks- en ontwerpseminarie. De vijf leerlijnen komen samen in de masterproef waarbij je de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes integreert in een zelfstandig gevoerd onderzoek.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:


• Architectuur
• Industriële wetenschappen en technologie
• Toegepaste wetenschappen


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Stedenbouw en ruimtelijke planning 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Stedenbouw en ruimtelijke planning
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Stedenbouw en ruimtelijke planning


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

Instellingen

Paleizenstraat 65-67  1030 Schaarbeek
02 242 00 00    


Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Hoogstraat 51  9000 Gent
09 225 10 00    


Beroepsuitwegen

Het belang van stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners wordt groter als gevolg van de groeiende schaarste aan ruimte.
Uit de praktijk blijkt dat de meeste afgestudeerde planologen terechtkomen in diverse overheidsdiensten op Europees, nationaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.
Daarnaast is er een gedeelte dat in de privésector terechtkomt: in planologische privéstudiebureaus en in de bedrijfswereld.
Voor de afgestudeerden staat een breed domein in de ambtenarij open (centraal, provinciaal, gemeentelijk) waar de hoofdtaak niet bestaat uit eigen ontwerparbeid maar uit het interpreteren en omgaan met ontwerpen, het formuleren van advies over diverse dossiers, het meebeoordelen van beleidsprogramma's, het vertalen van bijvoorbeeld structuurplannen in sectorale programma's.
Men moet kunnen functioneren binnen een planningsteam zonder zelf als planner/ontwerper op te treden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Stedenbouwkundige


Gegevens bijgewerkt tot 09-01-2019