Verpleegkunde en vroedkunde - Master

 

KULeuven


Je kiest uit drie verschillende leiderschapsprofielen (majors):
Major onderzoek
Als onderzoeker in het verpleegkundig of vroedkundig wetenschapsdomein vertaal en integreer je voortdurend nieuwe bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek in evidence based zorgverlening of kwaliteitsbeleid. Verpleegkundig en vroedkundig onderzoekers genereren nieuwe kennis die het fundament vormt voor de verdere ontwikkeling van de verpleegkunde en de vroedkunde.
Major  verpleegkundig/vroedkundig management
Als verpleegkundig of vroedkundig manager kun je op basis van je specialistische kennis in multidisciplinair verband een kwaliteitsbeleid inzake verpleegkundig/vroedkundig management voor specifieke patiëntenpopulaties ontwikkelen, implementeren en evalueren en in die hoedanigheid klinisch leidinggevende functies vervullen. Je kunt in de ontwikkeling van zorgprogramma’s, klinische paden, verpleegkundige kwaliteitsprojecten en in het overleg over continuïteit van zorg participeren. 
Major klinische praktijkvorming
Als klinisch expert in de verpleegkunde of vroedkunde ben je expert in het coördineren en verlenen van gespecialiseerde bijstand en advies op kwalitatief hoogstaand niveau aan patiënten (en hun familie) of patiëntengroepen, die complexe (zelf)zorgproblemen hebben als gevolg van moeilijk behandelbare of complexe medische problemen. Je kunt deze expertise in interdisciplinair verband toepassen


UGent
In het masterjaar worden de inzichten uit het schakelprogramma aangewend om inhoudelijke competenties op masterniveau te ontwikkelen.
In het masterjaar krijg je de mogelijkheid te kiezen uit drie majors:
- verpleegkunde
- vroedkunde
- geestelijke gezondheidszorg verpleegkunde
Je kiest een major op basis van je vooropleiding, werkervaring, persoonlijke interesse of toekomstperspectieven.
In het masterjaar wordt de major verder uitgediept d.m.v. keuzevakken.
Naast de keuzevakken van de majors kun je ook vakken kiezen in functie van vier uitstroomassen:
advanced practice, zorgbeleid, onderwijs of onderzoek.


Universiteit Antwerpen
De master in de verpleegkunde en de vroedkunde bouwt verder op de professionele bachelor in de verpleegkunde of de vroedkunde.
De opleiding wordt daaromgeorganiseerd in samenwerking met de hogescholen die deze professionele bachelors aanbieden: de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, de Karel de Grote-Hogeschool en de HZ University of Applied Sciences.
Na deze professionele bachelor dien je eerst eenschakelprogramma van 60 studiepunten te volgen alvorens je met het masterprogramma kan starten.
Het programma omvat vier deeldomeinen: 1. klinische vorming

 2. management en innovatie

 3. wetenschappelijk onderzoek

 4. academische vorming


Studiepunten

60

Verpleegkunde en vroedkunde - Master

KULeuven


Je kiest uit drie verschillende leiderschapsprofielen (majors):
Major onderzoek
Als onderzoeker in het verpleegkundig of vroedkundig wetenschapsdomein vertaal en integreer je voortdurend nieuwe bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek in evidence based zorgverlening of kwaliteitsbeleid. Verpleegkundig en vroedkundig onderzoekers genereren nieuwe kennis die het fundament vormt voor de verdere ontwikkeling van de verpleegkunde en de vroedkunde.
Major  verpleegkundig/vroedkundig management
Als verpleegkundig of vroedkundig manager kun je op basis van je specialistische kennis in multidisciplinair verband een kwaliteitsbeleid inzake verpleegkundig/vroedkundig management voor specifieke patiëntenpopulaties ontwikkelen, implementeren en evalueren en in die hoedanigheid klinisch leidinggevende functies vervullen. Je kunt in de ontwikkeling van zorgprogramma’s, klinische paden, verpleegkundige kwaliteitsprojecten en in het overleg over continuïteit van zorg participeren. 
Major klinische praktijkvorming
Als klinisch expert in de verpleegkunde of vroedkunde ben je expert in het coördineren en verlenen van gespecialiseerde bijstand en advies op kwalitatief hoogstaand niveau aan patiënten (en hun familie) of patiëntengroepen, die complexe (zelf)zorgproblemen hebben als gevolg van moeilijk behandelbare of complexe medische problemen. Je kunt deze expertise in interdisciplinair verband toepassen


UGent
In het masterjaar worden de inzichten uit het schakelprogramma aangewend om inhoudelijke competenties op masterniveau te ontwikkelen.
In het masterjaar krijg je de mogelijkheid te kiezen uit drie majors:
- verpleegkunde
- vroedkunde
- geestelijke gezondheidszorg verpleegkunde
Je kiest een major op basis van je vooropleiding, werkervaring, persoonlijke interesse of toekomstperspectieven.
In het masterjaar wordt de major verder uitgediept d.m.v. keuzevakken.
Naast de keuzevakken van de majors kun je ook vakken kiezen in functie van vier uitstroomassen:
advanced practice, zorgbeleid, onderwijs of onderzoek.


Universiteit Antwerpen
De master in de verpleegkunde en de vroedkunde bouwt verder op de professionele bachelor in de verpleegkunde of de vroedkunde.
De opleiding wordt daaromgeorganiseerd in samenwerking met de hogescholen die deze professionele bachelors aanbieden: de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, de Karel de Grote-Hogeschool en de HZ University of Applied Sciences.
Na deze professionele bachelor dien je eerst eenschakelprogramma van 60 studiepunten te volgen alvorens je met het masterprogramma kan starten.
Het programma omvat vier deeldomeinen: 1. klinische vorming

 2. management en innovatie

 3. wetenschappelijk onderzoek

 4. academische vorming


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Verpleegkunde en vroedkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Verzorging,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Verpleegkunde en vroedkunde


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Als verpleegkundige of vroedkundige met een academisch diploma kan je op academisch niveau werken met vraagstukken op het gebied van interventie en innovatie- en implementatieprocessen in de gezondheidszorg.
Je kan terecht in een breed werkveld: in ziekenhuizen, gezondheidscentra, thuiszorgorganisaties, ziektekostenverzekeraars, overheidsinstellingen op het gebied van de gezondheidszorg en onderzoeksinstituten. Je werkterrein kan onder meer de coördinatie van zorgvernieuwing, het kwaliteitsmanagement in de zorg, het gezondheidszorgbeleid, adviesfuncties in de zorg en zorgonderzoek omvatten.
Je kan je werkterrein verder uitdiepen in één van de vier rollen waarop de opleiding jou voorbereidt: clinical leader, onderzoeker, evidence based deskundige en academicus.
Wanneer je verdergaat als clinical leader zal je management en innovatie in complexe zorgsituaties ontwikkelen en aansturen.
Hierbij kan je denken aan leidinggeven aan een organisatorische unit, maar ook aan onderzoek naar organisatorische interventies en naar organisatiecultuur.
Tevens kan je leidinggevende en onderzoeksmatige aspecten van bepaalde zorgsituaties als expert ontwikkelen.
In de rol van onderzoeker kies je voor een onderzoekscarrière.
Je participeert in onderzoeken en onderzoeksnetwerken van de universiteit of een hogeschool, een gezondheidsinstelling, de overheid of een andere organisatie.
Voor deze rol biedt de Universiteit Antwerpen je de mogelijkheid om een doctoraat te behalen in nieuwe domeinen eigen aan deze disciplines.
Wanneer je je verder wil verdiepen in de inhoud van het vak verpleegkunde of vroedkunde en de interventies die daarbinnen uitgevoerd worden, kies je voor de rol van evidence based deskundige.
In deze rol bouw je expertise op die je als consultant deelt met anderen.
Je ontwikkelt de best passende zorgprogramma’s en interventies steunend op evidence uit goed wetenschappelijk onderzoek en beheert de kwaliteit van de zorg in de breedste zin.
In alle bovenstaande rollen werk je als master in de verpleegkunde en de vroedkunde als academisch zorgverlener.
Deze rol komt vooral tot uiting in de attitude waarmee je bovenstaande rollen uitvoert.
De houding van levenslang leren staat hierbij centraal, maar ook ondernemerschap, objectiviteit en een kritische onderzoekende houding zijn belangrijke onderdelen.
De verpleegkunde en de vroedkunde zijn beide wetenschappen in volle ontwikkeling.
Naast de ‘cure’ vraagt de bevolking meer en meer ‘care’ op het vlak van basiszorg en gespecialiseerde, hoogtechnologische en chronische zorg.
Door de interdisciplinaire samenwerking in de gezondheidsdiensten biedt de master in de verpleegkunde en de vroedkunde hiervoor een toegevoegde waarde.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Geriatrisch verpleegkundige
Hoofdverpleegkundige ( knelpuntberoep)
Sociaal verpleegkundige
Verpleegkundige ( knelpuntberoep)
Vroedvrouw (m/v/x)


Gegevens bijgewerkt tot 19-12-2018

Verpleegkunde en vroedkunde - Master

KULeuven


Je kiest uit drie verschillende leiderschapsprofielen (majors):
Major onderzoek
Als onderzoeker in het verpleegkundig of vroedkundig wetenschapsdomein vertaal en integreer je voortdurend nieuwe bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek in evidence based zorgverlening of kwaliteitsbeleid. Verpleegkundig en vroedkundig onderzoekers genereren nieuwe kennis die het fundament vormt voor de verdere ontwikkeling van de verpleegkunde en de vroedkunde.
Major  verpleegkundig/vroedkundig management
Als verpleegkundig of vroedkundig manager kun je op basis van je specialistische kennis in multidisciplinair verband een kwaliteitsbeleid inzake verpleegkundig/vroedkundig management voor specifieke patiëntenpopulaties ontwikkelen, implementeren en evalueren en in die hoedanigheid klinisch leidinggevende functies vervullen. Je kunt in de ontwikkeling van zorgprogramma’s, klinische paden, verpleegkundige kwaliteitsprojecten en in het overleg over continuïteit van zorg participeren. 
Major klinische praktijkvorming
Als klinisch expert in de verpleegkunde of vroedkunde ben je expert in het coördineren en verlenen van gespecialiseerde bijstand en advies op kwalitatief hoogstaand niveau aan patiënten (en hun familie) of patiëntengroepen, die complexe (zelf)zorgproblemen hebben als gevolg van moeilijk behandelbare of complexe medische problemen. Je kunt deze expertise in interdisciplinair verband toepassen


UGent
In het masterjaar worden de inzichten uit het schakelprogramma aangewend om inhoudelijke competenties op masterniveau te ontwikkelen.
In het masterjaar krijg je de mogelijkheid te kiezen uit drie majors:
- verpleegkunde
- vroedkunde
- geestelijke gezondheidszorg verpleegkunde
Je kiest een major op basis van je vooropleiding, werkervaring, persoonlijke interesse of toekomstperspectieven.
In het masterjaar wordt de major verder uitgediept d.m.v. keuzevakken.
Naast de keuzevakken van de majors kun je ook vakken kiezen in functie van vier uitstroomassen:
advanced practice, zorgbeleid, onderwijs of onderzoek.


Universiteit Antwerpen
De master in de verpleegkunde en de vroedkunde bouwt verder op de professionele bachelor in de verpleegkunde of de vroedkunde.
De opleiding wordt daaromgeorganiseerd in samenwerking met de hogescholen die deze professionele bachelors aanbieden: de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, de Karel de Grote-Hogeschool en de HZ University of Applied Sciences.
Na deze professionele bachelor dien je eerst eenschakelprogramma van 60 studiepunten te volgen alvorens je met het masterprogramma kan starten.
Het programma omvat vier deeldomeinen: 1. klinische vorming

 2. management en innovatie

 3. wetenschappelijk onderzoek

 4. academische vorming


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Verpleegkunde en vroedkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Verzorging,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Verpleegkunde en vroedkunde


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Als verpleegkundige of vroedkundige met een academisch diploma kan je op academisch niveau werken met vraagstukken op het gebied van interventie en innovatie- en implementatieprocessen in de gezondheidszorg.
Je kan terecht in een breed werkveld: in ziekenhuizen, gezondheidscentra, thuiszorgorganisaties, ziektekostenverzekeraars, overheidsinstellingen op het gebied van de gezondheidszorg en onderzoeksinstituten. Je werkterrein kan onder meer de coördinatie van zorgvernieuwing, het kwaliteitsmanagement in de zorg, het gezondheidszorgbeleid, adviesfuncties in de zorg en zorgonderzoek omvatten.
Je kan je werkterrein verder uitdiepen in één van de vier rollen waarop de opleiding jou voorbereidt: clinical leader, onderzoeker, evidence based deskundige en academicus.
Wanneer je verdergaat als clinical leader zal je management en innovatie in complexe zorgsituaties ontwikkelen en aansturen.
Hierbij kan je denken aan leidinggeven aan een organisatorische unit, maar ook aan onderzoek naar organisatorische interventies en naar organisatiecultuur.
Tevens kan je leidinggevende en onderzoeksmatige aspecten van bepaalde zorgsituaties als expert ontwikkelen.
In de rol van onderzoeker kies je voor een onderzoekscarrière.
Je participeert in onderzoeken en onderzoeksnetwerken van de universiteit of een hogeschool, een gezondheidsinstelling, de overheid of een andere organisatie.
Voor deze rol biedt de Universiteit Antwerpen je de mogelijkheid om een doctoraat te behalen in nieuwe domeinen eigen aan deze disciplines.
Wanneer je je verder wil verdiepen in de inhoud van het vak verpleegkunde of vroedkunde en de interventies die daarbinnen uitgevoerd worden, kies je voor de rol van evidence based deskundige.
In deze rol bouw je expertise op die je als consultant deelt met anderen.
Je ontwikkelt de best passende zorgprogramma’s en interventies steunend op evidence uit goed wetenschappelijk onderzoek en beheert de kwaliteit van de zorg in de breedste zin.
In alle bovenstaande rollen werk je als master in de verpleegkunde en de vroedkunde als academisch zorgverlener.
Deze rol komt vooral tot uiting in de attitude waarmee je bovenstaande rollen uitvoert.
De houding van levenslang leren staat hierbij centraal, maar ook ondernemerschap, objectiviteit en een kritische onderzoekende houding zijn belangrijke onderdelen.
De verpleegkunde en de vroedkunde zijn beide wetenschappen in volle ontwikkeling.
Naast de ‘cure’ vraagt de bevolking meer en meer ‘care’ op het vlak van basiszorg en gespecialiseerde, hoogtechnologische en chronische zorg.
Door de interdisciplinaire samenwerking in de gezondheidsdiensten biedt de master in de verpleegkunde en de vroedkunde hiervoor een toegevoegde waarde.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Geriatrisch verpleegkundige
Hoofdverpleegkundige ( knelpuntberoep)
Sociaal verpleegkundige
Verpleegkundige ( knelpuntberoep)
Vroedvrouw (m/v/x)


Gegevens bijgewerkt tot 19-12-2018