Wiskunde - Master

 

KU Leuven
De masteropleiding (120 sp.) vormt je tot een allround wiskundige met een specialisatie in bepaalde domeinen. Je hebt zin voor nauwkeurigheid en bent polyvalent inzetbaar.
Je kunt zelfstandig wiskundige problemen analyseren, oplossingen ontwerpen en de realisatie ervan begeleiden.
Je opleiding biedt je de mogelijkheid praktische situaties te doorgronden op basis van een wetenschappelijke analyse.
Verder kun je over wiskunde communiceren met andere wiskundigen, maar ook met andere wetenschappers en met een publiek dat minder vertrouwd is met wiskunde. 
Ten slotte ben je in staat om wetenschappelijke bevindingen te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, met behulp van de hedendaagse ICT-middelen.

Opleiding bestaat ook in het Engels: Master in Mathematics


UGent
Studenten die de masteropleiding Wiskunde volgen, hebben voldoende maturiteit, mobiliteit en eigen interesses ontwikkeld om een bewuste keuze te maken. Bijgevolg laat het studieprogramma een ruime keuze. Vooreerst kiezen de studenten een major die aansluit bij hun interesse:
– Zuivere wiskunde
– Wiskundige natuurkunde
– Toegepaste wiskunde en informatica
In de majorvakken (30 sp) maken de studenten kennis met de verschillende onderzoeksdomeinen inherent aan de gekozen major. De sterke onderzoeksdomeinen van de leden van de onderwijsstaf komen in de drie majors tot uiting.
Er is ook een ruim aanbod van gevorderde keuzevakken (30 sp), ondersteund door actieve onderzoekers en aansluitend bij hun wetenschappelijk onderzoek. Hiermee komt de nadruk te liggen op verdiepende specialisatie binnen de major.
Ook het onderwerp van de masterproef (30 sp) sluit normaliter inhoudelijk aan bij de gekozen major. Het programmaschema wordt dan voltooid met vakken uit de minor (30 sp) die overwegend verbredend of verdiepend kunnen zijn, afhankelijk van de gekozen minor (Onderzoek, Onderwijs of Economie en verzekeringen).
Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kan kiezen voor een minor Onderzoek. In die minor krijgen studenten de kans om zich nog dieper in te werken in hun vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Het volgen van die minor is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.
Via de minor Onderwijs in zowel de bachelor- als de masteropleiding wiskunde en via een weldoordachte selectie van keuzevakken kunnen studenten al veel, zoniet alle, vakken van de lerarenopleiding opnemen tijdens hun vijfjarige studie. Indien je, mits het volgen van de minor Onderwijs, echter nog een deel van de specifieke lerarenopleiding moet afwerken, dan kan dit onder de vorm van een (betaalde) LIO-baan (leraar-in-opleiding).
De minor Economie en verzekeringen wapent de studenten die de bankensector, verzekeringssector of bedrijfswereld willen intrekken, met de nodige economische kennis. Bovendien zit het voorbereidingsprogramma van de master-na-master Actuariële wetenschappen grotendeels in deze minor vervat. 


Studiepunten

120

Wiskunde - Master

KU Leuven
De masteropleiding (120 sp.) vormt je tot een allround wiskundige met een specialisatie in bepaalde domeinen. Je hebt zin voor nauwkeurigheid en bent polyvalent inzetbaar.
Je kunt zelfstandig wiskundige problemen analyseren, oplossingen ontwerpen en de realisatie ervan begeleiden.
Je opleiding biedt je de mogelijkheid praktische situaties te doorgronden op basis van een wetenschappelijke analyse.
Verder kun je over wiskunde communiceren met andere wiskundigen, maar ook met andere wetenschappers en met een publiek dat minder vertrouwd is met wiskunde. 
Ten slotte ben je in staat om wetenschappelijke bevindingen te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, met behulp van de hedendaagse ICT-middelen.

Opleiding bestaat ook in het Engels: Master in Mathematics


UGent
Studenten die de masteropleiding Wiskunde volgen, hebben voldoende maturiteit, mobiliteit en eigen interesses ontwikkeld om een bewuste keuze te maken. Bijgevolg laat het studieprogramma een ruime keuze. Vooreerst kiezen de studenten een major die aansluit bij hun interesse:
– Zuivere wiskunde
– Wiskundige natuurkunde
– Toegepaste wiskunde en informatica
In de majorvakken (30 sp) maken de studenten kennis met de verschillende onderzoeksdomeinen inherent aan de gekozen major. De sterke onderzoeksdomeinen van de leden van de onderwijsstaf komen in de drie majors tot uiting.
Er is ook een ruim aanbod van gevorderde keuzevakken (30 sp), ondersteund door actieve onderzoekers en aansluitend bij hun wetenschappelijk onderzoek. Hiermee komt de nadruk te liggen op verdiepende specialisatie binnen de major.
Ook het onderwerp van de masterproef (30 sp) sluit normaliter inhoudelijk aan bij de gekozen major. Het programmaschema wordt dan voltooid met vakken uit de minor (30 sp) die overwegend verbredend of verdiepend kunnen zijn, afhankelijk van de gekozen minor (Onderzoek, Onderwijs of Economie en verzekeringen).
Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kan kiezen voor een minor Onderzoek. In die minor krijgen studenten de kans om zich nog dieper in te werken in hun vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Het volgen van die minor is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.
Via de minor Onderwijs in zowel de bachelor- als de masteropleiding wiskunde en via een weldoordachte selectie van keuzevakken kunnen studenten al veel, zoniet alle, vakken van de lerarenopleiding opnemen tijdens hun vijfjarige studie. Indien je, mits het volgen van de minor Onderwijs, echter nog een deel van de specifieke lerarenopleiding moet afwerken, dan kan dit onder de vorm van een (betaalde) LIO-baan (leraar-in-opleiding).
De minor Economie en verzekeringen wapent de studenten die de bankensector, verzekeringssector of bedrijfswereld willen intrekken, met de nodige economische kennis. Bovendien zit het voorbereidingsprogramma van de master-na-master Actuariële wetenschappen grotendeels in deze minor vervat. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wiskunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Wiskunde
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Vanuit het onderwijs is er veel vraag naar wiskundigen; ongeveer een derde van de afgestudeerden wordt leraar of docent wiskunde.
Veel wiskundigen trekken naar het bedrijfsleven, de informaticasector of het bank- en verzekeringswezen.
Heel wat afgestudeerden opteren om verder wetenschappelijk onderzoek te doen en een doctoraat voor te bereiden binnen een van de onderzoeksgroepen van het Departement Wiskunde of erbuiten (theoretische natuurkunde, sterrenkunde, informatica …).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Actuaris
Leraar Wiskunde ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de wiskunde


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019

Wiskunde - Master

KU Leuven
De masteropleiding (120 sp.) vormt je tot een allround wiskundige met een specialisatie in bepaalde domeinen. Je hebt zin voor nauwkeurigheid en bent polyvalent inzetbaar.
Je kunt zelfstandig wiskundige problemen analyseren, oplossingen ontwerpen en de realisatie ervan begeleiden.
Je opleiding biedt je de mogelijkheid praktische situaties te doorgronden op basis van een wetenschappelijke analyse.
Verder kun je over wiskunde communiceren met andere wiskundigen, maar ook met andere wetenschappers en met een publiek dat minder vertrouwd is met wiskunde. 
Ten slotte ben je in staat om wetenschappelijke bevindingen te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, met behulp van de hedendaagse ICT-middelen.

Opleiding bestaat ook in het Engels: Master in Mathematics


UGent
Studenten die de masteropleiding Wiskunde volgen, hebben voldoende maturiteit, mobiliteit en eigen interesses ontwikkeld om een bewuste keuze te maken. Bijgevolg laat het studieprogramma een ruime keuze. Vooreerst kiezen de studenten een major die aansluit bij hun interesse:
– Zuivere wiskunde
– Wiskundige natuurkunde
– Toegepaste wiskunde en informatica
In de majorvakken (30 sp) maken de studenten kennis met de verschillende onderzoeksdomeinen inherent aan de gekozen major. De sterke onderzoeksdomeinen van de leden van de onderwijsstaf komen in de drie majors tot uiting.
Er is ook een ruim aanbod van gevorderde keuzevakken (30 sp), ondersteund door actieve onderzoekers en aansluitend bij hun wetenschappelijk onderzoek. Hiermee komt de nadruk te liggen op verdiepende specialisatie binnen de major.
Ook het onderwerp van de masterproef (30 sp) sluit normaliter inhoudelijk aan bij de gekozen major. Het programmaschema wordt dan voltooid met vakken uit de minor (30 sp) die overwegend verbredend of verdiepend kunnen zijn, afhankelijk van de gekozen minor (Onderzoek, Onderwijs of Economie en verzekeringen).
Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kan kiezen voor een minor Onderzoek. In die minor krijgen studenten de kans om zich nog dieper in te werken in hun vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Het volgen van die minor is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.
Via de minor Onderwijs in zowel de bachelor- als de masteropleiding wiskunde en via een weldoordachte selectie van keuzevakken kunnen studenten al veel, zoniet alle, vakken van de lerarenopleiding opnemen tijdens hun vijfjarige studie. Indien je, mits het volgen van de minor Onderwijs, echter nog een deel van de specifieke lerarenopleiding moet afwerken, dan kan dit onder de vorm van een (betaalde) LIO-baan (leraar-in-opleiding).
De minor Economie en verzekeringen wapent de studenten die de bankensector, verzekeringssector of bedrijfswereld willen intrekken, met de nodige economische kennis. Bovendien zit het voorbereidingsprogramma van de master-na-master Actuariële wetenschappen grotendeels in deze minor vervat. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wiskunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Wiskunde
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Vanuit het onderwijs is er veel vraag naar wiskundigen; ongeveer een derde van de afgestudeerden wordt leraar of docent wiskunde.
Veel wiskundigen trekken naar het bedrijfsleven, de informaticasector of het bank- en verzekeringswezen.
Heel wat afgestudeerden opteren om verder wetenschappelijk onderzoek te doen en een doctoraat voor te bereiden binnen een van de onderzoeksgroepen van het Departement Wiskunde of erbuiten (theoretische natuurkunde, sterrenkunde, informatica …).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Actuaris
Leraar Wiskunde ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de wiskunde


Gegevens bijgewerkt tot 03-04-2019