Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen - Academische bachelor

 

De kern van de opleiding is een grondige wetenschappelijke studie met beweging als centraal thema. Je wordt voorbereid op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Het is een multidisciplinaire opleiding die de bewegende mens vanuit verschillende invalshoeken bestudeert. Opleidingsonderdelen uit de humane wetenschappen (sociologie, psychologie, filosofie) de natuurwetenschappen (fysica, (bio)chemie, biomechanica, biologie) en de biomedische wetenschappen (anatomie, fysiologie, gezondheidsleer) en onderzoeksmethodologie en didactiek komen aan bod. Samen met de theoretische inzichten krijg je een sterke praktische opleiding in bewegingsvaardigheden (zowel individuele bewegingsactiviteiten als ritmisch expressieve en interactieve) en didactische vaardigheden die je in staat stellen de bewegende mens te begeleiden in een professionele setting.


In de masteropleiding zijn er verschillende afstudeerrichtingen.


Voor wie?


Als je kiest voor Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen, dan kies je voor een opleiding waar bewegingsactiviteiten en wetenschappen in een evenwaardig pakket worden aangeboden.


Goede fysieke conditie en ervaring in een brede waaier van sporten is een voordeel. Anderzijds veronderstelt de wetenschappelijke component van de opleiding ook een stevige voorkennis. Om de studies aan te vangen ben je idealiter sportief én heb je al een goede basis voor wetenschappen. Als je voor een van die twee componenten wat zwakker staat, dan zul je dat in de loop van het eerste jaar moeten bijwerken.


De theoretische vakken in combinatie met de vele uren sport zorgen ervoor dat je over een flinke dosis doorzettingsvermogen moet beschikken om te slagen.


Aan alle universiteiten worden introductie- en/of kennismakingsactiviteiten georganiseerd waardoor de student een duidelijker beeld krijgt van de vereisten van de studierichting, zowel qua voorkennis van de wetenschappelijke vakken als de sportvakken.


Aanvullende info:

Vrije Universiteit Brussel - Main Campus

KU Leuven

Universiteit Gent - Campus Gent


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De kern van de opleiding is een grondige wetenschappelijke studie met beweging als centraal thema. Je wordt voorbereid op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Het is een multidisciplinaire opleiding die de bewegende mens vanuit verschillende invalshoeken bestudeert. Opleidingsonderdelen uit de humane wetenschappen (sociologie, psychologie, filosofie) de natuurwetenschappen (fysica, (bio)chemie, biomechanica, biologie) en de biomedische wetenschappen (anatomie, fysiologie, gezondheidsleer) en onderzoeksmethodologie en didactiek komen aan bod. Samen met de theoretische inzichten krijg je een sterke praktische opleiding in bewegingsvaardigheden (zowel individuele bewegingsactiviteiten als ritmisch expressieve en interactieve) en didactische vaardigheden die je in staat stellen de bewegende mens te begeleiden in een professionele setting.


In de masteropleiding zijn er verschillende afstudeerrichtingen.


Voor wie?


Als je kiest voor Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen, dan kies je voor een opleiding waar bewegingsactiviteiten en wetenschappen in een evenwaardig pakket worden aangeboden.


Goede fysieke conditie en ervaring in een brede waaier van sporten is een voordeel. Anderzijds veronderstelt de wetenschappelijke component van de opleiding ook een stevige voorkennis. Om de studies aan te vangen ben je idealiter sportief én heb je al een goede basis voor wetenschappen. Als je voor een van die twee componenten wat zwakker staat, dan zul je dat in de loop van het eerste jaar moeten bijwerken.


De theoretische vakken in combinatie met de vele uren sport zorgen ervoor dat je over een flinke dosis doorzettingsvermogen moet beschikken om te slagen.


Aan alle universiteiten worden introductie- en/of kennismakingsactiviteiten georganiseerd waardoor de student een duidelijker beeld krijgt van de vereisten van de studierichting, zowel qua voorkennis van de wetenschappelijke vakken als de sportvakken.


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Vrije Universiteit Brussel - Main Campus

KU Leuven

Universiteit Gent - Campus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

De traditionele koppeling van deze opleiding aan het beroep van leraar lichamelijke opvoeding is inmiddels voorbijgestreefd.
De laatste jaren is de arbeidsmarkt verruimd door tewerkstellings-mogelijkheden in zowel de openbare sector (onderwijs mits een lerarenopleiding, Sportwerk Vlaanderen, ministeries, gemeentelijke en provinciale sportdiensten, instellingen voor gehandicapten) als de private sector (fitness, sportmanagement, toerisme).
0rganisator van sportevenementen, sportfunctionaris, gezondheidscoach, fitnessdeskundige, medisch of farmaceutisch afgevaardigde, animator in vakantiecentra zijn hiervan enkele voorbeelden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Begeleider culturele en recreatieve activiteiten
Sportfunctionaris
Sporttrainer

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 114 0,42 50,2 14 19 16 40 18 7
Humane wetenschappen (ASO) 94 0,34 50,2 16 13 7 24 20 14
Latijn-moderne talen (ASO) 33 0,50 64,0 3 2 6 11 11 0
Latijn-wetenschappen (ASO) 57 0,97 78,5 1 2 6 15 32 1
Latijn-wiskunde (ASO) 56 0,51 87,3 2 0 3 8 40 3
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 157 2,01 36,8 31 35 32 29 14 16
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 128 1,31 71,1 10 9 16 32 57 4
Sportwetenschappen (ASO) 321 8,96 67,0 15 27 51 106 113 9
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 369 0,87 78,9 12 16 28 86 212 15

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 31-05-2023

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De kern van de opleiding is een grondige wetenschappelijke studie met beweging als centraal thema. Je wordt voorbereid op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Het is een multidisciplinaire opleiding die de bewegende mens vanuit verschillende invalshoeken bestudeert. Opleidingsonderdelen uit de humane wetenschappen (sociologie, psychologie, filosofie) de natuurwetenschappen (fysica, (bio)chemie, biomechanica, biologie) en de biomedische wetenschappen (anatomie, fysiologie, gezondheidsleer) en onderzoeksmethodologie en didactiek komen aan bod. Samen met de theoretische inzichten krijg je een sterke praktische opleiding in bewegingsvaardigheden (zowel individuele bewegingsactiviteiten als ritmisch expressieve en interactieve) en didactische vaardigheden die je in staat stellen de bewegende mens te begeleiden in een professionele setting.


In de masteropleiding zijn er verschillende afstudeerrichtingen.


Voor wie?


Als je kiest voor Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen, dan kies je voor een opleiding waar bewegingsactiviteiten en wetenschappen in een evenwaardig pakket worden aangeboden.


Goede fysieke conditie en ervaring in een brede waaier van sporten is een voordeel. Anderzijds veronderstelt de wetenschappelijke component van de opleiding ook een stevige voorkennis. Om de studies aan te vangen ben je idealiter sportief én heb je al een goede basis voor wetenschappen. Als je voor een van die twee componenten wat zwakker staat, dan zul je dat in de loop van het eerste jaar moeten bijwerken.


De theoretische vakken in combinatie met de vele uren sport zorgen ervoor dat je over een flinke dosis doorzettingsvermogen moet beschikken om te slagen.


Aan alle universiteiten worden introductie- en/of kennismakingsactiviteiten georganiseerd waardoor de student een duidelijker beeld krijgt van de vereisten van de studierichting, zowel qua voorkennis van de wetenschappelijke vakken als de sportvakken.


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Vrije Universiteit Brussel - Main Campus

KU Leuven

Universiteit Gent - Campus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sport,

Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

De traditionele koppeling van deze opleiding aan het beroep van leraar lichamelijke opvoeding is inmiddels voorbijgestreefd.
De laatste jaren is de arbeidsmarkt verruimd door tewerkstellings-mogelijkheden in zowel de openbare sector (onderwijs mits een lerarenopleiding, Sportwerk Vlaanderen, ministeries, gemeentelijke en provinciale sportdiensten, instellingen voor gehandicapten) als de private sector (fitness, sportmanagement, toerisme).
0rganisator van sportevenementen, sportfunctionaris, gezondheidscoach, fitnessdeskundige, medisch of farmaceutisch afgevaardigde, animator in vakantiecentra zijn hiervan enkele voorbeelden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Begeleider culturele en recreatieve activiteiten
Sportfunctionaris
Sporttrainer

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 114 0,42 50,2 14 19 16 40 18 7
Humane wetenschappen (ASO) 94 0,34 50,2 16 13 7 24 20 14
Latijn-moderne talen (ASO) 33 0,50 64,0 3 2 6 11 11 0
Latijn-wetenschappen (ASO) 57 0,97 78,5 1 2 6 15 32 1
Latijn-wiskunde (ASO) 56 0,51 87,3 2 0 3 8 40 3
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 157 2,01 36,8 31 35 32 29 14 16
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 128 1,31 71,1 10 9 16 32 57 4
Sportwetenschappen (ASO) 321 8,96 67,0 15 27 51 106 113 9
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 369 0,87 78,9 12 16 28 86 212 15

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 31-05-2023