Opleiding: Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sport,
Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport, Wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


De kern van de opleiding is een grondige wetenschappelijke studie met beweging als centraal thema.
Je wordt voorbereid op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.
Het is een multidisciplinaire opleiding die de bewegende mens vanuit verschillende invalshoeken bestudeert. Opleidingsonderdelen uit de humane wetenschappen (sociologie, psychologie, filosofie) de natuurwetenschappen (fysica, (bio)chemie, biomechanica, biologie) en de biomedische wetenschappen (anatomie, fysiologie, gezondheidsleer) en onderzoeksmethodologie en didactiek komen aan bod.
Samen met de theoretische inzichten krijg je een sterke praktische opleiding in bewegingsvaardigheden (zowel individuele bewegingsactiviteiten als ritmisch expressieve en interactieve) en didactische vaardigheden die hem in staat stellen de bewegende mens te begeleiden in een professionele setting.

Voor wie?
Als je kiest voor Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen dan kies je voor een opleiding waar bewegingsactiviteiten en wetenschappen in een evenwaardig pakket worden aangeboden.
Goede fysieke conditie en ervaring in een brede waaier van sporten is een voordeel.
Anderzijds veronderstelt de wetenschappelijke component van de opleiding ook een stevige voorkennis.
Om de studies aan te vangen ben je idealiter sportief én heb je al een goede basis voor wetenschappen.
Als je voor één van die twee componenten wat zwakker staat, dan zul je dat in de loop van het eerste jaar moeten bijwerken.
De theoretische vakken in combinatie met de vele uren sport zorgen ervoor dat je over een flinke dosis doorzettingsvermogen moet beschikken om te slagen.
Aan alle universiteiten worden introductie- en/of kennismakingsactiviteiten georganiseerd waardoor de student een duidelijker beeld krijgt van de vereisten van de studierichting, zowel qua voorkennis van de wetenschappelijke vakken als de sportvakken. 
In de masteropleiding zijn er verschillende afstudeerrichtingen.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De traditionele koppeling van deze opleiding aan het beroep van leraar lichamelijke opvoeding is inmiddels voorbijgestreefd.
De laatste jaren is de arbeidsmarkt verruimd door tewerkstellings-mogelijkheden in zowel de openbare sector (onderwijs mits een lerarenopleiding, Sportwerk Vlaanderen, ministeries, gemeentelijke en provinciale sportdiensten, instellingen voor gehandicapten) als de private sector (fitness, sportmanagement, toerisme).
0rganisator van sportevenementen, sportfunctionaris, gezondheidscoach, fitnessdeskundige, medisch of farmaceutisch afgevaardigde, animator in vakantiecentra zijn hiervan enkele voorbeelden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Adapted physical activity (E)  
  Bewegings- en sportwetenschappen : Biomedical research in movement sciences  
  Bewegings- en sportwetenschappen : Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid  
  Bewegings- en sportwetenschappen : Prestatie en actieve levensstijl coaching  
  Bewegings- en sportwetenschappen : Sportbeleid en sportmanagement  
  Bewegings- en sportwetenschappen : Sporttraining en coaching  
  Educatieve masteropleiding Lichamelijke opvoeding  
  Ergotherapeutische wetenschap  
  Rehabilitation sciences and physiotherapy : Internal conditions (E)  
  Rehabilitation sciences and physiotherapy : Neurological conditions (E)  
  Rehabilitation sciences and physiotherapy (E)  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Inwendige aandoeningen  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Neurologische aandoeningen  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Geestelijke gezondheidszorg  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Kinderen  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Musculoskeletale aandoeningen  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Ouderen  
  Sports Ethics and Integrity (Erasmus Mundus) (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 04-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.