Rechten - Academische bachelor

 

 


Onze maatschappij kan slechts functioneren omdat ze als het ware bijeengehouden wordt door een steeds ingewikkelder wordend geheel van wetten en rechtsregels.
Het is in dit kluwen dat de opleiding een inzicht geeft.
De student in de Rechten wil weten en begrijpen hoe wetten en decreten worden gemaakt, waartoe ze dienen en hoe ze worden geformuleerd.
De bacheloropleiding bestaat uit 3 pakketten opleidingsonderdelen:
- een juridische basis:
vrijwel alle basistakken van het Belgische recht, maar ook Europese en internationale rechtsvakken
- hulpwetenschappen:
een brede algemene vorming met o.m. filosofie, economie, talen, sociologie
- juridische vaardigheden 
zoals argumenteren, debatteren en juridische teksten schrijven.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je hebt geen inhoudelijke voorkennis van het recht nodig.
Naast een goede algemene begaafdheid kunnen een aantal andere vaardigheden je slaagkansen wel verhogen.
Zo zijn een goed redeneervermogen, een kritische houding en de vaardigheid om verbanden te leggen en om aspecten in een ruimere context te bekijken belangrijke troeven. 
Een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid zijn vereist.
Gezien de federale structuur van ons land is een goede kennis van het Frans een voordeel.
Om buitenlandse juridische teksten te kunnen lezen en analyseren, is een (minstens passieve) kennis van Engels noodzakelijk. Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Rechten - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


Onze maatschappij kan slechts functioneren omdat ze als het ware bijeengehouden wordt door een steeds ingewikkelder wordend geheel van wetten en rechtsregels.
Het is in dit kluwen dat de opleiding een inzicht geeft.
De student in de Rechten wil weten en begrijpen hoe wetten en decreten worden gemaakt, waartoe ze dienen en hoe ze worden geformuleerd.
De bacheloropleiding bestaat uit 3 pakketten opleidingsonderdelen:
- een juridische basis:
vrijwel alle basistakken van het Belgische recht, maar ook Europese en internationale rechtsvakken
- hulpwetenschappen:
een brede algemene vorming met o.m. filosofie, economie, talen, sociologie
- juridische vaardigheden 
zoals argumenteren, debatteren en juridische teksten schrijven.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je hebt geen inhoudelijke voorkennis van het recht nodig.
Naast een goede algemene begaafdheid kunnen een aantal andere vaardigheden je slaagkansen wel verhogen.
Zo zijn een goed redeneervermogen, een kritische houding en de vaardigheid om verbanden te leggen en om aspecten in een ruimere context te bekijken belangrijke troeven. 
Een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid zijn vereist.
Gezien de federale structuur van ons land is een goede kennis van het Frans een voordeel.
Om buitenlandse juridische teksten te kunnen lezen en analyseren, is een (minstens passieve) kennis van Engels noodzakelijk. 


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

KU Leuven

Criminologische wetenschappen
 

Deze optie biedt zowel doorstroom naar de master in de rechten als de master criminologie.

Economie, recht en bedrijfskunde
 

Deze optie biedt doorstroom naar de master in de rechten en de master in de economie, het recht en de bedrijfskunde.

Japanse studies

Politieke wetenschappen


KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk

Economie, recht en bedrijfskunde
 

Deze optie biedt doorstroom naar de master in de rechten en de master in de economie, het recht en de bedrijfskunde.

Politieke wetenschappen

RechtenInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven - Campus Brussel

Je kan hier een deel van het programma in het Frans volgen. In het 1ste en het 2de jaar worden 8 juridische basisvakken in het Frans onderwezen (48 stp.). Hiervoor is er een samenwerking met de Franstalige Université Saint-Louis (USL). 

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Universiteit Hasselt - Campus Hasselt

De opleiding wordt georganiseerd door de tUL (transnationale Universiteit Limburg), een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt en Maastricht University, dit in samenwerking met de KU Leuven.

Universiteit Gent - Campus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Rechten 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Laws

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

KU Leuven

Werkstudententraject

KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk

Werkstudententraject

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Martelarenlaan 42  3500 Hasselt
011 26 81 11    


E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk
056 24 61 38    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Als jurist kan je in zeer veel functies en sectoren terecht:
- de advocatuur (na 3 jaar stage), notariaat (na ma-na-ma in het Notariaat en 3 jaar stage), de magistratuur, het bedrijfsleven, overheidsdiensten, onderwijs.
Door de toenemende juridisering van onze maatschappij zijn er juridische specialisten nodig in haast ontelbare diensten en sectoren.
- de overheid: functies in de sector van het strafrechtelijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, ministeries, parastatalen, gemeenten, OCMW’s.
- het bedrijfsleven: functies in personeelsdiensten en juridische diensten van alle soorten industriële en handelsondernemingen, bank- en verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, media, belangengroepen, …

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bedrijfsjurist
Belastingadviseur - consulent
Criminoloog
Gerechtsdeurwaarder
Juridisch hulpverlener en bemiddelaar
Juridisch medewerker
Jurist
Magistraat
Notaris
Onderzoeksrechter

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Laws in de rechten

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 55 1,15 22,87 21 15 7 7 2 3
Economie-moderne talen (ASO) 2286 8,33 46,34 364 483 397 443 497 102
Economie-wetenschappen (ASO) 121 3,70 58,18 11 22 18 18 42 10
Economie-wiskunde (ASO) 258 3,86 61,59 21 25 46 71 81 14
Grieks-Latijn (ASO) 344 25,24 73,49 14 26 48 67 185 4
Grieks-wiskunde (ASO) 118 7,70 84,23 2 5 10 13 85 3
Handel (TSO) 221 1,63 22,20 89 55 29 25 10 13
Humane wetenschappen (ASO) 1616 6,19 45,09 291 306 321 303 325 70
Latijn-moderne talen (ASO) 1838 23,89 60,68 136 254 316 426 658 48
Latijn-wetenschappen (ASO) 787 12,47 68,59 51 75 100 176 365 20
Latijn-wiskunde (ASO) 1069 9,40 79,58 21 77 83 211 661 16
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 638 6,30 56,64 89 87 97 146 197 22
Moderne talen-wiskunde (ASO) 114 9,91 67,00 8 14 10 27 52 3
Secretariaat-talen (TSO) 98 2,16 15,69 42 30 13 3 4 6
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 175 0,70 19,85 72 40 29 9 5 20
Sportwetenschappen (ASO) 72 2,31 52,62 10 13 9 19 17 4
Toerisme (TSO) 30 1,45 16,77 15 5 3 2 1 4
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 809 2,09 63,62 64 106 122 166 321 30

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 06-03-2020

Rechten - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


Onze maatschappij kan slechts functioneren omdat ze als het ware bijeengehouden wordt door een steeds ingewikkelder wordend geheel van wetten en rechtsregels.
Het is in dit kluwen dat de opleiding een inzicht geeft.
De student in de Rechten wil weten en begrijpen hoe wetten en decreten worden gemaakt, waartoe ze dienen en hoe ze worden geformuleerd.
De bacheloropleiding bestaat uit 3 pakketten opleidingsonderdelen:
- een juridische basis:
vrijwel alle basistakken van het Belgische recht, maar ook Europese en internationale rechtsvakken
- hulpwetenschappen:
een brede algemene vorming met o.m. filosofie, economie, talen, sociologie
- juridische vaardigheden 
zoals argumenteren, debatteren en juridische teksten schrijven.


Afhankelijk van de universiteit worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je hebt geen inhoudelijke voorkennis van het recht nodig.
Naast een goede algemene begaafdheid kunnen een aantal andere vaardigheden je slaagkansen wel verhogen.
Zo zijn een goed redeneervermogen, een kritische houding en de vaardigheid om verbanden te leggen en om aspecten in een ruimere context te bekijken belangrijke troeven. 
Een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid zijn vereist.
Gezien de federale structuur van ons land is een goede kennis van het Frans een voordeel.
Om buitenlandse juridische teksten te kunnen lezen en analyseren, is een (minstens passieve) kennis van Engels noodzakelijk. 


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

KU Leuven

Criminologische wetenschappen
 

Deze optie biedt zowel doorstroom naar de master in de rechten als de master criminologie.

Economie, recht en bedrijfskunde
 

Deze optie biedt doorstroom naar de master in de rechten en de master in de economie, het recht en de bedrijfskunde.

Japanse studies

Politieke wetenschappen


KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk

Economie, recht en bedrijfskunde
 

Deze optie biedt doorstroom naar de master in de rechten en de master in de economie, het recht en de bedrijfskunde.

Politieke wetenschappen

RechtenInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven - Campus Brussel

Je kan hier een deel van het programma in het Frans volgen. In het 1ste en het 2de jaar worden 8 juridische basisvakken in het Frans onderwezen (48 stp.). Hiervoor is er een samenwerking met de Franstalige Université Saint-Louis (USL). 

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Universiteit Hasselt - Campus Hasselt

De opleiding wordt georganiseerd door de tUL (transnationale Universiteit Limburg), een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt en Maastricht University, dit in samenwerking met de KU Leuven.

Universiteit Gent - Campus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Rechten 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Laws

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

KU Leuven

Werkstudententraject

KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk

Werkstudententraject

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Martelarenlaan 42  3500 Hasselt
011 26 81 11    


E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk
056 24 61 38    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Als jurist kan je in zeer veel functies en sectoren terecht:
- de advocatuur (na 3 jaar stage), notariaat (na ma-na-ma in het Notariaat en 3 jaar stage), de magistratuur, het bedrijfsleven, overheidsdiensten, onderwijs.
Door de toenemende juridisering van onze maatschappij zijn er juridische specialisten nodig in haast ontelbare diensten en sectoren.
- de overheid: functies in de sector van het strafrechtelijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, ministeries, parastatalen, gemeenten, OCMW’s.
- het bedrijfsleven: functies in personeelsdiensten en juridische diensten van alle soorten industriële en handelsondernemingen, bank- en verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, media, belangengroepen, …

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bedrijfsjurist
Belastingadviseur - consulent
Criminoloog
Gerechtsdeurwaarder
Juridisch hulpverlener en bemiddelaar
Juridisch medewerker
Jurist
Magistraat
Notaris
Onderzoeksrechter

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Laws in de rechten

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 55 1,15 22,87 21 15 7 7 2 3
Economie-moderne talen (ASO) 2286 8,33 46,34 364 483 397 443 497 102
Economie-wetenschappen (ASO) 121 3,70 58,18 11 22 18 18 42 10
Economie-wiskunde (ASO) 258 3,86 61,59 21 25 46 71 81 14
Grieks-Latijn (ASO) 344 25,24 73,49 14 26 48 67 185 4
Grieks-wiskunde (ASO) 118 7,70 84,23 2 5 10 13 85 3
Handel (TSO) 221 1,63 22,20 89 55 29 25 10 13
Humane wetenschappen (ASO) 1616 6,19 45,09 291 306 321 303 325 70
Latijn-moderne talen (ASO) 1838 23,89 60,68 136 254 316 426 658 48
Latijn-wetenschappen (ASO) 787 12,47 68,59 51 75 100 176 365 20
Latijn-wiskunde (ASO) 1069 9,40 79,58 21 77 83 211 661 16
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 638 6,30 56,64 89 87 97 146 197 22
Moderne talen-wiskunde (ASO) 114 9,91 67,00 8 14 10 27 52 3
Secretariaat-talen (TSO) 98 2,16 15,69 42 30 13 3 4 6
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 175 0,70 19,85 72 40 29 9 5 20
Sportwetenschappen (ASO) 72 2,31 52,62 10 13 9 19 17 4
Toerisme (TSO) 30 1,45 16,77 15 5 3 2 1 4
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 809 2,09 63,62 64 106 122 166 321 30

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 06-03-2020