Milieuwetenschap - Master

 

Universiteit Antwerpen
De masteropleiding milieuwetenschap leidt milieugeneralisten op en onderwijst hiertoe een breed spectrum aan methodes en wetenschappelijke disciplines.
De opleiding gaat uit van een interdisciplinaire benadering.
Ze vertrekt daarbij:
- enerzijds vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling
- anderzijds vanuit een geïntegreerde benadering van de verschillende milieuwetenschappen
Je past als student deze principes toe en verwerkt ze aan de hand van realiteitsgebonden casussen.
Je verwerft daarbij kennis en inzicht in de samenhang en de complexiteit van milieuvraagstukken.
Hierbij komt zowel de ecologische als demaatschappelijke context aan bod.
Je leert op wetenschappelijke wijze onderbouwde oplossingen aan te reiken voor actuele vraagstukken.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Wetenschappen
• Politieke en sociale wetenschappen


Studiepunten

60

Milieuwetenschap - Master

Universiteit Antwerpen
De masteropleiding milieuwetenschap leidt milieugeneralisten op en onderwijst hiertoe een breed spectrum aan methodes en wetenschappelijke disciplines.
De opleiding gaat uit van een interdisciplinaire benadering.
Ze vertrekt daarbij:
- enerzijds vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling
- anderzijds vanuit een geïntegreerde benadering van de verschillende milieuwetenschappen
Je past als student deze principes toe en verwerkt ze aan de hand van realiteitsgebonden casussen.
Je verwerft daarbij kennis en inzicht in de samenhang en de complexiteit van milieuvraagstukken.
Hierbij komt zowel de ecologische als demaatschappelijke context aan bod.
Je leert op wetenschappelijke wijze onderbouwde oplossingen aan te reiken voor actuele vraagstukken.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Wetenschappen
• Politieke en sociale wetenschappen


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Milieuwetenschap 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Milieuwetenschap


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

Je kunt aan de slag in tal van functies en beroepenvelden:

  • zowel in beleidsgerichte als in meer gespecialiseerde milieufuncties
  • zowel bij de overheid als bij bedrijven, ngo's, adviesbureaus, in het onderwijs en bij wetenschappelijke instellingen

Je kan bijvoorbeeld aan de slag als: milieuconsulent, milieuambtenaar, beleids- of stafmedewerker, duurzaamheidsambtenaar, milieucoördinator.
Je kan ook kiezen voor het wetenschappelijk onderzoek.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leidinggevende milieuzorg en sanering
Milieucoördinator
Veiligheidscoördinator
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de milieuwetenschap


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017

Milieuwetenschap - Master

Universiteit Antwerpen
De masteropleiding milieuwetenschap leidt milieugeneralisten op en onderwijst hiertoe een breed spectrum aan methodes en wetenschappelijke disciplines.
De opleiding gaat uit van een interdisciplinaire benadering.
Ze vertrekt daarbij:
- enerzijds vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling
- anderzijds vanuit een geïntegreerde benadering van de verschillende milieuwetenschappen
Je past als student deze principes toe en verwerkt ze aan de hand van realiteitsgebonden casussen.
Je verwerft daarbij kennis en inzicht in de samenhang en de complexiteit van milieuvraagstukken.
Hierbij komt zowel de ecologische als demaatschappelijke context aan bod.
Je leert op wetenschappelijke wijze onderbouwde oplossingen aan te reiken voor actuele vraagstukken.


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:
• Wetenschappen
• Politieke en sociale wetenschappen


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Milieuwetenschap 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Milieuwetenschap


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

Je kunt aan de slag in tal van functies en beroepenvelden:

  • zowel in beleidsgerichte als in meer gespecialiseerde milieufuncties
  • zowel bij de overheid als bij bedrijven, ngo's, adviesbureaus, in het onderwijs en bij wetenschappelijke instellingen

Je kan bijvoorbeeld aan de slag als: milieuconsulent, milieuambtenaar, beleids- of stafmedewerker, duurzaamheidsambtenaar, milieucoördinator.
Je kan ook kiezen voor het wetenschappelijk onderzoek.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leidinggevende milieuzorg en sanering
Milieucoördinator
Veiligheidscoördinator
Verantwoordelijke eco-industriële onderneming

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Science in de milieuwetenschap


Gegevens bijgewerkt tot 05-12-2017