Maritieme wetenschappen - Master

 

Universiteit Antwerpen    
Het studieprogramma van de opleiding is gericht op personen die interesse vertonen in transport en logistiek. De masteropleiding streeft ernaar een wetenschappelijke en praktijkrelevante opleiding te bieden, met aandacht voor de drie grote pijlers van het transportgebeuren, namelijk de economische, juridische en technische pijler. De vraag naar dit soort kennis vanuit de markt primeert.
 Gezien het multidisciplinaire karakter van het (maritieme) transportgebeuren richt de masteropleiding zich niet enkel tot economisten of juristen, maar bijvoorbeeld ook tot nautici en beleidsanalisten. Ook bij personen die reeds in het beroepsleven staan, bestaat vaak de noodzaak de maritieme horizon te verbreden.
 
De opleiding biedt een belangrijke toegevoegde waarde aan personen met een uitgesproken interesse voor de haven-, maritieme en transportwereld. De opleiding is in die zin een belangrijke troef naar tewerkstelling in de (maritieme) transportsector, ongeacht of de student een loopbaan in de economische dan wel juridische, nautische of publieke sfeer ambieert.
De master in de maritieme wetenschappen profileert zich t.o.v. de andere, gelijkaardige academische opleidingen door een bewuste brede vorming in het domein van economie, recht en techniek te combineren met het aanbieden van een ruime waaier van keuzeopleidingsonderdelen en seminaries. Dit laat toe het programma op maat van de student in te richten, en dit speelt bovendien in op recente ontwikkelingen in de sector. Hiermee sluiten de opleidingen ook heel nauw aan op de vragen naar kwalificaties die vanuit het relevante (maritieme) beroepenveld worden gesteld.


Studiepunten

60

Maritieme wetenschappen - Master

Universiteit Antwerpen    
Het studieprogramma van de opleiding is gericht op personen die interesse vertonen in transport en logistiek. De masteropleiding streeft ernaar een wetenschappelijke en praktijkrelevante opleiding te bieden, met aandacht voor de drie grote pijlers van het transportgebeuren, namelijk de economische, juridische en technische pijler. De vraag naar dit soort kennis vanuit de markt primeert.
 Gezien het multidisciplinaire karakter van het (maritieme) transportgebeuren richt de masteropleiding zich niet enkel tot economisten of juristen, maar bijvoorbeeld ook tot nautici en beleidsanalisten. Ook bij personen die reeds in het beroepsleven staan, bestaat vaak de noodzaak de maritieme horizon te verbreden.
 
De opleiding biedt een belangrijke toegevoegde waarde aan personen met een uitgesproken interesse voor de haven-, maritieme en transportwereld. De opleiding is in die zin een belangrijke troef naar tewerkstelling in de (maritieme) transportsector, ongeacht of de student een loopbaan in de economische dan wel juridische, nautische of publieke sfeer ambieert.
De master in de maritieme wetenschappen profileert zich t.o.v. de andere, gelijkaardige academische opleidingen door een bewuste brede vorming in het domein van economie, recht en techniek te combineren met het aanbieden van een ruime waaier van keuzeopleidingsonderdelen en seminaries. Dit laat toe het programma op maat van de student in te richten, en dit speelt bovendien in op recente ontwikkelingen in de sector. Hiermee sluiten de opleidingen ook heel nauw aan op de vragen naar kwalificaties die vanuit het relevante (maritieme) beroepenveld worden gesteld.


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks: • academische bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen

 • academische bachelor en master in sociaal-economische wetenschappen

 • academische bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (in de beleidsinformatica)

 • academische bachelor en master in economische wetenschappen

 • academische bachelor en master in de handelswetenschappen

 • master handelsingenieur (studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde)


Mits voorbereidingsprogramma • andere masters

 • andere academische bachelors


Mits schakelprogramma • professionele bachelors in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

 • professionele bachelor in het facilitair management

 • NL: HBO bachelor bedrijfseconomie, bedrijfskunde en agribusiness, commerciële economie, Facility Management, International Business and Languages, management, management economie en recht (MER), maritiem officier, maritieme techniek, Maritime Operations, ocean technology (Nl), HBO bachelor of Economics.


Met toelating via schakelprogramma • andere professionele bachelors

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Maritieme wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen,

Schoolvakken SO: Nautische technieken,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

Het programma wil een stevige opleiding meegeven die een grote kans op tewerkstelling in de (maritieme) transportsector biedt. Het diploma van master in de maritieme wetenschappen leidt naar tewerkstelling in de transport-verzekeringssector, scheepsagentuur, havenbedrijven, maritieme of multimodale transportbedrijven, logistieke operatoren, overheid, beroeps- en belangenverenigingen ...

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie ManaMa: Master of Science in de maritieme wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 06-04-2018

Maritieme wetenschappen - Master

Universiteit Antwerpen    
Het studieprogramma van de opleiding is gericht op personen die interesse vertonen in transport en logistiek. De masteropleiding streeft ernaar een wetenschappelijke en praktijkrelevante opleiding te bieden, met aandacht voor de drie grote pijlers van het transportgebeuren, namelijk de economische, juridische en technische pijler. De vraag naar dit soort kennis vanuit de markt primeert.
 Gezien het multidisciplinaire karakter van het (maritieme) transportgebeuren richt de masteropleiding zich niet enkel tot economisten of juristen, maar bijvoorbeeld ook tot nautici en beleidsanalisten. Ook bij personen die reeds in het beroepsleven staan, bestaat vaak de noodzaak de maritieme horizon te verbreden.
 
De opleiding biedt een belangrijke toegevoegde waarde aan personen met een uitgesproken interesse voor de haven-, maritieme en transportwereld. De opleiding is in die zin een belangrijke troef naar tewerkstelling in de (maritieme) transportsector, ongeacht of de student een loopbaan in de economische dan wel juridische, nautische of publieke sfeer ambieert.
De master in de maritieme wetenschappen profileert zich t.o.v. de andere, gelijkaardige academische opleidingen door een bewuste brede vorming in het domein van economie, recht en techniek te combineren met het aanbieden van een ruime waaier van keuzeopleidingsonderdelen en seminaries. Dit laat toe het programma op maat van de student in te richten, en dit speelt bovendien in op recente ontwikkelingen in de sector. Hiermee sluiten de opleidingen ook heel nauw aan op de vragen naar kwalificaties die vanuit het relevante (maritieme) beroepenveld worden gesteld.


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks: • academische bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen

 • academische bachelor en master in sociaal-economische wetenschappen

 • academische bachelor en master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (in de beleidsinformatica)

 • academische bachelor en master in economische wetenschappen

 • academische bachelor en master in de handelswetenschappen

 • master handelsingenieur (studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde)


Mits voorbereidingsprogramma • andere masters

 • andere academische bachelors


Mits schakelprogramma • professionele bachelors in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde

 • professionele bachelor in het facilitair management

 • NL: HBO bachelor bedrijfseconomie, bedrijfskunde en agribusiness, commerciële economie, Facility Management, International Business and Languages, management, management economie en recht (MER), maritiem officier, maritieme techniek, Maritime Operations, ocean technology (Nl), HBO bachelor of Economics.


Met toelating via schakelprogramma • andere professionele bachelors

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Maritieme wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen,

Schoolvakken SO: Nautische technieken,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

Het programma wil een stevige opleiding meegeven die een grote kans op tewerkstelling in de (maritieme) transportsector biedt. Het diploma van master in de maritieme wetenschappen leidt naar tewerkstelling in de transport-verzekeringssector, scheepsagentuur, havenbedrijven, maritieme of multimodale transportbedrijven, logistieke operatoren, overheid, beroeps- en belangenverenigingen ...

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie ManaMa: Master of Science in de maritieme wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 06-04-2018