Rechten : Rechten - Master

 

De opleiding wordt georganiseerd door de tUL (transnationale Universiteit Limburg) op de campus van Universiteit Hasselt.

De masteropleiding in de rechten bestaat uit een gemeenschappelijk deel aangevuld met een specialisatie in één van de afstudeerrichtingen: Rechtsbedeling en Overheid en recht.
Het gemeenschappelijke deel omvat 30 studiepunten, elke afstudeerrichting omvat 48 studiepunten.
Het vrije keuzeluik omvat 18 studiepunten.
Je masteropleiding afronden, doe je met een masterproef van 24 studiepunten.
Het gemeenschappelijke deel van de masteropleiding heeft een publiekrechtelijke oriëntatie, met opleidingsonderdelen als
- Recht en samenleving
- Rechtsbescherming tegen de overheid.
Deze focus komt ook terug in het onderzoek van de faculteit Rechten.
Recht en samenleving is een sociologisch en politicologisch opleidingsonderdeel waarin je onder andere de leidende rol van de politiek in een democratische rechtsstaat analyseert.
In het opleidingsonderdeel Rechtsbescherming tegen de overheid verwerf je een gedegen algemene kennis van de (preventieve) rechtsbescherming tegen overheidsoptreden, een grondige kennis van administratieve en juridische beroepen tegen overheidsbeslissingen en een grondige kennis van de bevoegdheden van de administratieve rechtscolleges.
Het gemeenschappelijke deel wordt aangevuld met de opleidingsonderdelen Insolventierecht en Internationaal privaatrecht en Onderhandelen en bemiddelen. Onderhandelen en bemiddelen spitst zich toe op het belang van buitengerechtelijke geschillenoplossing.


De afstudeerrichting Rechten biedt je een brede, algemene vorming die de verschillende aspecten van het recht laat zien, inzicht geeft in de structuren van het recht en de dwarsverbanden tussen rechtsgebieden, en een basis legt voor verdere, zelfstandige ontwikkeling. Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen tussen twee specialisatietracks, namelijk Private en Corporate. De specialisatietrack Private focust zich vooral op familie, samenleving, procedures en contracten. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn Vermogensfiscaliteit, Schadevergoedingsrecht, Strafrecht in actie, Familie en vermogen, Consumentenrecht, Vermogensrecht en Jeugdrecht en Kinderrechten. De specialisatietrack Corporate focust zich vooral op sociaal-economische aspecten. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn Advanced employment law, Schadevergoedingsrecht, Law and Economics, Fiscaal en economisch straf(proces)recht, Consumentenrecht, Vermogensrecht en International business law. De prominentste beroepen waarop de afstudeerrichting Rechten je voorbereidt, zijn die van advocaat, juridisch adviseur en magistraat.


De opleiding is een samenwerking tussen de UHasselt en de KU Leuven. 


Studiepunten

120

Rechten : Rechten - Master

De opleiding wordt georganiseerd door de tUL (transnationale Universiteit Limburg) op de campus van Universiteit Hasselt.

De masteropleiding in de rechten bestaat uit een gemeenschappelijk deel aangevuld met een specialisatie in één van de afstudeerrichtingen: Rechtsbedeling en Overheid en recht.
Het gemeenschappelijke deel omvat 30 studiepunten, elke afstudeerrichting omvat 48 studiepunten.
Het vrije keuzeluik omvat 18 studiepunten.
Je masteropleiding afronden, doe je met een masterproef van 24 studiepunten.
Het gemeenschappelijke deel van de masteropleiding heeft een publiekrechtelijke oriëntatie, met opleidingsonderdelen als
- Recht en samenleving
- Rechtsbescherming tegen de overheid.
Deze focus komt ook terug in het onderzoek van de faculteit Rechten.
Recht en samenleving is een sociologisch en politicologisch opleidingsonderdeel waarin je onder andere de leidende rol van de politiek in een democratische rechtsstaat analyseert.
In het opleidingsonderdeel Rechtsbescherming tegen de overheid verwerf je een gedegen algemene kennis van de (preventieve) rechtsbescherming tegen overheidsoptreden, een grondige kennis van administratieve en juridische beroepen tegen overheidsbeslissingen en een grondige kennis van de bevoegdheden van de administratieve rechtscolleges.
Het gemeenschappelijke deel wordt aangevuld met de opleidingsonderdelen Insolventierecht en Internationaal privaatrecht en Onderhandelen en bemiddelen. Onderhandelen en bemiddelen spitst zich toe op het belang van buitengerechtelijke geschillenoplossing.


De afstudeerrichting Rechten biedt je een brede, algemene vorming die de verschillende aspecten van het recht laat zien, inzicht geeft in de structuren van het recht en de dwarsverbanden tussen rechtsgebieden, en een basis legt voor verdere, zelfstandige ontwikkeling. Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen tussen twee specialisatietracks, namelijk Private en Corporate. De specialisatietrack Private focust zich vooral op familie, samenleving, procedures en contracten. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn Vermogensfiscaliteit, Schadevergoedingsrecht, Strafrecht in actie, Familie en vermogen, Consumentenrecht, Vermogensrecht en Jeugdrecht en Kinderrechten. De specialisatietrack Corporate focust zich vooral op sociaal-economische aspecten. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn Advanced employment law, Schadevergoedingsrecht, Law and Economics, Fiscaal en economisch straf(proces)recht, Consumentenrecht, Vermogensrecht en International business law. De prominentste beroepen waarop de afstudeerrichting Rechten je voorbereidt, zijn die van advocaat, juridisch adviseur en magistraat.


De opleiding is een samenwerking tussen de UHasselt en de KU Leuven. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Rechten 

Afstudeerrichting: Rechten

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Laws

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Rechten: RechtenEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Martelarenlaan 42  3500 Hasselt
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Als jurist kan de afgestudeerde in zeer veel functies en sectoren terecht: 
- de advocatuur (na 3 jaar stage), notariaat (mits het volgen van een master-na-masteropleiding in het Notariaat en 3 jaar stage), de magistratuur, het bedrijfsleven, overheidsdiensten, onderwijs.
Door de toenemende juridisering van onze maatschappij zijn er juridische specialisten nodig in haast ontelbare diensten en sectoren. 
- De overheid: coördinerende functies in de sector van het strafrechtelijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, ministeries, parastatalen, gemeenten, OCMW’s. 
- Het bedrijfsleven: (coördinerende) functies in personeelsdiensten en juridische diensten van alle soorten industriële en handelsondernemingen, bank- en verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, media, belangengroepen…

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bedrijfsjurist
Gerechtsdeurwaarder
Juridisch hulpverlener en bemiddelaar
Juridisch medewerker
Jurist
Magistraat
Onderzoeksrechter

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Laws in de rechten


Gegevens bijgewerkt tot 24-05-2018

Rechten : Rechten - Master

De opleiding wordt georganiseerd door de tUL (transnationale Universiteit Limburg) op de campus van Universiteit Hasselt.

De masteropleiding in de rechten bestaat uit een gemeenschappelijk deel aangevuld met een specialisatie in één van de afstudeerrichtingen: Rechtsbedeling en Overheid en recht.
Het gemeenschappelijke deel omvat 30 studiepunten, elke afstudeerrichting omvat 48 studiepunten.
Het vrije keuzeluik omvat 18 studiepunten.
Je masteropleiding afronden, doe je met een masterproef van 24 studiepunten.
Het gemeenschappelijke deel van de masteropleiding heeft een publiekrechtelijke oriëntatie, met opleidingsonderdelen als
- Recht en samenleving
- Rechtsbescherming tegen de overheid.
Deze focus komt ook terug in het onderzoek van de faculteit Rechten.
Recht en samenleving is een sociologisch en politicologisch opleidingsonderdeel waarin je onder andere de leidende rol van de politiek in een democratische rechtsstaat analyseert.
In het opleidingsonderdeel Rechtsbescherming tegen de overheid verwerf je een gedegen algemene kennis van de (preventieve) rechtsbescherming tegen overheidsoptreden, een grondige kennis van administratieve en juridische beroepen tegen overheidsbeslissingen en een grondige kennis van de bevoegdheden van de administratieve rechtscolleges.
Het gemeenschappelijke deel wordt aangevuld met de opleidingsonderdelen Insolventierecht en Internationaal privaatrecht en Onderhandelen en bemiddelen. Onderhandelen en bemiddelen spitst zich toe op het belang van buitengerechtelijke geschillenoplossing.


De afstudeerrichting Rechten biedt je een brede, algemene vorming die de verschillende aspecten van het recht laat zien, inzicht geeft in de structuren van het recht en de dwarsverbanden tussen rechtsgebieden, en een basis legt voor verdere, zelfstandige ontwikkeling. Binnen deze afstudeerrichting kan je kiezen tussen twee specialisatietracks, namelijk Private en Corporate. De specialisatietrack Private focust zich vooral op familie, samenleving, procedures en contracten. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn Vermogensfiscaliteit, Schadevergoedingsrecht, Strafrecht in actie, Familie en vermogen, Consumentenrecht, Vermogensrecht en Jeugdrecht en Kinderrechten. De specialisatietrack Corporate focust zich vooral op sociaal-economische aspecten. De opleidingsonderdelen in deze afstudeerrichting zijn Advanced employment law, Schadevergoedingsrecht, Law and Economics, Fiscaal en economisch straf(proces)recht, Consumentenrecht, Vermogensrecht en International business law. De prominentste beroepen waarop de afstudeerrichting Rechten je voorbereidt, zijn die van advocaat, juridisch adviseur en magistraat.


De opleiding is een samenwerking tussen de UHasselt en de KU Leuven. 


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Rechten 

Afstudeerrichting: Rechten

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Laws

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Rechten: RechtenEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Martelarenlaan 42  3500 Hasselt
011 26 81 11    


Beroepsuitwegen

Als jurist kan de afgestudeerde in zeer veel functies en sectoren terecht: 
- de advocatuur (na 3 jaar stage), notariaat (mits het volgen van een master-na-masteropleiding in het Notariaat en 3 jaar stage), de magistratuur, het bedrijfsleven, overheidsdiensten, onderwijs.
Door de toenemende juridisering van onze maatschappij zijn er juridische specialisten nodig in haast ontelbare diensten en sectoren. 
- De overheid: coördinerende functies in de sector van het strafrechtelijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, ministeries, parastatalen, gemeenten, OCMW’s. 
- Het bedrijfsleven: (coördinerende) functies in personeelsdiensten en juridische diensten van alle soorten industriële en handelsondernemingen, bank- en verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, media, belangengroepen…

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bedrijfsjurist
Gerechtsdeurwaarder
Juridisch hulpverlener en bemiddelaar
Juridisch medewerker
Jurist
Magistraat
Onderzoeksrechter

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Laws in de rechten


Gegevens bijgewerkt tot 24-05-2018