Schoolontwikkeling - Bachelor-na-bachelor

 

Algemene info


Odisee  Artevelde  Vives
De opleiding maakt je specialist in het begeleiden van processen van schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing.
Dit veronderstelt ook dat je als houder van het diploma competent bent om: de resultaten van het onderwijs in een school te onderzoeken, te evalueren en af te wegen tegenover alternatieven; het professionaliseringsbeleid te coördineren; collega’s te coachen in hun onderwijsaanpak.


De opleiding is gericht op het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.
Het werk van de ‘schoolontwikkelaar’ sluit mooi aan bij dat van de begeleidingsdiensten.
De ‘schoolontwikkelaar’ is een soort interne begeleider, de ‘missing link’ in het proces van onderwijsvernieuwing.
De opleiding wordt gegeven op woensdagavond.
Schoolontwikkeling slaat op alle veranderingsprocessen binnen een school of scholengemeenschap.
Hieronder een kleine greep uit de potentiële to do’s van een coach schoolontwikkeling:
- uitbouw van een degelijke aanvangsbegeleiding van nieuwe medewerkers;
- ontwerp en uitwerking van een Teacher Survival Kit;
- invoering van digitale borden;
- creatie van een ondersteunend netwerk tussen mentoren;
- overstap van puntenrapporten naar procesevaluatie;
- uitschrijven en gezamenlijk uitdragen van de visie van een school;
- digitaliseren van handelingsplannen;
- opstellen van een zorgbeleidsplan;
- invoeren van een nieuwe taalmethode;
- integratie van creatief schrijven;
- uitstippelen van trajecten voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie;
- implementatie van handelingsgericht werken in de klas.


Studiepunten

70

Schoolontwikkeling - Bachelor-na-bachelor

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

Algemene info


Odisee  Artevelde  Vives
De opleiding maakt je specialist in het begeleiden van processen van schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing.
Dit veronderstelt ook dat je als houder van het diploma competent bent om: de resultaten van het onderwijs in een school te onderzoeken, te evalueren en af te wegen tegenover alternatieven; het professionaliseringsbeleid te coördineren; collega’s te coachen in hun onderwijsaanpak.


De opleiding is gericht op het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.
Het werk van de ‘schoolontwikkelaar’ sluit mooi aan bij dat van de begeleidingsdiensten.
De ‘schoolontwikkelaar’ is een soort interne begeleider, de ‘missing link’ in het proces van onderwijsvernieuwing.
De opleiding wordt gegeven op woensdagavond.
Schoolontwikkeling slaat op alle veranderingsprocessen binnen een school of scholengemeenschap.
Hieronder een kleine greep uit de potentiële to do’s van een coach schoolontwikkeling:
- uitbouw van een degelijke aanvangsbegeleiding van nieuwe medewerkers;
- ontwerp en uitwerking van een Teacher Survival Kit;
- invoering van digitale borden;
- creatie van een ondersteunend netwerk tussen mentoren;
- overstap van puntenrapporten naar procesevaluatie;
- uitschrijven en gezamenlijk uitdragen van de visie van een school;
- digitaliseren van handelingsplannen;
- opstellen van een zorgbeleidsplan;
- invoeren van een nieuwe taalmethode;
- integratie van creatief schrijven;
- uitstippelen van trajecten voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie;
- implementatie van handelingsgericht werken in de klas.


Studiepunten

70

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Arteveldehogeschool:
- Je bent gedurende minstens één dag per week aan het werk in het onderwijs
- Je hebt minstens vijf jaar ervaring in het onderwijs
- Je bent in het bezit van bachelor- of masterdiploma
- Je hebt een instroomgesprek achter de rug
Vives: bachelors in Sociaal werk, Ergotherapie, Logopedie en de audiologie, Orthopedagogie, Onderwijs (kleuter-, lager of secundair onderwijs), Ergotherapeutische wetenschap.
Alle leraren met om het even welk bachelor- of masterdiploma


 

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Schoolontwikkeling 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

HUB, Campus Brussel -Terranova

Werkstudententraject

UC Leuven-Limburg, Campus Hemelrijk

Werkstudententraject

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Sint-Jozefstraat 1  8820 Torhout
050 23 10 30    


Brusselsepoortstraat 93  9000 Gent
09 234 81 00    


Beroepsuitwegen

Met dit diploma kan je de rol van ‘schoolontwikkelaar’ vervullen.
Deze rol kan zowel opgenomen worden door een beleidsondersteuner, een graadcoördinator, een directeur, ... zowel op niveau van een school als op niveau van een scholengemeenschap. 
Schoolontwikkelaar op zich is dus geen onderwijsfunctie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Zorgleerkracht- Zorgcoördinator

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie BanaBa: Schoolontwikkeling


Gegevens bijgewerkt tot 29-05-2018

Schoolontwikkeling - Bachelor-na-bachelor

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

Algemene info


Odisee  Artevelde  Vives
De opleiding maakt je specialist in het begeleiden van processen van schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing.
Dit veronderstelt ook dat je als houder van het diploma competent bent om: de resultaten van het onderwijs in een school te onderzoeken, te evalueren en af te wegen tegenover alternatieven; het professionaliseringsbeleid te coördineren; collega’s te coachen in hun onderwijsaanpak.


De opleiding is gericht op het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.
Het werk van de ‘schoolontwikkelaar’ sluit mooi aan bij dat van de begeleidingsdiensten.
De ‘schoolontwikkelaar’ is een soort interne begeleider, de ‘missing link’ in het proces van onderwijsvernieuwing.
De opleiding wordt gegeven op woensdagavond.
Schoolontwikkeling slaat op alle veranderingsprocessen binnen een school of scholengemeenschap.
Hieronder een kleine greep uit de potentiële to do’s van een coach schoolontwikkeling:
- uitbouw van een degelijke aanvangsbegeleiding van nieuwe medewerkers;
- ontwerp en uitwerking van een Teacher Survival Kit;
- invoering van digitale borden;
- creatie van een ondersteunend netwerk tussen mentoren;
- overstap van puntenrapporten naar procesevaluatie;
- uitschrijven en gezamenlijk uitdragen van de visie van een school;
- digitaliseren van handelingsplannen;
- opstellen van een zorgbeleidsplan;
- invoeren van een nieuwe taalmethode;
- integratie van creatief schrijven;
- uitstippelen van trajecten voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie;
- implementatie van handelingsgericht werken in de klas.


Studiepunten

70

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Arteveldehogeschool:
- Je bent gedurende minstens één dag per week aan het werk in het onderwijs
- Je hebt minstens vijf jaar ervaring in het onderwijs
- Je bent in het bezit van bachelor- of masterdiploma
- Je hebt een instroomgesprek achter de rug
Vives: bachelors in Sociaal werk, Ergotherapie, Logopedie en de audiologie, Orthopedagogie, Onderwijs (kleuter-, lager of secundair onderwijs), Ergotherapeutische wetenschap.
Alle leraren met om het even welk bachelor- of masterdiploma


 

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Schoolontwikkeling 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

HUB, Campus Brussel -Terranova

Werkstudententraject

UC Leuven-Limburg, Campus Hemelrijk

Werkstudententraject

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Sint-Jozefstraat 1  8820 Torhout
050 23 10 30    


Brusselsepoortstraat 93  9000 Gent
09 234 81 00    


Beroepsuitwegen

Met dit diploma kan je de rol van ‘schoolontwikkelaar’ vervullen.
Deze rol kan zowel opgenomen worden door een beleidsondersteuner, een graadcoördinator, een directeur, ... zowel op niveau van een school als op niveau van een scholengemeenschap. 
Schoolontwikkelaar op zich is dus geen onderwijsfunctie.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Zorgleerkracht- Zorgcoördinator

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie BanaBa: Schoolontwikkeling


Gegevens bijgewerkt tot 29-05-2018