Technologisch Onderwijs Vilvoorde (TechnOV)

Zennelaan 51-53
1800 Vilvoorde
02 251 34 28
info.technov@kov.be
http://www.kov.be/index.cfm?MID01=15&IID=60Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers


 

7e jaar BSO - 7e jaar BSO gericht op Hoger Onderwijs


Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Industriële wetenschappen is de uitgelezen STEM-richting van TechnOV. De vier onderdelen van STEM vormen zowel in de 2de als in de 3de graad de belangrijke basis van deze richting. Voor onze leerlingen van de 2 de en 3de graad Industriële Wetenschappen worden heel wat vakoverschrijdende projecten uitgewerkt en uitgetest die focussen op onderzoekend en probleemoplossend denken. Hieronder geven we graag enkele voorbeelden. - Onze IW-leerlingen leren natuurverschijnselen (klimaatveranderingen, seizoenschommelingen, getijdewerking en aardbevingen) modeleren. Een mooie link tussen wetenschappen en wiskunde. - Wiskundige draaibewegingsmodellen worden opgesteld waardoor een brug wordt gelegd tussen wiskunde en toegepaste wetenschappen en engineering. - Exploratie en mathematiseren van extremumproblemen bij productontwikkeling. - 3D-rotaties worden voorgesteld via wiskundige matrices. - Ontwikkeling van een pick & place opstelling (reeds de 4de editie!). - Ontwikkeling van een extruder om in samenwerking met het vak scheikunde kunststofmateriaal aan te maken voor de 3D-printer. - Creatie van een war robot. - Creatie van een radio controlled voertuig via het computerplatform Arduino, bluetooth verbinding en tabletbediening. De onderdelen worden digitaal uitgetekend (Autodesk Inventor) en via de 3D-printer ontworden door de leerlingen.

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.30
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Vilvoorde  Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Noordwest-Brabant - vest. Vilvoorde
Gendarmeriestraat 63
1800 Vilvoorde
02 251 15 55
vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be
http://www.clbnoordwestbrabant.be/

Schoolfiche: Technologisch Onderwijs Vilvoorde (TechnOV)Technologisch Onderwijs Vilvoorde (TechnOV)

Zennelaan 51-53
1800 Vilvoorde
02 251 34 28      

Bijzonder(e) kenmerk(en):
Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers


 

7e jaar BSO - 7e jaar BSO gericht op Hoger Onderwijs


Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Industriële wetenschappen is de uitgelezen STEM-richting van TechnOV. De vier onderdelen van STEM vormen zowel in de 2de als in de 3de graad de belangrijke basis van deze richting. Voor onze leerlingen van de 2 de en 3de graad Industriële Wetenschappen worden heel wat vakoverschrijdende projecten uitgewerkt en uitgetest die focussen op onderzoekend en probleemoplossend denken. Hieronder geven we graag enkele voorbeelden. - Onze IW-leerlingen leren natuurverschijnselen (klimaatveranderingen, seizoenschommelingen, getijdewerking en aardbevingen) modeleren. Een mooie link tussen wetenschappen en wiskunde. - Wiskundige draaibewegingsmodellen worden opgesteld waardoor een brug wordt gelegd tussen wiskunde en toegepaste wetenschappen en engineering. - Exploratie en mathematiseren van extremumproblemen bij productontwikkeling. - 3D-rotaties worden voorgesteld via wiskundige matrices. - Ontwikkeling van een pick & place opstelling (reeds de 4de editie!). - Ontwikkeling van een extruder om in samenwerking met het vak scheikunde kunststofmateriaal aan te maken voor de 3D-printer. - Creatie van een war robot. - Creatie van een radio controlled voertuig via het computerplatform Arduino, bluetooth verbinding en tabletbediening. De onderdelen worden digitaal uitgetekend (Autodesk Inventor) en via de 3D-printer ontworden door de leerlingen.

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.30
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Vilvoorde  Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Noordwest-Brabant - vest. Vilvoorde
Gendarmeriestraat 63
1800 Vilvoorde
02 251 15 55