Muziekinstrumentenbouw - Derde graad

Studierichting "Muziekinstrumentenbouw"

Deze opleiding start pas in de 3de graad en is zeer praktisch opgevat.
Om een deskundig bouwer-hersteller te worden van strijk- en tokkelinstrumenten volg je deze opleiding best gedurende 3 leerjaren + een bijkomend restauratiejaar.

Een goed gehoor, een fijne handvaardigheid en interesse voor muziekinstrumenten zijn absoluut noodzakelijk.
Een muziekinstrumentenbouwer heeft ook andere vaardigheden nodig.

Zo leer je luisteren naar muziek. Je leert over snaartrillingen, toonschalen, resonantie, klanktimbres, ... Maar ook notenleer, zang en (samen) musiceren kunnen op het programma staan.
Tot je lesprogramma behoren ook muziekgeschiedenis en bezoeken van kunst- en muziekhappenings.

Basistechnieken van zowel handmatig technisch tekenen als van het tekenen met de computer worden aangeleerd.
Elk jaar maak je een eigen instrument. Geduld, zin voor precisie en esthetiek zijn belangrijk.

Je leert:

 • goed klinkende en bespeelbare muziekinstrumenten ontwerpen, maken en herstellen; 
 • materialen, gereedschappen en technieken (vb. manuele hotbewerking) die gebruikt kunnen worden, kennen;
 • muziekinstrumenten onderhouden en reinigen en geeft hierover advies aan je klanten;
 • over de bouwstijlen van strijk- en tokkelinstrumenten;
 • je resultaat evalueren en bijsturen.

Later kies je ofwel voor de optie strijkinstrumenten(viool, altviool, cello) of voor de optie tokkelinstrumenten (gitaar, barok- of renaissancegitaar, luit).
De instrumenten worden, op het einde van je opleiding, samen met een theoretisch eindwerk, beoordeeld door een externe jury.

In de opleiding zijn stages bij gevestigde bouwers opgenomen.

Muziekinstrumentenbouw               


Beschrijving

Deze opleiding start pas in de 3de graad en is zeer praktisch opgevat.
Om een deskundig bouwer-hersteller te worden van strijk- en tokkelinstrumenten volg je deze opleiding best gedurende 3 leerjaren + een bijkomend restauratiejaar.

Een goed gehoor, een fijne handvaardigheid en interesse voor muziekinstrumenten zijn absoluut noodzakelijk.
Een muziekinstrumentenbouwer heeft ook andere vaardigheden nodig.

Zo leer je luisteren naar muziek. Je leert over snaartrillingen, toonschalen, resonantie, klanktimbres, ... Maar ook notenleer, zang en (samen) musiceren kunnen op het programma staan.
Tot je lesprogramma behoren ook muziekgeschiedenis en bezoeken van kunst- en muziekhappenings.

Basistechnieken van zowel handmatig technisch tekenen als van het tekenen met de computer worden aangeleerd.
Elk jaar maak je een eigen instrument. Geduld, zin voor precisie en esthetiek zijn belangrijk.

Je leert:

 • goed klinkende en bespeelbare muziekinstrumenten ontwerpen, maken en herstellen; 
 • materialen, gereedschappen en technieken (vb. manuele hotbewerking) die gebruikt kunnen worden, kennen;
 • muziekinstrumenten onderhouden en reinigen en geeft hierover advies aan je klanten;
 • over de bouwstijlen van strijk- en tokkelinstrumenten;
 • je resultaat evalueren en bijsturen.

Later kies je ofwel voor de optie strijkinstrumenten(viool, altviool, cello) of voor de optie tokkelinstrumenten (gitaar, barok- of renaissancegitaar, luit).
De instrumenten worden, op het einde van je opleiding, samen met een theoretisch eindwerk, beoordeeld door een externe jury.

In de opleiding zijn stages bij gevestigde bouwers opgenomen.

Situering binnen het studiedomein: Kunst en creatie

2e graad

3e graad

Architecturale en beeldende kunsten     
Architecturale en beeldende vorming      
Artistiek-creatieve bewerkingen      
Ballet     
Beeldende en audiovisuele kunsten     
Beeldende en audiovisuele vorming      
Creatie en mode     
Dans      
Decor en etalage      
Diamantbewerking      
Fotografie     
Grafische technieken     
Muziek      
Woordkunst-drama      
Architecturale vorming      
Architectuur en interieur     
Audiovisuele vorming      
Ballet     
Beeldende kunst     
Beeldende vorming      
Crossmedia     
Dans      
Decor, etalage en publiciteit      
Diamantbewerking      
Fotografie     
Goud en juwelen      
Grafimedia     
Mode     
Muziek      
Muziekinstrumentenbouw      
Uurwerkmaken      
Woordkunst-drama      

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  PTS Boom (Prov. Scholen voor Tuinbouw en Techniek) Beukenlaan 44, 2850 Boom

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de dubbele finaliteit in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In uitzonderlijke gevallen kan voor een leerling die zonder getuigschrift of diploma dreigt uit te vallen een bijzonder kwalificerend traject worden uitgewerkt door de klassenraad (in samenwerking met externe partners). Dit kan enkel voor studierichtingen in de 3e graad.
Hiervoor is een akkoord van het CLB en instemming van de ouders van de leerling nodig.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding.

Hiermee kan je starten in:

 • het 7e leerjaar gericht op de instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere specialisatiejaren BSO) 
 • 7e leerjaar gericht op de instroom op hoger onderwijs na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere naamloos 7e jaar BSO) 
 • graduaatsopleidingen (incl. basisverpleegkunde) 

Wat na Muziekinstrumentenbouw ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken:

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren:

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra,  VDAB,  DefensiePolitie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit