Diamantbewerking - Derde graad

Studierichting "Diamantbewerking"

Deze opleiding wil van jou een bekwaam diamantbewerker maken, is sterk praktijkgericht en telt weinig algemene vorming.
Je leert je vak hoofdzakelijk al doende. In de ateliers wordt gewerkt volgens de internationale normen vereist voor het diamantcertificaat.

In het 2de leerjaar van de 3de graad bekwaam je je verder in het slijpen en snijden van diamanten.
Je krijgt technische achtergrond en oefent veel.

Je leert werken met molens, schijven, tangen, potjes, poeders, … om diamanten te slijpen.
Je tuurt door microscopen om de kwaliteit van de diamant te leren bepalen.
Je bent in de weer met weegschalen, loepen, pincetten, polariscopen, spectroscopen, dichtoscopen, …Je voert continu fijne motorische handelingen uit.

Verdelen, snijden en slijpen komen uitgebreid aan bod, zowel theoretisch als praktisch.
Je oefent zowel met de automatische snijmachine als manueel met de snijstok. Je kijkt voortdurend na of de slijpapparatuur en de bewerkingsmachines die je gebruikt, geherkalibreerd moeten worden.

Ook kruiswerk voor ronde stenen en fantasiestenen wordt geoefend. Voor het bewerken van diamanten inzet leer je ook specifieke en hoogtechnologische hard- en software gebruiken.

Diamantbewerking               


Beschrijving

Deze opleiding wil van jou een bekwaam diamantbewerker maken, is sterk praktijkgericht en telt weinig algemene vorming.
Je leert je vak hoofdzakelijk al doende. In de ateliers wordt gewerkt volgens de internationale normen vereist voor het diamantcertificaat.

In het 2de leerjaar van de 3de graad bekwaam je je verder in het slijpen en snijden van diamanten.
Je krijgt technische achtergrond en oefent veel.

Je leert werken met molens, schijven, tangen, potjes, poeders, … om diamanten te slijpen.
Je tuurt door microscopen om de kwaliteit van de diamant te leren bepalen.
Je bent in de weer met weegschalen, loepen, pincetten, polariscopen, spectroscopen, dichtoscopen, …Je voert continu fijne motorische handelingen uit.

Verdelen, snijden en slijpen komen uitgebreid aan bod, zowel theoretisch als praktisch.
Je oefent zowel met de automatische snijmachine als manueel met de snijstok. Je kijkt voortdurend na of de slijpapparatuur en de bewerkingsmachines die je gebruikt, geherkalibreerd moeten worden.

Ook kruiswerk voor ronde stenen en fantasiestenen wordt geoefend. Voor het bewerken van diamanten inzet leer je ook specifieke en hoogtechnologische hard- en software gebruiken.

Situering binnen het studiedomein: Kunst en creatie

2e graad

3e graad

Architecturale en beeldende kunsten     
Architecturale en beeldende vorming      
Artistiek-creatieve bewerkingen      
Ballet     
Beeldende en audiovisuele kunsten     
Beeldende en audiovisuele vorming      
Creatie en mode     
Dans      
Decor en etalage      
Diamantbewerking      
Fotografie     
Grafische technieken     
Muziek      
Woordkunst-drama      
Architecturale vorming      
Architectuur en interieur     
Audiovisuele vorming      
Ballet     
Beeldende kunst     
Beeldende vorming      
Crossmedia     
Dans      
Decor, etalage en publiciteit      
Diamantbewerking      
Fotografie     
Goud en juwelen      
Grafimedia     
Mode     
Muziek      
Muziekinstrumentenbouw      
Uurwerkmaken      
Woordkunst-drama      

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  De Stemstroom - tweede en derde graad Kempischdok-Westkaai 61, 2000 Antwerpen

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de dubbele finaliteit in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding.

Hiermee kan je starten in:

 • het 7e leerjaar gericht op de instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere specialisatiejaren BSO) 
 • 7e leerjaar gericht op de instroom op hoger onderwijs na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere naamloos 7e jaar BSO) 
 • graduaatsopleidingen (incl. basisverpleegkunde) 

Wat na Diamantbewerking ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken:

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren:

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra,  VDAB,  DefensiePolitie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit