Wereldreligies - Master

 

KU Leuven
Door historische, thematische en vergelijkende studie krijg je inzicht in de wereldreligies en het pluriforme karakter van religies.
Zo leer je vanuit diverse religiewetenschappelijke perspectieven zelf religieuze fenomenen adequaat te analyseren en te duiden.
Je bestudeert concrete vormen van interreligieuze dialoog en krijgt zo een beeld van de dynamiek en hindernissen van de interreligieuze communicatie.
Dat alles stelt je in staat professioneel op te treden in een multireligieuze context.
Studenten nemen één Werkcollege wereldgodsdiensten, religiestudie en interreligieuze dialoog op in het programma.
Dit werkcollege is afhankelijk van de gekozen optie.
Je kiest een optie: 

-  Wie voor de optie Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen kiest, neemt het opleidingsonderdeel Christendom en islam op in het programma.
-  Wie voor de optie Wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog of de optie Religiestudie kiest, neemt één van de opleidingsonderdelen interreligieuze dialoog.
De eigenlijke samenstelling van het programma hangt af van de specifieke keuze voor de masterproef.
-  Indien de student kiest voor de masterproef: eindverhandeling (16 studiepunten), maakt hij/zij binnen de gekozen optie een selectie van minstens vier opleidingsonderdelen.
Daarnaast kiest de student maximaal één opleidingsonderdeel uit één van de andere opties.

-  Kiest de student in overleg met de studietrajectbegeleider voor de masterproef: stage/veldwerk (20 studiepunten: 10 studiepunten + 10 studiepunten), dan maakt hij of zij binnen de gekozen optie een selectie van minstens drie opleidingsonderdelen en kiest maximaal één opleidingsonderdeel  uit één van de andere opties.


Studiepunten

60

Wereldreligies - Master

KU Leuven
Door historische, thematische en vergelijkende studie krijg je inzicht in de wereldreligies en het pluriforme karakter van religies.
Zo leer je vanuit diverse religiewetenschappelijke perspectieven zelf religieuze fenomenen adequaat te analyseren en te duiden.
Je bestudeert concrete vormen van interreligieuze dialoog en krijgt zo een beeld van de dynamiek en hindernissen van de interreligieuze communicatie.
Dat alles stelt je in staat professioneel op te treden in een multireligieuze context.
Studenten nemen één Werkcollege wereldgodsdiensten, religiestudie en interreligieuze dialoog op in het programma.
Dit werkcollege is afhankelijk van de gekozen optie.
Je kiest een optie: 

-  Wie voor de optie Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen kiest, neemt het opleidingsonderdeel Christendom en islam op in het programma.
-  Wie voor de optie Wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog of de optie Religiestudie kiest, neemt één van de opleidingsonderdelen interreligieuze dialoog.
De eigenlijke samenstelling van het programma hangt af van de specifieke keuze voor de masterproef.
-  Indien de student kiest voor de masterproef: eindverhandeling (16 studiepunten), maakt hij/zij binnen de gekozen optie een selectie van minstens vier opleidingsonderdelen.
Daarnaast kiest de student maximaal één opleidingsonderdeel uit één van de andere opties.

-  Kiest de student in overleg met de studietrajectbegeleider voor de masterproef: stage/veldwerk (20 studiepunten: 10 studiepunten + 10 studiepunten), dan maakt hij of zij binnen de gekozen optie een selectie van minstens drie opleidingsonderdelen en kiest maximaal één opleidingsonderdeel  uit één van de andere opties.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wereldreligies 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:
Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Deze opleiding is een verbreding van de bachelor- of masteropleiding die je al volgde.
Je krijgt daarbij de ideale voorbereiding om te werken in een multiculturele en -religieuze context.
Door de grondige studie van wereld - godsdiensten en religies ben je in staat om in je eigen professionele domein voldoende rekening te houden met de impact van religie en de diversiteit op dit terrein.
Afhankelijk ook van je basisopleiding kun je aan de slag in de sociaal-culturele sector, het multiculturele vormingswerk, migrantenwerking, ontwikkelingssamenwerking …
Als je aan de slag wil in het godsdienstonderwijs of het pastoraal werk, kies je het beste voor de opleiding godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen die de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen ook aanbiedt.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017

Wereldreligies - Master

KU Leuven
Door historische, thematische en vergelijkende studie krijg je inzicht in de wereldreligies en het pluriforme karakter van religies.
Zo leer je vanuit diverse religiewetenschappelijke perspectieven zelf religieuze fenomenen adequaat te analyseren en te duiden.
Je bestudeert concrete vormen van interreligieuze dialoog en krijgt zo een beeld van de dynamiek en hindernissen van de interreligieuze communicatie.
Dat alles stelt je in staat professioneel op te treden in een multireligieuze context.
Studenten nemen één Werkcollege wereldgodsdiensten, religiestudie en interreligieuze dialoog op in het programma.
Dit werkcollege is afhankelijk van de gekozen optie.
Je kiest een optie: 

-  Wie voor de optie Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen kiest, neemt het opleidingsonderdeel Christendom en islam op in het programma.
-  Wie voor de optie Wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog of de optie Religiestudie kiest, neemt één van de opleidingsonderdelen interreligieuze dialoog.
De eigenlijke samenstelling van het programma hangt af van de specifieke keuze voor de masterproef.
-  Indien de student kiest voor de masterproef: eindverhandeling (16 studiepunten), maakt hij/zij binnen de gekozen optie een selectie van minstens vier opleidingsonderdelen.
Daarnaast kiest de student maximaal één opleidingsonderdeel uit één van de andere opties.

-  Kiest de student in overleg met de studietrajectbegeleider voor de masterproef: stage/veldwerk (20 studiepunten: 10 studiepunten + 10 studiepunten), dan maakt hij of zij binnen de gekozen optie een selectie van minstens drie opleidingsonderdelen en kiest maximaal één opleidingsonderdeel  uit één van de andere opties.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wereldreligies 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:
Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Deze opleiding is een verbreding van de bachelor- of masteropleiding die je al volgde.
Je krijgt daarbij de ideale voorbereiding om te werken in een multiculturele en -religieuze context.
Door de grondige studie van wereld - godsdiensten en religies ben je in staat om in je eigen professionele domein voldoende rekening te houden met de impact van religie en de diversiteit op dit terrein.
Afhankelijk ook van je basisopleiding kun je aan de slag in de sociaal-culturele sector, het multiculturele vormingswerk, migrantenwerking, ontwikkelingssamenwerking …
Als je aan de slag wil in het godsdienstonderwijs of het pastoraal werk, kies je het beste voor de opleiding godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen die de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen ook aanbiedt.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017