Opleiding: Wereldreligies
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven
Door historische, thematische en vergelijkende studie krijg je inzicht in de wereldreligies en het pluriforme karakter van religies.
Zo leer je vanuit diverse religiewetenschappelijke perspectieven zelf religieuze fenomenen adequaat te analyseren en te duiden.
Je bestudeert concrete vormen van interreligieuze dialoog en krijgt zo een beeld van de dynamiek en hindernissen van de interreligieuze communicatie.
Dat alles stelt je in staat professioneel op te treden in een multireligieuze context.
Studenten nemen één Werkcollege wereldgodsdiensten, religiestudie en interreligieuze dialoog op in het programma.
Dit werkcollege is afhankelijk van de gekozen optie.
Je kiest een optie: 

-  Wie voor de optie Islamitische theologie en godsdienstwetenschappen kiest, neemt het opleidingsonderdeel Christendom en islam op in het programma.
-  Wie voor de optie Wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog of de optie Religiestudie kiest, neemt één van de opleidingsonderdelen interreligieuze dialoog.
De eigenlijke samenstelling van het programma hangt af van de specifieke keuze voor de masterproef.
-  Indien de student kiest voor de masterproef: eindverhandeling (16 studiepunten), maakt hij/zij binnen de gekozen optie een selectie van minstens vier opleidingsonderdelen.
Daarnaast kiest de student maximaal één opleidingsonderdeel uit één van de andere opties.

-  Kiest de student in overleg met de studietrajectbegeleider voor de masterproef: stage/veldwerk (20 studiepunten: 10 studiepunten + 10 studiepunten), dan maakt hij of zij binnen de gekozen optie een selectie van minstens drie opleidingsonderdelen en kiest maximaal één opleidingsonderdeel  uit één van de andere opties.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Deze opleiding is een verbreding van de bachelor- of masteropleiding die je al volgde.
Je krijgt daarbij de ideale voorbereiding om te werken in een multiculturele en -religieuze context.
Door de grondige studie van wereld - godsdiensten en religies ben je in staat om in je eigen professionele domein voldoende rekening te houden met de impact van religie en de diversiteit op dit terrein.
Afhankelijk ook van je basisopleiding kun je aan de slag in de sociaal-culturele sector, het multiculturele vormingswerk, migrantenwerking, ontwikkelingssamenwerking …
Als je aan de slag wil in het godsdienstonderwijs of het pastoraal werk, kies je het beste voor de opleiding godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen die de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen ook aanbiedt.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)  
  Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding  
  Kerkelijk recht  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.