Conservatie - restauratie - Master

 

Universiteit Antwerpen
Wat de conservatie-restauratiepraktijk zo bijzonder maakt is dat zij in wezen interdisciplinair is.
In werkelijkheid werkt de conservator-restaurator dan ook vaak in teamverband met specialisten uit verschillende disciplines.
Van een master conservator-restaurator wordt echter niet alleen verwacht dat die binnen een interdisciplinair, geïntegreerd project autonoom kan optreden, maar ook dat hij of zij een dergelijk project zelfstandig kan ontwerpen en/of coördineren.
De maatschappelijk rol van de conservator-restaurator vraagt dus ook om degelijke communicatieve vaardigheden en zin voor overleg.
Als specialist verhuist de conservator-restaurator regelmatig van het labo of de studieruimte naar het atelier en omgekeerd.
Hij of zij voelt zich thuis tussen kunsthistorici, archivarissen, architecten, en monumenten- en landschapszorgers.
Denk je eraan om een zelfstandige conservatie-restauratie-praktijk uit te bouwen?
Of voel je eerder een manager in jou opborrelen?
Maar dan is er ook nog dat wetenschappelijke onderzoek dat iemand op zich moet nemen?
In deze masteropleiding wordt je de mogelijkheid geboden je te profileren tot zelfstandige conservator-restaurator, conservatiewetenschapper of conservatie- en restauratiemanager.


Studiepunten

60

Conservatie - restauratie - Master

Universiteit Antwerpen
Wat de conservatie-restauratiepraktijk zo bijzonder maakt is dat zij in wezen interdisciplinair is.
In werkelijkheid werkt de conservator-restaurator dan ook vaak in teamverband met specialisten uit verschillende disciplines.
Van een master conservator-restaurator wordt echter niet alleen verwacht dat die binnen een interdisciplinair, geïntegreerd project autonoom kan optreden, maar ook dat hij of zij een dergelijk project zelfstandig kan ontwerpen en/of coördineren.
De maatschappelijk rol van de conservator-restaurator vraagt dus ook om degelijke communicatieve vaardigheden en zin voor overleg.
Als specialist verhuist de conservator-restaurator regelmatig van het labo of de studieruimte naar het atelier en omgekeerd.
Hij of zij voelt zich thuis tussen kunsthistorici, archivarissen, architecten, en monumenten- en landschapszorgers.
Denk je eraan om een zelfstandige conservatie-restauratie-praktijk uit te bouwen?
Of voel je eerder een manager in jou opborrelen?
Maar dan is er ook nog dat wetenschappelijke onderzoek dat iemand op zich moet nemen?
In deze masteropleiding wordt je de mogelijkheid geboden je te profileren tot zelfstandige conservator-restaurator, conservatiewetenschapper of conservatie- en restauratiemanager.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Conservatie - restauratie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Conservatie-restauratie

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,

Schoolvakken SO: Beeldende kunsten,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

De vooruitzichten op een tewerkstelling zijn uitstekend.
Daarenboven groeit de belangstelling voor cultureel erfgoed nog steeds, nationaal maar ook op Europees en zelfs mondiaal vlak.
De mogelijkheid die tijdens het masterjaar worden geboden met betrekking tot de eigen profilering vergroot bovendien jouw kansen op de arbeidsmarkt. 

Afgestudeerden kunnen aan de slag als zelfstandige conservator-restaurator (conservatie-restauratie, advies, voorstudies, …), tewerkgesteld worden in musea (depotbeheer, conservatie-restauratieatelier, onderzoek, …), publieke en private erfgoedcentra en erfgoedorganisaties, diverse onderzoeksinstellingen, private bedrijven die gespecialiseerd zijn in conservatie-restauratie, onderzoek of kunsttransport, veilinghuizen, …

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Erfgoedkundige


Gegevens bijgewerkt tot 03-12-2018

Conservatie - restauratie - Master

Universiteit Antwerpen
Wat de conservatie-restauratiepraktijk zo bijzonder maakt is dat zij in wezen interdisciplinair is.
In werkelijkheid werkt de conservator-restaurator dan ook vaak in teamverband met specialisten uit verschillende disciplines.
Van een master conservator-restaurator wordt echter niet alleen verwacht dat die binnen een interdisciplinair, geïntegreerd project autonoom kan optreden, maar ook dat hij of zij een dergelijk project zelfstandig kan ontwerpen en/of coördineren.
De maatschappelijk rol van de conservator-restaurator vraagt dus ook om degelijke communicatieve vaardigheden en zin voor overleg.
Als specialist verhuist de conservator-restaurator regelmatig van het labo of de studieruimte naar het atelier en omgekeerd.
Hij of zij voelt zich thuis tussen kunsthistorici, archivarissen, architecten, en monumenten- en landschapszorgers.
Denk je eraan om een zelfstandige conservatie-restauratie-praktijk uit te bouwen?
Of voel je eerder een manager in jou opborrelen?
Maar dan is er ook nog dat wetenschappelijke onderzoek dat iemand op zich moet nemen?
In deze masteropleiding wordt je de mogelijkheid geboden je te profileren tot zelfstandige conservator-restaurator, conservatiewetenschapper of conservatie- en restauratiemanager.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Conservatie - restauratie 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Conservatie-restauratie

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,

Schoolvakken SO: Beeldende kunsten,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

De vooruitzichten op een tewerkstelling zijn uitstekend.
Daarenboven groeit de belangstelling voor cultureel erfgoed nog steeds, nationaal maar ook op Europees en zelfs mondiaal vlak.
De mogelijkheid die tijdens het masterjaar worden geboden met betrekking tot de eigen profilering vergroot bovendien jouw kansen op de arbeidsmarkt. 

Afgestudeerden kunnen aan de slag als zelfstandige conservator-restaurator (conservatie-restauratie, advies, voorstudies, …), tewerkgesteld worden in musea (depotbeheer, conservatie-restauratieatelier, onderzoek, …), publieke en private erfgoedcentra en erfgoedorganisaties, diverse onderzoeksinstellingen, private bedrijven die gespecialiseerd zijn in conservatie-restauratie, onderzoek of kunsttransport, veilinghuizen, …

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Erfgoedkundige


Gegevens bijgewerkt tot 03-12-2018