Tolken - Master

 

KU Leuven Campus Brussel
In deze opleiding word je een bemiddelaar die de gevoeligheden en typerende kenmerken van de ene taal of cultuur behoedzaam weet om te zetten in de andere.
Je kunt gesproken woorden snel en efficiënt omzetten in een andere taal.  
Je leert de basisvaardigheden van gesprekstolken, consecutief tolken en simultaan tolken.
Je verdiept je in de theorie van de tolkwetenschap.
Je krijgt de nodige spreek-, schrijf- en vertaaloefeningen.
Je kunt heel wat interessante luister- en tolkstages doen, onder andere in het federaal parlement.
Je maakt regelmatig gebruik van de taallabo's en tolkcabines op de campus.


VUB
Naast een wetenschappelijk deel dat vooral aandacht heeft voor (interculturele) communicatie, technologie en tekst- en discoursanalyse, wordt er in de opleiding veel aandacht aan de technische en praktische kant van het tolken besteed.
Daarbij wordt er traditioneel een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende manieren waarop mensen als tolk kunnen optreden.
Wanneer je consecutief tolkt op congressen, in vergaderingen, etc. vertaal je als tolk na de spreker, waarbij je de inhoud van de originele rede zo getrouw mogelijk weergeeft.
Bij het simultaan tolken wordt de spreker zonder tijdverlies en meestal naar verschillende talen vertaald.

KU Leuven Campus St.Andries Antwerpen:
In deze master krijg je een grondige mondelinge en ook schriftelijke allround training in drie talen (Nederlands + twee vreemde talen) als voorbereiding op de hoge eisen van het tolkberoep.
Naast een doorgedreven opleiding in de tolkpraktijk voorziet de master ook een sterke academische onderbouw, met bijzondere aandacht voor het domein van de tolkwetenschap en (interculturele) communicatie.
De studiepunten van de opleiding worden evenwichtig verdeeld tussen 
academische opleidingsonderdelen enerzijds en praktijkopleiding anderzijds.
In de verschillende opleidingsonderdelen is er aandacht voor zowel 
verbindingstolken (bedrijf, sociaal, gerecht) als voor conferentietolken, maar de nadruk ligt in de praktijkopleiding op het verbindingstolken (cf. aansluiting postgraduaatopleiding conferentietolken).

UGent
Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op de perfecte beheersing van het gesproken Nederlands, toegespitst op mondelinge formuleervaardigheid. Je krijgt daarnaast een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.
De beheersing van de tolktechniek wordt gradueel opgebouwd.
Je maakt je vertrouwd met de technieken die in diverse werkvelden gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dan luister je eerst naar de spreker en geeft daarna weer wat er gezegd is), vertalen van het blad (lezend vertalen, meestal van documenten), fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt) en gesprekstolken (je tolkt telkens na een beurt van elke gesprekspartner en leidt het gesprek in goede banen).
Dat doe je zowel in het Nederlands als in de vreemde taal.

Drie werkvelden worden grondig uitgediept: bedrijfstolken, sociaal tolken en gerechtelijk tolken.
Je wordt vertrouwd gemaakt met theoretische inzichten en werkwijzen.
Je krijgt een volledig overzicht van het beroep van gesprekstolk, de institutionele kaders waarin het beroep uitgeoefend wordt en de specifieke deontologische uitdagingen van ieder werkveld.
Je leert omgaan met mobiele tolkapparatuur en werken in videoconferentie.Je verdiept je in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

Er staat ook een keuzevak op het programma.
Je kunt je verdiepen in de audiovisuele tolktechnieken, meer bepaald 
live subtitling en audiodescriptie. Je kunt ook een ander keuzevak volgen om je algemene achtergrond- of taalkennis uit te breiden.
Als stage doe je bij voorkeur een tolkstage.
Zo ervaar je aan den lijve wat voor uitdaging een tolkopdracht inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het tolkwerk met zich brengt, welke soorten van gesproken ‘teksten’ worden getolkt etc.
Je kunt ook terecht in een bedrijfsomgeving waar mondelinge communicatie belangrijk is. 

De kroon op het werk wordt je masterproef waarvoor je een keuze aan onderwerpen krijgt aangeboden.
Je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van je programma.
Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je daar iets 'nieuws' van kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve manier weet op te lossen.
Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid.

Universiteit Antwerpen:
Onze tolkopleiding vertrekt vanuit je kennis van het Nederlands en 2 vreemde talen.
Afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding zijn dat: Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans of Portugees.
Het programma is opgebouwd rond 4 leerlijnen:
- taalbeheersing en tolkcompetentie (consecutief tolken)
- cultuur en interculturele communicatie
- academische vaardigheden
- leervaardigheden
Je hebt de mogelijkheid om te specialiseren in:
- sociaal tolken
- bedrijfstolken
- live ondertitelen met spraakherkenningstechnologie.


Studiepunten

60

Tolken - Master

KU Leuven Campus Brussel
In deze opleiding word je een bemiddelaar die de gevoeligheden en typerende kenmerken van de ene taal of cultuur behoedzaam weet om te zetten in de andere.
Je kunt gesproken woorden snel en efficiënt omzetten in een andere taal.  
Je leert de basisvaardigheden van gesprekstolken, consecutief tolken en simultaan tolken.
Je verdiept je in de theorie van de tolkwetenschap.
Je krijgt de nodige spreek-, schrijf- en vertaaloefeningen.
Je kunt heel wat interessante luister- en tolkstages doen, onder andere in het federaal parlement.
Je maakt regelmatig gebruik van de taallabo's en tolkcabines op de campus.


VUB
Naast een wetenschappelijk deel dat vooral aandacht heeft voor (interculturele) communicatie, technologie en tekst- en discoursanalyse, wordt er in de opleiding veel aandacht aan de technische en praktische kant van het tolken besteed.
Daarbij wordt er traditioneel een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende manieren waarop mensen als tolk kunnen optreden.
Wanneer je consecutief tolkt op congressen, in vergaderingen, etc. vertaal je als tolk na de spreker, waarbij je de inhoud van de originele rede zo getrouw mogelijk weergeeft.
Bij het simultaan tolken wordt de spreker zonder tijdverlies en meestal naar verschillende talen vertaald.

KU Leuven Campus St.Andries Antwerpen:
In deze master krijg je een grondige mondelinge en ook schriftelijke allround training in drie talen (Nederlands + twee vreemde talen) als voorbereiding op de hoge eisen van het tolkberoep.
Naast een doorgedreven opleiding in de tolkpraktijk voorziet de master ook een sterke academische onderbouw, met bijzondere aandacht voor het domein van de tolkwetenschap en (interculturele) communicatie.
De studiepunten van de opleiding worden evenwichtig verdeeld tussen 
academische opleidingsonderdelen enerzijds en praktijkopleiding anderzijds.
In de verschillende opleidingsonderdelen is er aandacht voor zowel 
verbindingstolken (bedrijf, sociaal, gerecht) als voor conferentietolken, maar de nadruk ligt in de praktijkopleiding op het verbindingstolken (cf. aansluiting postgraduaatopleiding conferentietolken).

UGent
Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op de perfecte beheersing van het gesproken Nederlands, toegespitst op mondelinge formuleervaardigheid. Je krijgt daarnaast een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.
De beheersing van de tolktechniek wordt gradueel opgebouwd.
Je maakt je vertrouwd met de technieken die in diverse werkvelden gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dan luister je eerst naar de spreker en geeft daarna weer wat er gezegd is), vertalen van het blad (lezend vertalen, meestal van documenten), fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt) en gesprekstolken (je tolkt telkens na een beurt van elke gesprekspartner en leidt het gesprek in goede banen).
Dat doe je zowel in het Nederlands als in de vreemde taal.

Drie werkvelden worden grondig uitgediept: bedrijfstolken, sociaal tolken en gerechtelijk tolken.
Je wordt vertrouwd gemaakt met theoretische inzichten en werkwijzen.
Je krijgt een volledig overzicht van het beroep van gesprekstolk, de institutionele kaders waarin het beroep uitgeoefend wordt en de specifieke deontologische uitdagingen van ieder werkveld.
Je leert omgaan met mobiele tolkapparatuur en werken in videoconferentie.Je verdiept je in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

Er staat ook een keuzevak op het programma.
Je kunt je verdiepen in de audiovisuele tolktechnieken, meer bepaald 
live subtitling en audiodescriptie. Je kunt ook een ander keuzevak volgen om je algemene achtergrond- of taalkennis uit te breiden.
Als stage doe je bij voorkeur een tolkstage.
Zo ervaar je aan den lijve wat voor uitdaging een tolkopdracht inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het tolkwerk met zich brengt, welke soorten van gesproken ‘teksten’ worden getolkt etc.
Je kunt ook terecht in een bedrijfsomgeving waar mondelinge communicatie belangrijk is. 

De kroon op het werk wordt je masterproef waarvoor je een keuze aan onderwerpen krijgt aangeboden.
Je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van je programma.
Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je daar iets 'nieuws' van kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve manier weet op te lossen.
Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid.

Universiteit Antwerpen:
Onze tolkopleiding vertrekt vanuit je kennis van het Nederlands en 2 vreemde talen.
Afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding zijn dat: Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans of Portugees.
Het programma is opgebouwd rond 4 leerlijnen:
- taalbeheersing en tolkcompetentie (consecutief tolken)
- cultuur en interculturele communicatie
- academische vaardigheden
- leervaardigheden
Je hebt de mogelijkheid om te specialiseren in:
- sociaal tolken
- bedrijfstolken
- live ondertitelen met spraakherkenningstechnologie.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Tolken 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Toegepaste taalkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen
03 502 15 00    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerde tolken gaan werken in bedrijven, bij justitie, in nationale en internationale instellingen, openbare diensten en non-profitorganisaties.
Zij doen dit in loondienst binnen tolkdiensten, als zelfstandige (bedrijfsleider van een tolkenbureau) en als freelance tolk (rechtstreeks of via een tolkenbureau).
Als meertalige communicatiespecialist vinden tolken ook werk bij banken, verzekeringsmaatschappijen, de media, reisbureaus en uitgeverijen.
De zelfstandige tolk werkt vaak ook als abstract writer, copy writer of corrector.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leraar Frans ( knelpuntberoep)
Tolk


Gegevens bijgewerkt tot 22-10-2018

Tolken - Master

KU Leuven Campus Brussel
In deze opleiding word je een bemiddelaar die de gevoeligheden en typerende kenmerken van de ene taal of cultuur behoedzaam weet om te zetten in de andere.
Je kunt gesproken woorden snel en efficiënt omzetten in een andere taal.  
Je leert de basisvaardigheden van gesprekstolken, consecutief tolken en simultaan tolken.
Je verdiept je in de theorie van de tolkwetenschap.
Je krijgt de nodige spreek-, schrijf- en vertaaloefeningen.
Je kunt heel wat interessante luister- en tolkstages doen, onder andere in het federaal parlement.
Je maakt regelmatig gebruik van de taallabo's en tolkcabines op de campus.


VUB
Naast een wetenschappelijk deel dat vooral aandacht heeft voor (interculturele) communicatie, technologie en tekst- en discoursanalyse, wordt er in de opleiding veel aandacht aan de technische en praktische kant van het tolken besteed.
Daarbij wordt er traditioneel een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende manieren waarop mensen als tolk kunnen optreden.
Wanneer je consecutief tolkt op congressen, in vergaderingen, etc. vertaal je als tolk na de spreker, waarbij je de inhoud van de originele rede zo getrouw mogelijk weergeeft.
Bij het simultaan tolken wordt de spreker zonder tijdverlies en meestal naar verschillende talen vertaald.

KU Leuven Campus St.Andries Antwerpen:
In deze master krijg je een grondige mondelinge en ook schriftelijke allround training in drie talen (Nederlands + twee vreemde talen) als voorbereiding op de hoge eisen van het tolkberoep.
Naast een doorgedreven opleiding in de tolkpraktijk voorziet de master ook een sterke academische onderbouw, met bijzondere aandacht voor het domein van de tolkwetenschap en (interculturele) communicatie.
De studiepunten van de opleiding worden evenwichtig verdeeld tussen 
academische opleidingsonderdelen enerzijds en praktijkopleiding anderzijds.
In de verschillende opleidingsonderdelen is er aandacht voor zowel 
verbindingstolken (bedrijf, sociaal, gerecht) als voor conferentietolken, maar de nadruk ligt in de praktijkopleiding op het verbindingstolken (cf. aansluiting postgraduaatopleiding conferentietolken).

UGent
Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op de perfecte beheersing van het gesproken Nederlands, toegespitst op mondelinge formuleervaardigheid. Je krijgt daarnaast een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.
De beheersing van de tolktechniek wordt gradueel opgebouwd.
Je maakt je vertrouwd met de technieken die in diverse werkvelden gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dan luister je eerst naar de spreker en geeft daarna weer wat er gezegd is), vertalen van het blad (lezend vertalen, meestal van documenten), fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt) en gesprekstolken (je tolkt telkens na een beurt van elke gesprekspartner en leidt het gesprek in goede banen).
Dat doe je zowel in het Nederlands als in de vreemde taal.

Drie werkvelden worden grondig uitgediept: bedrijfstolken, sociaal tolken en gerechtelijk tolken.
Je wordt vertrouwd gemaakt met theoretische inzichten en werkwijzen.
Je krijgt een volledig overzicht van het beroep van gesprekstolk, de institutionele kaders waarin het beroep uitgeoefend wordt en de specifieke deontologische uitdagingen van ieder werkveld.
Je leert omgaan met mobiele tolkapparatuur en werken in videoconferentie.Je verdiept je in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

Er staat ook een keuzevak op het programma.
Je kunt je verdiepen in de audiovisuele tolktechnieken, meer bepaald 
live subtitling en audiodescriptie. Je kunt ook een ander keuzevak volgen om je algemene achtergrond- of taalkennis uit te breiden.
Als stage doe je bij voorkeur een tolkstage.
Zo ervaar je aan den lijve wat voor uitdaging een tolkopdracht inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het tolkwerk met zich brengt, welke soorten van gesproken ‘teksten’ worden getolkt etc.
Je kunt ook terecht in een bedrijfsomgeving waar mondelinge communicatie belangrijk is. 

De kroon op het werk wordt je masterproef waarvoor je een keuze aan onderwerpen krijgt aangeboden.
Je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van je programma.
Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je daar iets 'nieuws' van kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve manier weet op te lossen.
Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid.

Universiteit Antwerpen:
Onze tolkopleiding vertrekt vanuit je kennis van het Nederlands en 2 vreemde talen.
Afhankelijk van je keuze in de bacheloropleiding zijn dat: Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans of Portugees.
Het programma is opgebouwd rond 4 leerlijnen:
- taalbeheersing en tolkcompetentie (consecutief tolken)
- cultuur en interculturele communicatie
- academische vaardigheden
- leervaardigheden
Je hebt de mogelijkheid om te specialiseren in:
- sociaal tolken
- bedrijfstolken
- live ondertitelen met spraakherkenningstechnologie.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Tolken 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Toegepaste taalkunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Er zijn geen Ma-na-Ma's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen
03 502 15 00    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerde tolken gaan werken in bedrijven, bij justitie, in nationale en internationale instellingen, openbare diensten en non-profitorganisaties.
Zij doen dit in loondienst binnen tolkdiensten, als zelfstandige (bedrijfsleider van een tolkenbureau) en als freelance tolk (rechtstreeks of via een tolkenbureau).
Als meertalige communicatiespecialist vinden tolken ook werk bij banken, verzekeringsmaatschappijen, de media, reisbureaus en uitgeverijen.
De zelfstandige tolk werkt vaak ook als abstract writer, copy writer of corrector.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leraar Frans ( knelpuntberoep)
Tolk


Gegevens bijgewerkt tot 22-10-2018