Industriële wetenschappen Bouwkunde - Master

 

Universiteit Antwerpen Campus Groeneborger:
In je masterjaar verdiep je je wetenschappelijke competenties inzake bouwtechnologie en verwerf je managementvaardigheden.
Je gaat in op een aantal specifieke thema’s zoals: waterbouwkunde, rioleringen, waterzuivering en duurzaam bouwen.
Als toekomstig ingenieur verwerf je onderzoekscompetenties zodat je later innovatief kunt handelen. 
Je kan opteren voor een ‘European Project Semester’ waarbij het tweede semester van het reguliere traject wordt vervangen door een internationaal project dat een mix is van projectgerelateerde cursussen en probleemgestuurd leren.
Je rondt je masteropleiding af met een masterproef die ruim een derde van je studietijd in beslag zal nemen. 


UGent:
Het curriculum omvat alle pijlers van de bouwkunde.
Vakken als civiele techniek, stabiliteit, bouwtechniek, … worden verder uitgediept in de masterjaren. Daarnaast besteden we ook aandacht aan bouwwetgeving en -administratie, bouwmanagement, omgevingswerken, … en kan je kiezen uit verschillende keuzevakken.
Tijdens je opleiding leer je bouwdossiers opstellen (zowel betreffende woning-, appartement- als industriebouw).
Je maakt ook ontwerpen van wegenisinfrastructuur en kunstwerken (bv. duikers, bruggen, torens, …).
We proberen je zo veel mogelijk te betrekken bij actuele projecten en thema’s.
Dit doen we door bedrijfsbezoeken, buitenlandse studiereizen, studiedagen, …

KU Leuven Technologiecampus Gent:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus.
In het masterjaar worden bouwkundige opleidingsonderdelen die al in de bacheloropleiding voorkomen, verder uitgediept en in een breder perspectief geplaatst.
Via projectwerk zal je de link moeten leggen tussen die verschillende opleidingsonderdelen en zal je creatief en initiatiefvol op zoek moeten gaan naar eigen oplossingsmethodes.
Er is een verplichte stage van 4 weken. Via een keuzepakket van 9 studiepunten kan je jouw opleiding een persoonlijke tint meegeven. 
Een belangrijk element is de masterproef.
In de afstudeerrichting bouwkunde ligt de nadruk op gebouwen en infrastructuurwerken.
Zowel ontwerpprocessen als uitvoeringstechnische aspecten komen hier uitgebreid aan bod.

KU Leuven Technologiecampus Brugge:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus. 
Deze opleiding besteedt aandacht aan duurzaam bouwen en meer bepaald aan het slopen en recycleren van bouwafval en aan restauratie en renovatie. 

KU Leuven Campus De Nayer:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus. 
Op Technologiecampus De Nayer focus je op gebouwen en infrastructuur: ontwerpen, bouwmaterialen, uitvoeringstechnische aspecten.
Je krijgt een brede introductie in structuurontwerp en -analyse, met aandacht voor de ontwerp- en uitvoeringsprincipes van funderingen en van structuren in staal, gewapend beton, hout en metselwerk.
Een goede kennis van bouwmaterialen, ontwerp en uitvoeringsdetails is immers essentieel.
Daarnaast komen de comfortuitrusting in gebouwen en elementaire plaatsbepalingstechnieken aan bod.
Dat alles plaatsen we binnen een actueel normatief kader en de beheersing van eigentijdse software. 
We gaan ook uitgebreid in op bepaalde aspecten van bedrijfsvoering, in het bijzonder op werfvoorbereiding en -opvolging.
Ongeveer de helft van je opleiding staat voor praktijkgericht onderwijs, vaak in de vorm van groepswerk. 
Zo leer je te functioneren binnen een multidisciplinair bouwteam en ontwikkel je sociale vaardigheden (communicatievaardigheid, planmatig werken enz.).
Bouwkundige kennis en kunde worden verder uitgediept en vinden hun toepassing in een totaalproject dat je in groepsverband realiseert.
De ontwerpvaardigheden en -technieken die je hierbij onder de knie krijgt, vormen een brede basis voor je latere beroepsleven.

Universiteit Hasselt/KU Leuven campus Diepenbeek:
De opleiding is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt en de KU Leuven campus Diepenbeek.
In de masteropleiding bouwkunde verdiep je je in de technische kennis en het dimensioneren van verschillende bouwmaterialen, de stabiliteit en uitvoeringstechnische aspecten van gebouwen en infrastructuurwerken met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en economische aspecten .
Belangrijk is dat je onder begeleiding in teamverband theoretische modellen leert ontwikkelen en gebruiken om bouwtechnische problemen in kaart te brengen en op een innovatieve manier op  te lossen.
De nieuwste technologieën en onderzoeksresultaten van de onderzoeksgroep bouwkunde vormen hiervoor een belangrijke basis.
Het projectwerk scherpt tevens je creativiteit, je communicatieve en managementvaardigheden aan.
Werf- en bedrijfsbezoeken, real life cases en stages dompelen je meteen onder in het echte beroepsleven. 


Studiepunten

60

Industriële wetenschappen Bouwkunde - Master

Universiteit Antwerpen Campus Groeneborger:
In je masterjaar verdiep je je wetenschappelijke competenties inzake bouwtechnologie en verwerf je managementvaardigheden.
Je gaat in op een aantal specifieke thema’s zoals: waterbouwkunde, rioleringen, waterzuivering en duurzaam bouwen.
Als toekomstig ingenieur verwerf je onderzoekscompetenties zodat je later innovatief kunt handelen. 
Je kan opteren voor een ‘European Project Semester’ waarbij het tweede semester van het reguliere traject wordt vervangen door een internationaal project dat een mix is van projectgerelateerde cursussen en probleemgestuurd leren.
Je rondt je masteropleiding af met een masterproef die ruim een derde van je studietijd in beslag zal nemen. 


UGent:
Het curriculum omvat alle pijlers van de bouwkunde.
Vakken als civiele techniek, stabiliteit, bouwtechniek, … worden verder uitgediept in de masterjaren. Daarnaast besteden we ook aandacht aan bouwwetgeving en -administratie, bouwmanagement, omgevingswerken, … en kan je kiezen uit verschillende keuzevakken.
Tijdens je opleiding leer je bouwdossiers opstellen (zowel betreffende woning-, appartement- als industriebouw).
Je maakt ook ontwerpen van wegenisinfrastructuur en kunstwerken (bv. duikers, bruggen, torens, …).
We proberen je zo veel mogelijk te betrekken bij actuele projecten en thema’s.
Dit doen we door bedrijfsbezoeken, buitenlandse studiereizen, studiedagen, …

KU Leuven Technologiecampus Gent:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus.
In het masterjaar worden bouwkundige opleidingsonderdelen die al in de bacheloropleiding voorkomen, verder uitgediept en in een breder perspectief geplaatst.
Via projectwerk zal je de link moeten leggen tussen die verschillende opleidingsonderdelen en zal je creatief en initiatiefvol op zoek moeten gaan naar eigen oplossingsmethodes.
Er is een verplichte stage van 4 weken. Via een keuzepakket van 9 studiepunten kan je jouw opleiding een persoonlijke tint meegeven. 
Een belangrijk element is de masterproef.
In de afstudeerrichting bouwkunde ligt de nadruk op gebouwen en infrastructuurwerken.
Zowel ontwerpprocessen als uitvoeringstechnische aspecten komen hier uitgebreid aan bod.

KU Leuven Technologiecampus Brugge:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus. 
Deze opleiding besteedt aandacht aan duurzaam bouwen en meer bepaald aan het slopen en recycleren van bouwafval en aan restauratie en renovatie. 

KU Leuven Campus De Nayer:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus. 
Op Technologiecampus De Nayer focus je op gebouwen en infrastructuur: ontwerpen, bouwmaterialen, uitvoeringstechnische aspecten.
Je krijgt een brede introductie in structuurontwerp en -analyse, met aandacht voor de ontwerp- en uitvoeringsprincipes van funderingen en van structuren in staal, gewapend beton, hout en metselwerk.
Een goede kennis van bouwmaterialen, ontwerp en uitvoeringsdetails is immers essentieel.
Daarnaast komen de comfortuitrusting in gebouwen en elementaire plaatsbepalingstechnieken aan bod.
Dat alles plaatsen we binnen een actueel normatief kader en de beheersing van eigentijdse software. 
We gaan ook uitgebreid in op bepaalde aspecten van bedrijfsvoering, in het bijzonder op werfvoorbereiding en -opvolging.
Ongeveer de helft van je opleiding staat voor praktijkgericht onderwijs, vaak in de vorm van groepswerk. 
Zo leer je te functioneren binnen een multidisciplinair bouwteam en ontwikkel je sociale vaardigheden (communicatievaardigheid, planmatig werken enz.).
Bouwkundige kennis en kunde worden verder uitgediept en vinden hun toepassing in een totaalproject dat je in groepsverband realiseert.
De ontwerpvaardigheden en -technieken die je hierbij onder de knie krijgt, vormen een brede basis voor je latere beroepsleven.

Universiteit Hasselt/KU Leuven campus Diepenbeek:
De opleiding is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt en de KU Leuven campus Diepenbeek.
In de masteropleiding bouwkunde verdiep je je in de technische kennis en het dimensioneren van verschillende bouwmaterialen, de stabiliteit en uitvoeringstechnische aspecten van gebouwen en infrastructuurwerken met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en economische aspecten .
Belangrijk is dat je onder begeleiding in teamverband theoretische modellen leert ontwikkelen en gebruiken om bouwtechnische problemen in kaart te brengen en op een innovatieve manier op  te lossen.
De nieuwste technologieën en onderzoeksresultaten van de onderzoeksgroep bouwkunde vormen hiervoor een belangrijke basis.
Het projectwerk scherpt tevens je creativiteit, je communicatieve en managementvaardigheden aan.
Werf- en bedrijfsbezoeken, real life cases en stages dompelen je meteen onder in het echte beroepsleven. 


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Industriële wetenschappen Bouwkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Industriële wetenschappen Bouwkunde
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven, Campus Gent

Afstandsonderwijs

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


J. De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    


Agoralaan Gebouw H  3590 Diepenbeek
011 37 07 77    


Spoorwegstraat 12  8200 Sint-Michiels
050 66 48 00    


Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent
09 265 86 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De master in de Industriële wetenschappen: bouwkunde ontwerpt, construeert, onderhoudt en herstelt gebouwen en infrastructuurwerken (wegen-, spoor- en bruggenbouw, waterwegen, riolering).
Hij ontwikkelt en verbetert nieuwe bouwsystemen en berekent hun eigenschappen (stabiliteit, duurzaamheid).
Hij kan ingezet worden als projectleider, calculator, raadgevend ingenieur, ontwerpingenieur, stabiliteitsingenieur, onderzoeksingenieur in bouwbedrijven, studiebureaus, toeleverings- en uitrustingsbedrijven, openbare besturen, nutsbedrijven.
Als projectleider staat hij in voor de organisatie en de uitvoering van bouwprojecten met oog voor termijnen, budgetten, veiligheid, kwaliteit en milieu.
Als calculator stelt hij prijsoffertes op voor bouwprojecten.
Als raadgevend ingenieur adviseert hij in verband met technieken die aangewend moeten worden bij herstelling of vernieuwing van constructies.
Als ontwerpingenieur werkt hij projecten uit in wegen-, bruggen- en waterbouw en bouwconstructies.
Als stabiliteitsingenieur berekent hij de stabiliteit van de bouw en zoekt de gepaste constructiematerialen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Conducteur bouw ( knelpuntberoep)
Controleur gebouwen
Industrieel ingenieur
Technicus studiebureau bouw ( knelpuntberoep)
Veiligheidscoördinator
Werfleider ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 09-01-2019

Industriële wetenschappen Bouwkunde - Master

Universiteit Antwerpen Campus Groeneborger:
In je masterjaar verdiep je je wetenschappelijke competenties inzake bouwtechnologie en verwerf je managementvaardigheden.
Je gaat in op een aantal specifieke thema’s zoals: waterbouwkunde, rioleringen, waterzuivering en duurzaam bouwen.
Als toekomstig ingenieur verwerf je onderzoekscompetenties zodat je later innovatief kunt handelen. 
Je kan opteren voor een ‘European Project Semester’ waarbij het tweede semester van het reguliere traject wordt vervangen door een internationaal project dat een mix is van projectgerelateerde cursussen en probleemgestuurd leren.
Je rondt je masteropleiding af met een masterproef die ruim een derde van je studietijd in beslag zal nemen. 


UGent:
Het curriculum omvat alle pijlers van de bouwkunde.
Vakken als civiele techniek, stabiliteit, bouwtechniek, … worden verder uitgediept in de masterjaren. Daarnaast besteden we ook aandacht aan bouwwetgeving en -administratie, bouwmanagement, omgevingswerken, … en kan je kiezen uit verschillende keuzevakken.
Tijdens je opleiding leer je bouwdossiers opstellen (zowel betreffende woning-, appartement- als industriebouw).
Je maakt ook ontwerpen van wegenisinfrastructuur en kunstwerken (bv. duikers, bruggen, torens, …).
We proberen je zo veel mogelijk te betrekken bij actuele projecten en thema’s.
Dit doen we door bedrijfsbezoeken, buitenlandse studiereizen, studiedagen, …

KU Leuven Technologiecampus Gent:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus.
In het masterjaar worden bouwkundige opleidingsonderdelen die al in de bacheloropleiding voorkomen, verder uitgediept en in een breder perspectief geplaatst.
Via projectwerk zal je de link moeten leggen tussen die verschillende opleidingsonderdelen en zal je creatief en initiatiefvol op zoek moeten gaan naar eigen oplossingsmethodes.
Er is een verplichte stage van 4 weken. Via een keuzepakket van 9 studiepunten kan je jouw opleiding een persoonlijke tint meegeven. 
Een belangrijk element is de masterproef.
In de afstudeerrichting bouwkunde ligt de nadruk op gebouwen en infrastructuurwerken.
Zowel ontwerpprocessen als uitvoeringstechnische aspecten komen hier uitgebreid aan bod.

KU Leuven Technologiecampus Brugge:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus. 
Deze opleiding besteedt aandacht aan duurzaam bouwen en meer bepaald aan het slopen en recycleren van bouwafval en aan restauratie en renovatie. 

KU Leuven Campus De Nayer:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus. 
Op Technologiecampus De Nayer focus je op gebouwen en infrastructuur: ontwerpen, bouwmaterialen, uitvoeringstechnische aspecten.
Je krijgt een brede introductie in structuurontwerp en -analyse, met aandacht voor de ontwerp- en uitvoeringsprincipes van funderingen en van structuren in staal, gewapend beton, hout en metselwerk.
Een goede kennis van bouwmaterialen, ontwerp en uitvoeringsdetails is immers essentieel.
Daarnaast komen de comfortuitrusting in gebouwen en elementaire plaatsbepalingstechnieken aan bod.
Dat alles plaatsen we binnen een actueel normatief kader en de beheersing van eigentijdse software. 
We gaan ook uitgebreid in op bepaalde aspecten van bedrijfsvoering, in het bijzonder op werfvoorbereiding en -opvolging.
Ongeveer de helft van je opleiding staat voor praktijkgericht onderwijs, vaak in de vorm van groepswerk. 
Zo leer je te functioneren binnen een multidisciplinair bouwteam en ontwikkel je sociale vaardigheden (communicatievaardigheid, planmatig werken enz.).
Bouwkundige kennis en kunde worden verder uitgediept en vinden hun toepassing in een totaalproject dat je in groepsverband realiseert.
De ontwerpvaardigheden en -technieken die je hierbij onder de knie krijgt, vormen een brede basis voor je latere beroepsleven.

Universiteit Hasselt/KU Leuven campus Diepenbeek:
De opleiding is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt en de KU Leuven campus Diepenbeek.
In de masteropleiding bouwkunde verdiep je je in de technische kennis en het dimensioneren van verschillende bouwmaterialen, de stabiliteit en uitvoeringstechnische aspecten van gebouwen en infrastructuurwerken met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en economische aspecten .
Belangrijk is dat je onder begeleiding in teamverband theoretische modellen leert ontwikkelen en gebruiken om bouwtechnische problemen in kaart te brengen en op een innovatieve manier op  te lossen.
De nieuwste technologieën en onderzoeksresultaten van de onderzoeksgroep bouwkunde vormen hiervoor een belangrijke basis.
Het projectwerk scherpt tevens je creativiteit, je communicatieve en managementvaardigheden aan.
Werf- en bedrijfsbezoeken, real life cases en stages dompelen je meteen onder in het echte beroepsleven. 


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Industriële wetenschappen Bouwkunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Industriële wetenschappen Bouwkunde
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven, Campus Gent

Afstandsonderwijs

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


J. De Nayerlaan 5  2860 Sint-Katelijne-Waver
015 31 69 44    


Agoralaan Gebouw H  3590 Diepenbeek
011 37 07 77    


Spoorwegstraat 12  8200 Sint-Michiels
050 66 48 00    


Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent
09 265 86 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De master in de Industriële wetenschappen: bouwkunde ontwerpt, construeert, onderhoudt en herstelt gebouwen en infrastructuurwerken (wegen-, spoor- en bruggenbouw, waterwegen, riolering).
Hij ontwikkelt en verbetert nieuwe bouwsystemen en berekent hun eigenschappen (stabiliteit, duurzaamheid).
Hij kan ingezet worden als projectleider, calculator, raadgevend ingenieur, ontwerpingenieur, stabiliteitsingenieur, onderzoeksingenieur in bouwbedrijven, studiebureaus, toeleverings- en uitrustingsbedrijven, openbare besturen, nutsbedrijven.
Als projectleider staat hij in voor de organisatie en de uitvoering van bouwprojecten met oog voor termijnen, budgetten, veiligheid, kwaliteit en milieu.
Als calculator stelt hij prijsoffertes op voor bouwprojecten.
Als raadgevend ingenieur adviseert hij in verband met technieken die aangewend moeten worden bij herstelling of vernieuwing van constructies.
Als ontwerpingenieur werkt hij projecten uit in wegen-, bruggen- en waterbouw en bouwconstructies.
Als stabiliteitsingenieur berekent hij de stabiliteit van de bouw en zoekt de gepaste constructiematerialen.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Conducteur bouw ( knelpuntberoep)
Controleur gebouwen
Industrieel ingenieur
Technicus studiebureau bouw ( knelpuntberoep)
Veiligheidscoördinator
Werfleider ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.Gegevens bijgewerkt tot 09-01-2019