Opleiding: Industriƫle wetenschappen Bouwkunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Industriƫle wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Bouw, Natuurwetenschappen, Wiskunde,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen Campus Groeneborger:
In je masterjaar verdiep je je wetenschappelijke competenties inzake bouwtechnologie en verwerf je managementvaardigheden.
Je gaat in op een aantal specifieke thema’s zoals: waterbouwkunde, rioleringen, waterzuivering en duurzaam bouwen.
Als toekomstig ingenieur verwerf je onderzoekscompetenties zodat je later innovatief kunt handelen. 
Je kan opteren voor een ‘European Project Semester’ waarbij het tweede semester van het reguliere traject wordt vervangen door een internationaal project dat een mix is van projectgerelateerde cursussen en probleemgestuurd leren.
Je rondt je masteropleiding af met een masterproef die ruim een derde van je studietijd in beslag zal nemen. 


UGent:
Het curriculum omvat alle pijlers van de bouwkunde.
Vakken als civiele techniek, stabiliteit, bouwtechniek, … worden verder uitgediept in de masterjaren. Daarnaast besteden we ook aandacht aan bouwwetgeving en -administratie, bouwmanagement, omgevingswerken, … en kan je kiezen uit verschillende keuzevakken.
Tijdens je opleiding leer je bouwdossiers opstellen (zowel betreffende woning-, appartement- als industriebouw).
Je maakt ook ontwerpen van wegenisinfrastructuur en kunstwerken (bv. duikers, bruggen, torens, …).
We proberen je zo veel mogelijk te betrekken bij actuele projecten en thema’s.
Dit doen we door bedrijfsbezoeken, buitenlandse studiereizen, studiedagen, …

KU Leuven Technologiecampus Gent:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus.
In het masterjaar worden bouwkundige opleidingsonderdelen die al in de bacheloropleiding voorkomen, verder uitgediept en in een breder perspectief geplaatst.
Via projectwerk zal je de link moeten leggen tussen die verschillende opleidingsonderdelen en zal je creatief en initiatiefvol op zoek moeten gaan naar eigen oplossingsmethodes.
Er is een verplichte stage van 4 weken. Via een keuzepakket van 9 studiepunten kan je jouw opleiding een persoonlijke tint meegeven. 
Een belangrijk element is de masterproef.
In de afstudeerrichting bouwkunde ligt de nadruk op gebouwen en infrastructuurwerken.
Zowel ontwerpprocessen als uitvoeringstechnische aspecten komen hier uitgebreid aan bod.

KU Leuven Technologiecampus Brugge:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus. 
Deze opleiding besteedt aandacht aan duurzaam bouwen en meer bepaald aan het slopen en recycleren van bouwafval en aan restauratie en renovatie. 

KU Leuven Campus De Nayer:
Elke campus profileert zich binnen een specifiek onderzoeksdomein.
Door te kiezen voor een campus, kies je automatisch voor een gerichte specialisatie of focus. 
Op Technologiecampus De Nayer focus je op gebouwen en infrastructuur: ontwerpen, bouwmaterialen, uitvoeringstechnische aspecten.
Je krijgt een brede introductie in structuurontwerp en -analyse, met aandacht voor de ontwerp- en uitvoeringsprincipes van funderingen en van structuren in staal, gewapend beton, hout en metselwerk.
Een goede kennis van bouwmaterialen, ontwerp en uitvoeringsdetails is immers essentieel.
Daarnaast komen de comfortuitrusting in gebouwen en elementaire plaatsbepalingstechnieken aan bod.
Dat alles plaatsen we binnen een actueel normatief kader en de beheersing van eigentijdse software. 
We gaan ook uitgebreid in op bepaalde aspecten van bedrijfsvoering, in het bijzonder op werfvoorbereiding en -opvolging.
Ongeveer de helft van je opleiding staat voor praktijkgericht onderwijs, vaak in de vorm van groepswerk. 
Zo leer je te functioneren binnen een multidisciplinair bouwteam en ontwikkel je sociale vaardigheden (communicatievaardigheid, planmatig werken enz.).
Bouwkundige kennis en kunde worden verder uitgediept en vinden hun toepassing in een totaalproject dat je in groepsverband realiseert.
De ontwerpvaardigheden en -technieken die je hierbij onder de knie krijgt, vormen een brede basis voor je latere beroepsleven.

Universiteit Hasselt/KU Leuven campus Diepenbeek:
De opleiding is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt en de KU Leuven campus Diepenbeek.
In de masteropleiding bouwkunde verdiep je je in de technische kennis en het dimensioneren van verschillende bouwmaterialen, de stabiliteit en uitvoeringstechnische aspecten van gebouwen en infrastructuurwerken met oog voor duurzaamheid, kwaliteit en economische aspecten .
Belangrijk is dat je onder begeleiding in teamverband theoretische modellen leert ontwikkelen en gebruiken om bouwtechnische problemen in kaart te brengen en op een innovatieve manier op  te lossen.
De nieuwste technologieën en onderzoeksresultaten van de onderzoeksgroep bouwkunde vormen hiervoor een belangrijke basis.
Het projectwerk scherpt tevens je creativiteit, je communicatieve en managementvaardigheden aan.
Werf- en bedrijfsbezoeken, real life cases en stages dompelen je meteen onder in het echte beroepsleven. 

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

De master in de Industriële wetenschappen: bouwkunde ontwerpt, construeert, onderhoudt en herstelt gebouwen en infrastructuurwerken (wegen-, spoor- en bruggenbouw, waterwegen, riolering).
Hij ontwikkelt en verbetert nieuwe bouwsystemen en berekent hun eigenschappen (stabiliteit, duurzaamheid).
Hij kan ingezet worden als projectleider, calculator, raadgevend ingenieur, ontwerpingenieur, stabiliteitsingenieur, onderzoeksingenieur in bouwbedrijven, studiebureaus, toeleverings- en uitrustingsbedrijven, openbare besturen, nutsbedrijven.
Als projectleider staat hij in voor de organisatie en de uitvoering van bouwprojecten met oog voor termijnen, budgetten, veiligheid, kwaliteit en milieu.
Als calculator stelt hij prijsoffertes op voor bouwprojecten.
Als raadgevend ingenieur adviseert hij in verband met technieken die aangewend moeten worden bij herstelling of vernieuwing van constructies.
Als ontwerpingenieur werkt hij projecten uit in wegen-, bruggen- en waterbouw en bouwconstructies.
Als stabiliteitsingenieur berekent hij de stabiliteit van de bouw en zoekt de gepaste constructiematerialen.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Enterprise Architecture (E)  
  Welding engineering  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, Campus De Nayer St.-Katelijne-Waver ()
    J. De Nayerlaan 5
2860 Sint-Katelijne-Waver
Universiteit Hasselt/KU Leuven Campus Diepenbeek, (19D)
    Agoralaan Gebouw H
3590 Diepenbeek
KU Leuven, Campus Brugge ()
    Spoorwegstraat 12
8200 Sint-Michiels
KU Leuven, Campus Gent (24A)
    Gebroeders De Smetstraat 1
9000 Gent
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-01-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.