Interieurarchitectuur - Academische bachelor

 

Algemene info


Het programma sluit nauw aan bij het programma van de bacheloropleiding Architectuur.
De doelstelling en de inhoud van Interieurarchitectuur verschillen wezenlijk van de pba Interieurvormgeving.
Algemeen genomen zijn er is de opleiding drie belangrijke clusters (hoewel er verschillen zijn al naargelang de universiteit): 
- Architectuurwetenschappen: dit wordt opgesplitst in de vakken geschiedenis en theorievorming.
Geschiedenis behandelt aspecten van kunst- en cultuurgeschiedenis.
In de theorievorming worden basisinzichten van filosofie, psychologie en sociologie bijgebracht.
Technieken: structuurleer (wiskunde, krachtenleer, statica), constructie (fysica, bouwfysica, geologie, scheikunde) en technische uitrusting  komen aan bod.
- Vormgeving: expressie, ontwerpen en voorstellingstechnieken.
Expressie is op de 1ste plaats een doeactiviteit en omvat aspecten als (vormbepalende) wiskunde en (kleurbepalende) fysica.
Ontwerpen vormt het hoofdbestanddeel van de opleiding.
Hier wordt ruime aandacht geschonken aan ontwerpoefeningen die zowel de omgeving, de bouwkunst als het interieur tot voorwerp hebben.
Voorstellingstechnieken zorgt voor tekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht via waarneming aan de hand van schetsen, projectietechnieken met behulp van beschrijvende meetkunde en Computer Aided Design (CAD).


Voor wie?
Je beschikt best over deze competenties:
- wetenschappelijke kennis (nodig om op gefundeerde wijze ruimtes te ontwerpen);
- creativiteit;
- brede algemene kennis en enige voorkennis van wiskunde (driehoeksmeetkunde, de gebruikelijke elementaire   functies en basiskennis van de begrippen afgeleide en integraal);
- een goed ruimtelijk inzicht is heel belangrijk.
- kritische ingesteldheid.


Aanvullende info:

KU Leuven - Campus Sint-Lucas Brussel

De bacheloropleiding interieurarchitectuur besteedt uitgebreid aandacht aan de relatie tussen de binnenruimte en haar beeldende expressie, en vertoont in sommige aspecten raakvlakken met kunstopleidingen. De kern van de opleiding is het ontwerpen, dat je stap voor stap uitbouwt via projecten in de ontwerpstudio\'s. Je ontwerpt vanuit een standpunt dat dicht bij de beleving van de gebruikers ligt: je brengt functionele, technische, maatschappelijke en belevingsaspecten in evenwicht en integreert ze in de private en publieke ruimte.
De helft van de opleidingsonderdelen (ontwerpen en mixed media) vindt plaats in het atelier, waar je in kleine groep aan een opdracht werkt. Voor de meer theoretische opleidingsonderdelen over geschiedenis, theorie en bouwtechnieken volg je zowel les in grote auditoria als oefeningen in kleinere groepen. 
KU Leuven organiseert de opleiding in Brussel en Gent. Beide opleidingen zijn identiek.

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Het studieprogramma bestaat uit leermodules, gericht op de verschillende rollen die interieurarchitecten maatschappelijk vervullen. De leermodules zijn opgebouwd rond drie leerlijnen: ‘Ontwerpmatig onderzoek’, ‘Interieurtheorie’ en ‘Communicatie’. In casestudy’s expliciteer je je kennis, houdingen en vaardigheden.
Na een introductiemodule rond het wezen van interieurarchitectuur volgt een meer geleidelijke opbouw van competenties:

 • je verkent de sleutelrelaties tussen Mens, Object en Ruimte. 
 • je onderzoekt de fenomenen die vorm en inhoud geven aan interieurarchitectuur. 
 • je peilt naar het multidisciplinaire karakter van de interieurarchitect en zijn relatie met het werkveld. 

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

In de opleiding interieurarchitectuur leer je creatief, met oog voor detail en beleving te ontwerpen en werken. Daarbij is er voortdurend aandacht voor maatschappelijke trends, nieuwe materialen en technologieën, innovatieve programma’s voor bestaande gebouwen… Je denkt tijdens de opleiding na over nieuwe woonvormen en over het interieur van zowel woningen als winkels en kantoren. Ook de vormgeving van theaters, publieke ruimten, tentoonstellingen… en de herbestemming van patrimonium komen aan bod.

KU Leuven - Campus Sint-Lucas Gent

De bacheloropleiding interieurarchitectuur besteedt uitgebreid aandacht aan de relatie tussen de binnenruimte en haar beeldende expressie, en vertoont in sommige aspecten raakvlakken met kunstopleidingen. De kern van de opleiding is het ontwerpen, dat je stap voor stap uitbouwt via projecten in de ontwerpstudio\'s. Je ontwerpt vanuit een standpunt dat dicht bij de beleving van de gebruikers ligt: je brengt functionele, technische, maatschappelijke en belevingsaspecten in evenwicht en integreert ze in de private en publieke ruimte.
De helft van de opleidingsonderdelen (ontwerpen en mixed media) vindt plaats in het atelier, waar je in kleine groep aan een opdracht werkt. Voor de meer theoretische opleidingsonderdelen over geschiedenis, theorie en bouwtechnieken volg je zowel les in grote auditoria als oefeningen in kleinere groepen. 
KU Leuven organiseert de opleiding in Brussel en Gent. Beide opleidingen zijn identiek.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Interieurarchitectuur - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Het programma sluit nauw aan bij het programma van de bacheloropleiding Architectuur.
De doelstelling en de inhoud van Interieurarchitectuur verschillen wezenlijk van de pba Interieurvormgeving.
Algemeen genomen zijn er is de opleiding drie belangrijke clusters (hoewel er verschillen zijn al naargelang de universiteit): 
- Architectuurwetenschappen: dit wordt opgesplitst in de vakken geschiedenis en theorievorming.
Geschiedenis behandelt aspecten van kunst- en cultuurgeschiedenis.
In de theorievorming worden basisinzichten van filosofie, psychologie en sociologie bijgebracht.
Technieken: structuurleer (wiskunde, krachtenleer, statica), constructie (fysica, bouwfysica, geologie, scheikunde) en technische uitrusting  komen aan bod.
- Vormgeving: expressie, ontwerpen en voorstellingstechnieken.
Expressie is op de 1ste plaats een doeactiviteit en omvat aspecten als (vormbepalende) wiskunde en (kleurbepalende) fysica.
Ontwerpen vormt het hoofdbestanddeel van de opleiding.
Hier wordt ruime aandacht geschonken aan ontwerpoefeningen die zowel de omgeving, de bouwkunst als het interieur tot voorwerp hebben.
Voorstellingstechnieken zorgt voor tekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht via waarneming aan de hand van schetsen, projectietechnieken met behulp van beschrijvende meetkunde en Computer Aided Design (CAD).


Voor wie?
Je beschikt best over deze competenties:
- wetenschappelijke kennis (nodig om op gefundeerde wijze ruimtes te ontwerpen);
- creativiteit;
- brede algemene kennis en enige voorkennis van wiskunde (driehoeksmeetkunde, de gebruikelijke elementaire   functies en basiskennis van de begrippen afgeleide en integraal);
- een goed ruimtelijk inzicht is heel belangrijk.
- kritische ingesteldheid.


Aanvullende info:

KU Leuven - Campus Sint-Lucas Brussel

De bacheloropleiding interieurarchitectuur besteedt uitgebreid aandacht aan de relatie tussen de binnenruimte en haar beeldende expressie, en vertoont in sommige aspecten raakvlakken met kunstopleidingen. De kern van de opleiding is het ontwerpen, dat je stap voor stap uitbouwt via projecten in de ontwerpstudio's. Je ontwerpt vanuit een standpunt dat dicht bij de beleving van de gebruikers ligt: je brengt functionele, technische, maatschappelijke en belevingsaspecten in evenwicht en integreert ze in de private en publieke ruimte.
De helft van de opleidingsonderdelen (ontwerpen en mixed media) vindt plaats in het atelier, waar je in kleine groep aan een opdracht werkt. Voor de meer theoretische opleidingsonderdelen over geschiedenis, theorie en bouwtechnieken volg je zowel les in grote auditoria als oefeningen in kleinere groepen. 
KU Leuven organiseert de opleiding in Brussel en Gent. Beide opleidingen zijn identiek.

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Het studieprogramma bestaat uit leermodules, gericht op de verschillende rollen die interieurarchitecten maatschappelijk vervullen. De leermodules zijn opgebouwd rond drie leerlijnen: ‘Ontwerpmatig onderzoek’, ‘Interieurtheorie’ en ‘Communicatie’. In casestudy’s expliciteer je je kennis, houdingen en vaardigheden.
Na een introductiemodule rond het wezen van interieurarchitectuur volgt een meer geleidelijke opbouw van competenties:

 • je verkent de sleutelrelaties tussen Mens, Object en Ruimte. 
 • je onderzoekt de fenomenen die vorm en inhoud geven aan interieurarchitectuur. 
 • je peilt naar het multidisciplinaire karakter van de interieurarchitect en zijn relatie met het werkveld. 

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

In de opleiding interieurarchitectuur leer je creatief, met oog voor detail en beleving te ontwerpen en werken. Daarbij is er voortdurend aandacht voor maatschappelijke trends, nieuwe materialen en technologieën, innovatieve programma’s voor bestaande gebouwen… Je denkt tijdens de opleiding na over nieuwe woonvormen en over het interieur van zowel woningen als winkels en kantoren. Ook de vormgeving van theaters, publieke ruimten, tentoonstellingen… en de herbestemming van patrimonium komen aan bod.

KU Leuven - Campus Sint-Lucas Gent

De bacheloropleiding interieurarchitectuur besteedt uitgebreid aandacht aan de relatie tussen de binnenruimte en haar beeldende expressie, en vertoont in sommige aspecten raakvlakken met kunstopleidingen. De kern van de opleiding is het ontwerpen, dat je stap voor stap uitbouwt via projecten in de ontwerpstudio's. Je ontwerpt vanuit een standpunt dat dicht bij de beleving van de gebruikers ligt: je brengt functionele, technische, maatschappelijke en belevingsaspecten in evenwicht en integreert ze in de private en publieke ruimte.
De helft van de opleidingsonderdelen (ontwerpen en mixed media) vindt plaats in het atelier, waar je in kleine groep aan een opdracht werkt. Voor de meer theoretische opleidingsonderdelen over geschiedenis, theorie en bouwtechnieken volg je zowel les in grote auditoria als oefeningen in kleinere groepen. 
KU Leuven organiseert de opleiding in Brussel en Gent. Beide opleidingen zijn identiek.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Interieurarchitectuur 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Architectuur

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Plastische kunsten, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Binnenhuiskunst, Bouw, Wooninrichting,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebiedeen postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Interieurarchitectuur


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Paleizenstraat 65-67  1030 Schaarbeek
02 242 00 00    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Hoogstraat 51  9000 Gent
09 225 10 00    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Alles wat niet onmiddellijk met de ruwbouw te maken heeft, kan worden beschouwd als het domein van de interieurarchitect.
De interieurarchitect is de woonspecialist bij uitstek, niet alleen bevoegd voor het binneninterieur (inrichting en leefbaarheid van de individuele woonomgeving) maar ook voor het buiteninterieur (bemeubeling en gezelligheid van de straat).
De afgestudeerde in de Interieurarchitectuur kan worden tewerkgesteld als ontwerper in de meubelnijverheid, decorateur, consulent, verkoper of vertegenwoordiger van meubelzaken en winkels van interieurinrichtingen, als decorontwerper bij theater, film en televisie, als zelfstandige, als ontwerper van winkelwandelstraten, patio's.
Er zijn ook mogelijkheden in architectenbureaus of praktijken.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Interieurarchitect/ interieurvormgever
Meubelontwerper

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Architecturale en binnenhuiskunst (KSO) 158 14,16% 80,12% 3 4 14 39 92 6
Economie-moderne talen (ASO) 130 0,46% 81,60% 2 5 7 38 66 12
Handel (TSO) 34 0,25% 60,31% 5 4 5 5 11 4
Humane wetenschappen (ASO) 166 0,64% 82,29% 6 5 13 32 91 19
Latijn-moderne talen (ASO) 32 0,37% 85,93% 1 10 17 4
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 45 0,44% 88,27% 1 1 11 30 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 61 0,25% 73,94% 9 2 2 13 27 8
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 61 0,17% 90,79% 1 2 8 42 8

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 03-02-2017

Interieurarchitectuur - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Het programma sluit nauw aan bij het programma van de bacheloropleiding Architectuur.
De doelstelling en de inhoud van Interieurarchitectuur verschillen wezenlijk van de pba Interieurvormgeving.
Algemeen genomen zijn er is de opleiding drie belangrijke clusters (hoewel er verschillen zijn al naargelang de universiteit): 
- Architectuurwetenschappen: dit wordt opgesplitst in de vakken geschiedenis en theorievorming.
Geschiedenis behandelt aspecten van kunst- en cultuurgeschiedenis.
In de theorievorming worden basisinzichten van filosofie, psychologie en sociologie bijgebracht.
Technieken: structuurleer (wiskunde, krachtenleer, statica), constructie (fysica, bouwfysica, geologie, scheikunde) en technische uitrusting  komen aan bod.
- Vormgeving: expressie, ontwerpen en voorstellingstechnieken.
Expressie is op de 1ste plaats een doeactiviteit en omvat aspecten als (vormbepalende) wiskunde en (kleurbepalende) fysica.
Ontwerpen vormt het hoofdbestanddeel van de opleiding.
Hier wordt ruime aandacht geschonken aan ontwerpoefeningen die zowel de omgeving, de bouwkunst als het interieur tot voorwerp hebben.
Voorstellingstechnieken zorgt voor tekenvaardigheid en ruimtelijk inzicht via waarneming aan de hand van schetsen, projectietechnieken met behulp van beschrijvende meetkunde en Computer Aided Design (CAD).


Voor wie?
Je beschikt best over deze competenties:
- wetenschappelijke kennis (nodig om op gefundeerde wijze ruimtes te ontwerpen);
- creativiteit;
- brede algemene kennis en enige voorkennis van wiskunde (driehoeksmeetkunde, de gebruikelijke elementaire   functies en basiskennis van de begrippen afgeleide en integraal);
- een goed ruimtelijk inzicht is heel belangrijk.
- kritische ingesteldheid.


Aanvullende info:

KU Leuven - Campus Sint-Lucas Brussel

De bacheloropleiding interieurarchitectuur besteedt uitgebreid aandacht aan de relatie tussen de binnenruimte en haar beeldende expressie, en vertoont in sommige aspecten raakvlakken met kunstopleidingen. De kern van de opleiding is het ontwerpen, dat je stap voor stap uitbouwt via projecten in de ontwerpstudio's. Je ontwerpt vanuit een standpunt dat dicht bij de beleving van de gebruikers ligt: je brengt functionele, technische, maatschappelijke en belevingsaspecten in evenwicht en integreert ze in de private en publieke ruimte.
De helft van de opleidingsonderdelen (ontwerpen en mixed media) vindt plaats in het atelier, waar je in kleine groep aan een opdracht werkt. Voor de meer theoretische opleidingsonderdelen over geschiedenis, theorie en bouwtechnieken volg je zowel les in grote auditoria als oefeningen in kleinere groepen. 
KU Leuven organiseert de opleiding in Brussel en Gent. Beide opleidingen zijn identiek.

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Het studieprogramma bestaat uit leermodules, gericht op de verschillende rollen die interieurarchitecten maatschappelijk vervullen. De leermodules zijn opgebouwd rond drie leerlijnen: ‘Ontwerpmatig onderzoek’, ‘Interieurtheorie’ en ‘Communicatie’. In casestudy’s expliciteer je je kennis, houdingen en vaardigheden.
Na een introductiemodule rond het wezen van interieurarchitectuur volgt een meer geleidelijke opbouw van competenties:

 • je verkent de sleutelrelaties tussen Mens, Object en Ruimte. 
 • je onderzoekt de fenomenen die vorm en inhoud geven aan interieurarchitectuur. 
 • je peilt naar het multidisciplinaire karakter van de interieurarchitect en zijn relatie met het werkveld. 

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

In de opleiding interieurarchitectuur leer je creatief, met oog voor detail en beleving te ontwerpen en werken. Daarbij is er voortdurend aandacht voor maatschappelijke trends, nieuwe materialen en technologieën, innovatieve programma’s voor bestaande gebouwen… Je denkt tijdens de opleiding na over nieuwe woonvormen en over het interieur van zowel woningen als winkels en kantoren. Ook de vormgeving van theaters, publieke ruimten, tentoonstellingen… en de herbestemming van patrimonium komen aan bod.

KU Leuven - Campus Sint-Lucas Gent

De bacheloropleiding interieurarchitectuur besteedt uitgebreid aandacht aan de relatie tussen de binnenruimte en haar beeldende expressie, en vertoont in sommige aspecten raakvlakken met kunstopleidingen. De kern van de opleiding is het ontwerpen, dat je stap voor stap uitbouwt via projecten in de ontwerpstudio's. Je ontwerpt vanuit een standpunt dat dicht bij de beleving van de gebruikers ligt: je brengt functionele, technische, maatschappelijke en belevingsaspecten in evenwicht en integreert ze in de private en publieke ruimte.
De helft van de opleidingsonderdelen (ontwerpen en mixed media) vindt plaats in het atelier, waar je in kleine groep aan een opdracht werkt. Voor de meer theoretische opleidingsonderdelen over geschiedenis, theorie en bouwtechnieken volg je zowel les in grote auditoria als oefeningen in kleinere groepen. 
KU Leuven organiseert de opleiding in Brussel en Gent. Beide opleidingen zijn identiek.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Interieurarchitectuur 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Architectuur

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Plastische kunsten, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Binnenhuiskunst, Bouw, Wooninrichting,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebiedeen postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Interieurarchitectuur


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Paleizenstraat 65-67  1030 Schaarbeek
02 242 00 00    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


Hoogstraat 51  9000 Gent
09 225 10 00    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Alles wat niet onmiddellijk met de ruwbouw te maken heeft, kan worden beschouwd als het domein van de interieurarchitect.
De interieurarchitect is de woonspecialist bij uitstek, niet alleen bevoegd voor het binneninterieur (inrichting en leefbaarheid van de individuele woonomgeving) maar ook voor het buiteninterieur (bemeubeling en gezelligheid van de straat).
De afgestudeerde in de Interieurarchitectuur kan worden tewerkgesteld als ontwerper in de meubelnijverheid, decorateur, consulent, verkoper of vertegenwoordiger van meubelzaken en winkels van interieurinrichtingen, als decorontwerper bij theater, film en televisie, als zelfstandige, als ontwerper van winkelwandelstraten, patio's.
Er zijn ook mogelijkheden in architectenbureaus of praktijken.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Interieurarchitect/ interieurvormgever
Meubelontwerper

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Architecturale en binnenhuiskunst (KSO) 158 14,16% 80,12% 3 4 14 39 92 6
Economie-moderne talen (ASO) 130 0,46% 81,60% 2 5 7 38 66 12
Handel (TSO) 34 0,25% 60,31% 5 4 5 5 11 4
Humane wetenschappen (ASO) 166 0,64% 82,29% 6 5 13 32 91 19
Latijn-moderne talen (ASO) 32 0,37% 85,93% 1 10 17 4
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 45 0,44% 88,27% 1 1 11 30 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 61 0,25% 73,94% 9 2 2 13 27 8
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 61 0,17% 90,79% 1 2 8 42 8

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 03-02-2017