Farmaceutische zorg - Master

 

KU Leuven:


In de masteropleiding word je opgeleid tot expert in het brede domein van de farmacotherapie. Je leert zelf geneesmiddelen bereiden op maat van de patiënt en je ontwikkelt expertise in het brede assortiment van medical devices, dermofarmaca, fytotherapie … om patiënten en andere actoren de juiste farmaceutische zorg te kunnen bieden.
In deze masteropleiding staat de patiënt centraal. Aan de hand van verschillende werkvormen leer je de patiënt als volwaardige partner te betrekken binnen de gezondheidszorg. Ook communicatieve vaardigheden ontwikkelen vormt een volwaardig onderdeel van de opleiding. Omdat in het huidige zorglandschap multidisciplinaire samenwerking cruciaal is, is er ook ruimte voor interprofessioneel leren.
Naast een stevige theoretische basis bevat de opleiding ook enkele belangrijke stagecomponenten. Zo maak je in de eerste fase kennis met de eerstelijnszorg tijdens de werkveldstages en loop je gedurende vier weken stage in een ziekenhuis in de ziekenhuisapotheek of op een patiëntenafdeling. Tijdens de tweede fase loop je als student zes maanden stage in een openbare apotheek, waarna je in staat moet zijn om autonoom te functioneren als apotheker. Een stage in een openbare apotheek is immers een noodzakelijke voorwaarde om de beroepstitel 'apotheker' te behalen.
Tijdens de masterproef werk je (verspreid over de twee opleidingsjaren) aan een project binnen het brede domein van de farmacotherapie en giet je de resultaten in een individueel thesisrapport.UGent:
In beide masterjaren staat de wetenschappelijke farmaceutische opleiding centraal, met vrij veel aandacht voor de wetenschappelijke praktijk.
Het programma vormt een smeltkroes van farmaceutisch-technologische, medisch-biologische, en specifiek farmaceutische kennis.
In de masterjaren wordt ook aan geïntegreerde farmaceutische kennis gewerkt.
Naast een aantal algemene vakken zijn er masteropleidingsspecifieke vakken die de eigenlijke differentiatie tussen beide masters vormen. 
Vanaf het eerste masterjaar kun je hiervoor keuzevakken volgen, wat je toelaat zelf nog een verdere oriëntatie in je studies in te bouwen, naargelang je interesse of toekomstperspectieven. 
Ten slotte maak je net zoals in elke andere masteropleiding ook een masterproef. 
Het tweede masterjaar bestaat naast het theoretisch onderwijs eveneens uit 26 weken stage in de apotheek, alsook een aantal 'terugkomdagen', waarin de praktijkervaring geëvalueerd en bijgestuurd wordt.
Je kan trouwens al een deel van de stage lopen in de vakantieperiode die volgt op het eerste jaar master.  

VUB:
De opleiding tot Master in de Farmaceutische Zorg maakt van jou een apotheker.
Je wordt in het bijzonder voorbereid op de maatschappelijke taken van de officina-apotheker, waarbij de relatie patiënt - geneesmiddel centraal staat.
Nochtans kan je als Master in de Farmaceutische Zorg ook functioneren in de farmaceutische industrie. 

Universiteit Antwerpen:
In de farmaceutische zorg staat de wisselwerking tussen patiënt, geneesmiddel en andere zorgverstrekkers centraal. De masteropleiding farmaceutische zorg bereidt je voor op een apothekersfunctie in de openbare apotheek en de ziekenhuisapotheek en leidt tot de titel van apotheker.
Als officina-apotheker verschaf je o.a. informatie over geneesmiddelen, doe je aan patiëntenbegeleiding en bereid je ook zelf geneesmiddelen. Je draagt niet alleen een belangrijke eindverantwoordelijkheid inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten, maar je vervult ook een heel sociale functie in de samenleving. 
Er zijn gemeenschappelijke opleidingsonderdelen voor, zoals medicinale chemie, toxicologie, farmaceutische wetgeving, deontologie, galenische farmacie, biofarmacie, farmacotherapie en farmaceutische zorg.
De masteropleidingen die leiden tot de titel van apotheker omvatten ook een wettelijke apotheekstage van zes maanden (waarvan maximum drie maanden in een hospitaal). 
In de masteropleiding Farmaceutische Zorg wordt het aspect ‘farmaceutische patiëntenzorg’ grondig uitgediept en komen onder meer dermofarmacie, magistrale formulatie en kwaliteitszorg, fytotherapie en medisch materiaal aan bod.


Studiepunten

120

Farmaceutische zorg - Master

KU Leuven:


In de masteropleiding word je opgeleid tot expert in het brede domein van de farmacotherapie. Je leert zelf geneesmiddelen bereiden op maat van de patiënt en je ontwikkelt expertise in het brede assortiment van medical devices, dermofarmaca, fytotherapie … om patiënten en andere actoren de juiste farmaceutische zorg te kunnen bieden.
In deze masteropleiding staat de patiënt centraal. Aan de hand van verschillende werkvormen leer je de patiënt als volwaardige partner te betrekken binnen de gezondheidszorg. Ook communicatieve vaardigheden ontwikkelen vormt een volwaardig onderdeel van de opleiding. Omdat in het huidige zorglandschap multidisciplinaire samenwerking cruciaal is, is er ook ruimte voor interprofessioneel leren.
Naast een stevige theoretische basis bevat de opleiding ook enkele belangrijke stagecomponenten. Zo maak je in de eerste fase kennis met de eerstelijnszorg tijdens de werkveldstages en loop je gedurende vier weken stage in een ziekenhuis in de ziekenhuisapotheek of op een patiëntenafdeling. Tijdens de tweede fase loop je als student zes maanden stage in een openbare apotheek, waarna je in staat moet zijn om autonoom te functioneren als apotheker. Een stage in een openbare apotheek is immers een noodzakelijke voorwaarde om de beroepstitel 'apotheker' te behalen.
Tijdens de masterproef werk je (verspreid over de twee opleidingsjaren) aan een project binnen het brede domein van de farmacotherapie en giet je de resultaten in een individueel thesisrapport.UGent:
In beide masterjaren staat de wetenschappelijke farmaceutische opleiding centraal, met vrij veel aandacht voor de wetenschappelijke praktijk.
Het programma vormt een smeltkroes van farmaceutisch-technologische, medisch-biologische, en specifiek farmaceutische kennis.
In de masterjaren wordt ook aan geïntegreerde farmaceutische kennis gewerkt.
Naast een aantal algemene vakken zijn er masteropleidingsspecifieke vakken die de eigenlijke differentiatie tussen beide masters vormen. 
Vanaf het eerste masterjaar kun je hiervoor keuzevakken volgen, wat je toelaat zelf nog een verdere oriëntatie in je studies in te bouwen, naargelang je interesse of toekomstperspectieven. 
Ten slotte maak je net zoals in elke andere masteropleiding ook een masterproef. 
Het tweede masterjaar bestaat naast het theoretisch onderwijs eveneens uit 26 weken stage in de apotheek, alsook een aantal 'terugkomdagen', waarin de praktijkervaring geëvalueerd en bijgestuurd wordt.
Je kan trouwens al een deel van de stage lopen in de vakantieperiode die volgt op het eerste jaar master.  

VUB:
De opleiding tot Master in de Farmaceutische Zorg maakt van jou een apotheker.
Je wordt in het bijzonder voorbereid op de maatschappelijke taken van de officina-apotheker, waarbij de relatie patiënt - geneesmiddel centraal staat.
Nochtans kan je als Master in de Farmaceutische Zorg ook functioneren in de farmaceutische industrie. 

Universiteit Antwerpen:
In de farmaceutische zorg staat de wisselwerking tussen patiënt, geneesmiddel en andere zorgverstrekkers centraal. De masteropleiding farmaceutische zorg bereidt je voor op een apothekersfunctie in de openbare apotheek en de ziekenhuisapotheek en leidt tot de titel van apotheker.
Als officina-apotheker verschaf je o.a. informatie over geneesmiddelen, doe je aan patiëntenbegeleiding en bereid je ook zelf geneesmiddelen. Je draagt niet alleen een belangrijke eindverantwoordelijkheid inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten, maar je vervult ook een heel sociale functie in de samenleving. 
Er zijn gemeenschappelijke opleidingsonderdelen voor, zoals medicinale chemie, toxicologie, farmaceutische wetgeving, deontologie, galenische farmacie, biofarmacie, farmacotherapie en farmaceutische zorg.
De masteropleidingen die leiden tot de titel van apotheker omvatten ook een wettelijke apotheekstage van zes maanden (waarvan maximum drie maanden in een hospitaal). 
In de masteropleiding Farmaceutische Zorg wordt het aspect ‘farmaceutische patiëntenzorg’ grondig uitgediept en komen onder meer dermofarmacie, magistrale formulatie en kwaliteitszorg, fytotherapie en medisch materiaal aan bod.


Studiepunten

120

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks: Bachelor farmaceutische wetenschappen

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Farmaceutische zorg 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Farmaceutische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten,

Schoolvakken SO: Apotheek, Chemie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Farmaceutische zorg
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Farmaceutische zorg


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Laarbeeklaan 103  1090 Jette
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De jobinvulling is sterk afhankelijk van waar de master in de Farmaceutische wetenschappen terechtkomt: in een apotheek, in een bedrijf, in het wetenschappelijk onderzoek, op een ministerie.
De apotheker in een officina is de eindverantwoordelijke in de geneesmiddelensector: hij levert de medicatie, geeft informatie en advies over het gebruik en volgt het verdere verloop van de behandeling op. 
Omwille van de vestigingswetgeving zijn de kansen op een eigen apotheek eerder beperkt, hoewel er uiteraard tewerkstellingsmogelijkheden als apotheker in een apotheek blijven, maar dan in loondienst.
De apotheker in het wetenschappelijk onderzoek bestudeert oorzaken en gevolgen van velerlei aandoeningen en zoekt naar oplossingen.
De apotheker in de farmaceutische industrie doet onderzoek naar geneesmiddelen en is ook belast met toezicht op fabricage en kwaliteitscontrole.
Er zijn zo tal van tewerkstellingsmogelijkheden: coördinerende of onderzoeksfuncties in de farmaceutische industrie, voedingsnijverheid, scheikundige nijverheid, cosmetica, ziekenhuizen (apotheker of wetenschappelijk onderzoeker), overheid (Ministerie van Volkgezondheid of Leefmilieu), openbare diensten, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (mits lerarenopleiding)…

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Apotheker ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 19-12-2018

Farmaceutische zorg - Master

KU Leuven:


In de masteropleiding word je opgeleid tot expert in het brede domein van de farmacotherapie. Je leert zelf geneesmiddelen bereiden op maat van de patiënt en je ontwikkelt expertise in het brede assortiment van medical devices, dermofarmaca, fytotherapie … om patiënten en andere actoren de juiste farmaceutische zorg te kunnen bieden.
In deze masteropleiding staat de patiënt centraal. Aan de hand van verschillende werkvormen leer je de patiënt als volwaardige partner te betrekken binnen de gezondheidszorg. Ook communicatieve vaardigheden ontwikkelen vormt een volwaardig onderdeel van de opleiding. Omdat in het huidige zorglandschap multidisciplinaire samenwerking cruciaal is, is er ook ruimte voor interprofessioneel leren.
Naast een stevige theoretische basis bevat de opleiding ook enkele belangrijke stagecomponenten. Zo maak je in de eerste fase kennis met de eerstelijnszorg tijdens de werkveldstages en loop je gedurende vier weken stage in een ziekenhuis in de ziekenhuisapotheek of op een patiëntenafdeling. Tijdens de tweede fase loop je als student zes maanden stage in een openbare apotheek, waarna je in staat moet zijn om autonoom te functioneren als apotheker. Een stage in een openbare apotheek is immers een noodzakelijke voorwaarde om de beroepstitel 'apotheker' te behalen.
Tijdens de masterproef werk je (verspreid over de twee opleidingsjaren) aan een project binnen het brede domein van de farmacotherapie en giet je de resultaten in een individueel thesisrapport.UGent:
In beide masterjaren staat de wetenschappelijke farmaceutische opleiding centraal, met vrij veel aandacht voor de wetenschappelijke praktijk.
Het programma vormt een smeltkroes van farmaceutisch-technologische, medisch-biologische, en specifiek farmaceutische kennis.
In de masterjaren wordt ook aan geïntegreerde farmaceutische kennis gewerkt.
Naast een aantal algemene vakken zijn er masteropleidingsspecifieke vakken die de eigenlijke differentiatie tussen beide masters vormen. 
Vanaf het eerste masterjaar kun je hiervoor keuzevakken volgen, wat je toelaat zelf nog een verdere oriëntatie in je studies in te bouwen, naargelang je interesse of toekomstperspectieven. 
Ten slotte maak je net zoals in elke andere masteropleiding ook een masterproef. 
Het tweede masterjaar bestaat naast het theoretisch onderwijs eveneens uit 26 weken stage in de apotheek, alsook een aantal 'terugkomdagen', waarin de praktijkervaring geëvalueerd en bijgestuurd wordt.
Je kan trouwens al een deel van de stage lopen in de vakantieperiode die volgt op het eerste jaar master.  

VUB:
De opleiding tot Master in de Farmaceutische Zorg maakt van jou een apotheker.
Je wordt in het bijzonder voorbereid op de maatschappelijke taken van de officina-apotheker, waarbij de relatie patiënt - geneesmiddel centraal staat.
Nochtans kan je als Master in de Farmaceutische Zorg ook functioneren in de farmaceutische industrie. 

Universiteit Antwerpen:
In de farmaceutische zorg staat de wisselwerking tussen patiënt, geneesmiddel en andere zorgverstrekkers centraal. De masteropleiding farmaceutische zorg bereidt je voor op een apothekersfunctie in de openbare apotheek en de ziekenhuisapotheek en leidt tot de titel van apotheker.
Als officina-apotheker verschaf je o.a. informatie over geneesmiddelen, doe je aan patiëntenbegeleiding en bereid je ook zelf geneesmiddelen. Je draagt niet alleen een belangrijke eindverantwoordelijkheid inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten, maar je vervult ook een heel sociale functie in de samenleving. 
Er zijn gemeenschappelijke opleidingsonderdelen voor, zoals medicinale chemie, toxicologie, farmaceutische wetgeving, deontologie, galenische farmacie, biofarmacie, farmacotherapie en farmaceutische zorg.
De masteropleidingen die leiden tot de titel van apotheker omvatten ook een wettelijke apotheekstage van zes maanden (waarvan maximum drie maanden in een hospitaal). 
In de masteropleiding Farmaceutische Zorg wordt het aspect ‘farmaceutische patiëntenzorg’ grondig uitgediept en komen onder meer dermofarmacie, magistrale formulatie en kwaliteitszorg, fytotherapie en medisch materiaal aan bod.


Studiepunten

120

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks: Bachelor farmaceutische wetenschappen

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Farmaceutische zorg 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Farmaceutische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten,

Schoolvakken SO: Apotheek, Chemie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Farmaceutische zorg
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Farmaceutische zorg


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Laarbeeklaan 103  1090 Jette
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De jobinvulling is sterk afhankelijk van waar de master in de Farmaceutische wetenschappen terechtkomt: in een apotheek, in een bedrijf, in het wetenschappelijk onderzoek, op een ministerie.
De apotheker in een officina is de eindverantwoordelijke in de geneesmiddelensector: hij levert de medicatie, geeft informatie en advies over het gebruik en volgt het verdere verloop van de behandeling op. 
Omwille van de vestigingswetgeving zijn de kansen op een eigen apotheek eerder beperkt, hoewel er uiteraard tewerkstellingsmogelijkheden als apotheker in een apotheek blijven, maar dan in loondienst.
De apotheker in het wetenschappelijk onderzoek bestudeert oorzaken en gevolgen van velerlei aandoeningen en zoekt naar oplossingen.
De apotheker in de farmaceutische industrie doet onderzoek naar geneesmiddelen en is ook belast met toezicht op fabricage en kwaliteitscontrole.
Er zijn zo tal van tewerkstellingsmogelijkheden: coördinerende of onderzoeksfuncties in de farmaceutische industrie, voedingsnijverheid, scheikundige nijverheid, cosmetica, ziekenhuizen (apotheker of wetenschappelijk onderzoeker), overheid (Ministerie van Volkgezondheid of Leefmilieu), openbare diensten, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (mits lerarenopleiding)…

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Apotheker ( knelpuntberoep)
Onderzoeker exacte wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 19-12-2018