Criminologische wetenschappen - Master

 

VUB:
Naast de verplichte vakken: Meesterproef seminarie, New questions of European Criminology en Forensische psychologie kies je uit profielen. 
Elk profiel bestaat uit een hoor- en een werkcollege. 
Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende keuzevakken en de masterproef, waar je een onderwerp naar keuze uitdiept onder begeleiding van een promotor.
Het profiel Penologie werkt rond gevangenisstraf en gemeenschapsgerichte straffen vanuit sociologische, juridische en criminologische invalshoek. 
Belangrijke thema’s zijn o.a. de opkomst en groei van gemeensshapsgerichte straffen zoals de werkstraf, probatie, leerstraf en elektronisch toezicht, de beleving van straf en invrijheidstelling, mensenrechten en bestraffing en effectiviteit van straffen. 
Het profiel Jeugdcriminologie bestudeert jeugddelinquent gedrag en de maatschappelijke reactie hierop. Belangrijke thema’s zijn migratie en jeugddelinquentie, gender en jeugdcriminaliteit, early intervention, effectiviteit en evaluatie van de aanpak van jeugddelinquentie, rechten van minderjarigen in conflict met justitie. 
In het profiel Veiligheid en Politie vergaar je kennis over de effecten van 9/11 op het internationale denken over veiligheid en op de werking van private bewakingsdiensten, private legers en de staatsveiligheid.
Ook bestudeer je de invloed van het veiligheidsdenken op de nationale preventiepolitiek, de werking van reguliere politiediensten en de opleiding van de politie in België. 

UGent:
De masterproef is het koninginnenstuk van de opleiding. 
Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp. De keuze van het criminologisch onderwerp gebeurt in overleg met de promotor. 
Je krijgt in het masterjaar de nodige ondersteuning voor het schrijven van de masterproef.
Daarnaast komen een aantal beleidsvakken aan bod: Criminaliteitspreventie, Strafrechtelijk beleid en Penologie. 
De student volgt ook drie keuzevakken die een doorgedreven specialisatie toelaten. 


KU Leuven:
De masteropleiding heeft drie pijlers: criminaliteit en (on)veiligheid, persoons- en gemeenschapsgerichte criminologie, rechtshandhaving.
Naast een truncus communis, opleidingsonderdelen die alle studenten moeten volgen, kies je één specialisatiepijler waarbij je twee van de drie opleidingsonderdelen binnen die pijler opneemt.
Binnen de eerste pijler criminaliteit en (on)veiligheid wordt het complexe fenomeen van (on)veiligheid beschreven en verklaard in relatie tot onder meer criminaliteit en criminalisering, en de aanpak ervan zowel op grootstedelijk, als op nationaal en internationaal niveau, met aandacht voor de georganiseerde criminaliteit en de mensenrechten.
Binnen de tweede pijler persoons- en gemeenschapsgerichte criminologie onderzoek je hoe individuen tot grens- en normoverschrijdend gedrag komen en hoe ze als gevolg hiervan door de samenleving in de rol van dader of slachtoffer worden geplaatst en/of zichzelf als dusdanig percipiëren, hoe ze desgevallend in contact komen met justitie en binnen dit systeem bejegend worden, en hoe zij via persoons- en gemeenschapsgerichte criminologische interventies kunnen worden ondersteund zodat ze opnieuw kunnen functioneren.
Binnen de derde pijler rechtshandhaving staan de grensoverschrijdende en internationale aspecten van rechtshandhaving centraal.
De nadruk ligt op internationale samenwerking inzake politie en justitie. Verder wordt de relatie tussen politie en samenleving uitgediept en bestudeer je de mogelijke reacties op criminaliteit door een analyse van straffen en maatregelen.


Studiepunten

60

Criminologische wetenschappen - Master

VUB:
Naast de verplichte vakken: Meesterproef seminarie, New questions of European Criminology en Forensische psychologie kies je uit profielen. 
Elk profiel bestaat uit een hoor- en een werkcollege. 
Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende keuzevakken en de masterproef, waar je een onderwerp naar keuze uitdiept onder begeleiding van een promotor.
Het profiel Penologie werkt rond gevangenisstraf en gemeenschapsgerichte straffen vanuit sociologische, juridische en criminologische invalshoek. 
Belangrijke thema’s zijn o.a. de opkomst en groei van gemeensshapsgerichte straffen zoals de werkstraf, probatie, leerstraf en elektronisch toezicht, de beleving van straf en invrijheidstelling, mensenrechten en bestraffing en effectiviteit van straffen. 
Het profiel Jeugdcriminologie bestudeert jeugddelinquent gedrag en de maatschappelijke reactie hierop. Belangrijke thema’s zijn migratie en jeugddelinquentie, gender en jeugdcriminaliteit, early intervention, effectiviteit en evaluatie van de aanpak van jeugddelinquentie, rechten van minderjarigen in conflict met justitie. 
In het profiel Veiligheid en Politie vergaar je kennis over de effecten van 9/11 op het internationale denken over veiligheid en op de werking van private bewakingsdiensten, private legers en de staatsveiligheid.
Ook bestudeer je de invloed van het veiligheidsdenken op de nationale preventiepolitiek, de werking van reguliere politiediensten en de opleiding van de politie in België. 

UGent:
De masterproef is het koninginnenstuk van de opleiding. 
Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp. De keuze van het criminologisch onderwerp gebeurt in overleg met de promotor. 
Je krijgt in het masterjaar de nodige ondersteuning voor het schrijven van de masterproef.
Daarnaast komen een aantal beleidsvakken aan bod: Criminaliteitspreventie, Strafrechtelijk beleid en Penologie. 
De student volgt ook drie keuzevakken die een doorgedreven specialisatie toelaten. 


KU Leuven:
De masteropleiding heeft drie pijlers: criminaliteit en (on)veiligheid, persoons- en gemeenschapsgerichte criminologie, rechtshandhaving.
Naast een truncus communis, opleidingsonderdelen die alle studenten moeten volgen, kies je één specialisatiepijler waarbij je twee van de drie opleidingsonderdelen binnen die pijler opneemt.
Binnen de eerste pijler criminaliteit en (on)veiligheid wordt het complexe fenomeen van (on)veiligheid beschreven en verklaard in relatie tot onder meer criminaliteit en criminalisering, en de aanpak ervan zowel op grootstedelijk, als op nationaal en internationaal niveau, met aandacht voor de georganiseerde criminaliteit en de mensenrechten.
Binnen de tweede pijler persoons- en gemeenschapsgerichte criminologie onderzoek je hoe individuen tot grens- en normoverschrijdend gedrag komen en hoe ze als gevolg hiervan door de samenleving in de rol van dader of slachtoffer worden geplaatst en/of zichzelf als dusdanig percipiëren, hoe ze desgevallend in contact komen met justitie en binnen dit systeem bejegend worden, en hoe zij via persoons- en gemeenschapsgerichte criminologische interventies kunnen worden ondersteund zodat ze opnieuw kunnen functioneren.
Binnen de derde pijler rechtshandhaving staan de grensoverschrijdende en internationale aspecten van rechtshandhaving centraal.
De nadruk ligt op internationale samenwerking inzake politie en justitie. Verder wordt de relatie tussen politie en samenleving uitgediept en bestudeer je de mogelijke reacties op criminaliteit door een analyse van straffen en maatregelen.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Criminologische wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Ongetwijfeld is de overheid (nationaal - provinciaal - gemeentelijk) de grootste werkgever.
Hier gaat het om coördinerende functies in de sector van het strafrechterlijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, wetenschappelijk onderzoek. 
Instellingen voor bijzondere jeugdzorg, psychiatrische instellingen, centra voor slachtofferhulp behoren ook tot de mogelijkheden.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in niet-specifieke functies in openbare besturen die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
De criminoloog zal meestal in teamverband samenwerken met mensen uit andere disciplines (psychologen, pedagogen, juristen, geneesheren).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Criminoloog
Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2018

Criminologische wetenschappen - Master

VUB:
Naast de verplichte vakken: Meesterproef seminarie, New questions of European Criminology en Forensische psychologie kies je uit profielen. 
Elk profiel bestaat uit een hoor- en een werkcollege. 
Daarnaast zijn er nog een aantal bijkomende keuzevakken en de masterproef, waar je een onderwerp naar keuze uitdiept onder begeleiding van een promotor.
Het profiel Penologie werkt rond gevangenisstraf en gemeenschapsgerichte straffen vanuit sociologische, juridische en criminologische invalshoek. 
Belangrijke thema’s zijn o.a. de opkomst en groei van gemeensshapsgerichte straffen zoals de werkstraf, probatie, leerstraf en elektronisch toezicht, de beleving van straf en invrijheidstelling, mensenrechten en bestraffing en effectiviteit van straffen. 
Het profiel Jeugdcriminologie bestudeert jeugddelinquent gedrag en de maatschappelijke reactie hierop. Belangrijke thema’s zijn migratie en jeugddelinquentie, gender en jeugdcriminaliteit, early intervention, effectiviteit en evaluatie van de aanpak van jeugddelinquentie, rechten van minderjarigen in conflict met justitie. 
In het profiel Veiligheid en Politie vergaar je kennis over de effecten van 9/11 op het internationale denken over veiligheid en op de werking van private bewakingsdiensten, private legers en de staatsveiligheid.
Ook bestudeer je de invloed van het veiligheidsdenken op de nationale preventiepolitiek, de werking van reguliere politiediensten en de opleiding van de politie in België. 

UGent:
De masterproef is het koninginnenstuk van de opleiding. 
Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp. De keuze van het criminologisch onderwerp gebeurt in overleg met de promotor. 
Je krijgt in het masterjaar de nodige ondersteuning voor het schrijven van de masterproef.
Daarnaast komen een aantal beleidsvakken aan bod: Criminaliteitspreventie, Strafrechtelijk beleid en Penologie. 
De student volgt ook drie keuzevakken die een doorgedreven specialisatie toelaten. 


KU Leuven:
De masteropleiding heeft drie pijlers: criminaliteit en (on)veiligheid, persoons- en gemeenschapsgerichte criminologie, rechtshandhaving.
Naast een truncus communis, opleidingsonderdelen die alle studenten moeten volgen, kies je één specialisatiepijler waarbij je twee van de drie opleidingsonderdelen binnen die pijler opneemt.
Binnen de eerste pijler criminaliteit en (on)veiligheid wordt het complexe fenomeen van (on)veiligheid beschreven en verklaard in relatie tot onder meer criminaliteit en criminalisering, en de aanpak ervan zowel op grootstedelijk, als op nationaal en internationaal niveau, met aandacht voor de georganiseerde criminaliteit en de mensenrechten.
Binnen de tweede pijler persoons- en gemeenschapsgerichte criminologie onderzoek je hoe individuen tot grens- en normoverschrijdend gedrag komen en hoe ze als gevolg hiervan door de samenleving in de rol van dader of slachtoffer worden geplaatst en/of zichzelf als dusdanig percipiëren, hoe ze desgevallend in contact komen met justitie en binnen dit systeem bejegend worden, en hoe zij via persoons- en gemeenschapsgerichte criminologische interventies kunnen worden ondersteund zodat ze opnieuw kunnen functioneren.
Binnen de derde pijler rechtshandhaving staan de grensoverschrijdende en internationale aspecten van rechtshandhaving centraal.
De nadruk ligt op internationale samenwerking inzake politie en justitie. Verder wordt de relatie tussen politie en samenleving uitgediept en bestudeer je de mogelijke reacties op criminaliteit door een analyse van straffen en maatregelen.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Criminologische wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Avondonderwijs

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Ongetwijfeld is de overheid (nationaal - provinciaal - gemeentelijk) de grootste werkgever.
Hier gaat het om coördinerende functies in de sector van het strafrechterlijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, wetenschappelijk onderzoek. 
Instellingen voor bijzondere jeugdzorg, psychiatrische instellingen, centra voor slachtofferhulp behoren ook tot de mogelijkheden.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in niet-specifieke functies in openbare besturen die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
De criminoloog zal meestal in teamverband samenwerken met mensen uit andere disciplines (psychologen, pedagogen, juristen, geneesheren).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Criminoloog
Onderzoeker humane wetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 02-11-2018