Theologie en Religiewetenschappen - Master

 

KU Leuven
Tijdens de masteropleiding verdiep je je basisvorming van je bacheloropleiding.
Dat gebeurt aan de hand van theologische, menswetenschappelijke en religiewetenschappelijke opleidingsonderdelen.
Je wordt voorbereid om zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek te beoefenen.
De opleiding heeft als doel je voor te bereiden op een taak als expert in Kerk en samenleving, als pastor in de zorgsector of op een functie als godsdienstleerkracht in de derde graad van het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs.
Voor werkstudenten worden er (mits toelating) bijzondere faciliteiten voorzien zoals zelfstudiepakketten en examenspreiding.
Dat maakt de combinatie van studie, werk, gezin en sociaal engagement haalbaar.
De Master in de theologie en de religiewetenschappen beoogt de basisvorming die in de bacheloropleiding is aangereikt, te verdiepen, teneinde
(a) voor te bereiden op verdere vorming in zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek, en (b) studenten toe te rusten als expert in kerk en samenleving werkzaam te zijn.
Het studiecurriculum heeft daarom een dubbele focus: enerzijds krijgen de studenten via de vijf truncus communis OPO's een verdiepende vorming in de vijf basisdisciplines van de theologische studie, anderzijds is het curriculum verbredend gericht door de interdisciplinaire wetenschappelijke doorgronding van de christelijke geloofstradities in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving.
 
Studiepunten

60

Theologie en Religiewetenschappen - Master

KU Leuven
Tijdens de masteropleiding verdiep je je basisvorming van je bacheloropleiding.
Dat gebeurt aan de hand van theologische, menswetenschappelijke en religiewetenschappelijke opleidingsonderdelen.
Je wordt voorbereid om zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek te beoefenen.
De opleiding heeft als doel je voor te bereiden op een taak als expert in Kerk en samenleving, als pastor in de zorgsector of op een functie als godsdienstleerkracht in de derde graad van het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs.
Voor werkstudenten worden er (mits toelating) bijzondere faciliteiten voorzien zoals zelfstudiepakketten en examenspreiding.
Dat maakt de combinatie van studie, werk, gezin en sociaal engagement haalbaar.
De Master in de theologie en de religiewetenschappen beoogt de basisvorming die in de bacheloropleiding is aangereikt, te verdiepen, teneinde
(a) voor te bereiden op verdere vorming in zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek, en (b) studenten toe te rusten als expert in kerk en samenleving werkzaam te zijn.
Het studiecurriculum heeft daarom een dubbele focus: enerzijds krijgen de studenten via de vijf truncus communis OPO's een verdiepende vorming in de vijf basisdisciplines van de theologische studie, anderzijds is het curriculum verbredend gericht door de interdisciplinaire wetenschappelijke doorgronding van de christelijke geloofstradities in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving.
 
Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Theologie en Religiewetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Theologie en Religiewetenschappen
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Een aantal afgestudeerden komt terecht in de openbare sector in niet-specifieke functies die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
Via een lerarenopleiding komen er heel wat afgestudeerden in het onderwijs terecht.
Afzetmogelijkheden zijn er ook in de pastorale sector (jongeren, gevangenissen, ontwikkelingswerk) en de vormingssector (socio-culturele organisaties).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Pastoraal werker - parochieassistent


Gegevens bijgewerkt tot 09-02-2017

Theologie en Religiewetenschappen - Master

KU Leuven
Tijdens de masteropleiding verdiep je je basisvorming van je bacheloropleiding.
Dat gebeurt aan de hand van theologische, menswetenschappelijke en religiewetenschappelijke opleidingsonderdelen.
Je wordt voorbereid om zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek te beoefenen.
De opleiding heeft als doel je voor te bereiden op een taak als expert in Kerk en samenleving, als pastor in de zorgsector of op een functie als godsdienstleerkracht in de derde graad van het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs.
Voor werkstudenten worden er (mits toelating) bijzondere faciliteiten voorzien zoals zelfstudiepakketten en examenspreiding.
Dat maakt de combinatie van studie, werk, gezin en sociaal engagement haalbaar.
De Master in de theologie en de religiewetenschappen beoogt de basisvorming die in de bacheloropleiding is aangereikt, te verdiepen, teneinde
(a) voor te bereiden op verdere vorming in zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek, en (b) studenten toe te rusten als expert in kerk en samenleving werkzaam te zijn.
Het studiecurriculum heeft daarom een dubbele focus: enerzijds krijgen de studenten via de vijf truncus communis OPO's een verdiepende vorming in de vijf basisdisciplines van de theologische studie, anderzijds is het curriculum verbredend gericht door de interdisciplinaire wetenschappelijke doorgronding van de christelijke geloofstradities in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving.
 
Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Theologie en Religiewetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Theologie en Religiewetenschappen
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Een aantal afgestudeerden komt terecht in de openbare sector in niet-specifieke functies die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
Via een lerarenopleiding komen er heel wat afgestudeerden in het onderwijs terecht.
Afzetmogelijkheden zijn er ook in de pastorale sector (jongeren, gevangenissen, ontwikkelingswerk) en de vormingssector (socio-culturele organisaties).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Pastoraal werker - parochieassistent


Gegevens bijgewerkt tot 09-02-2017