Opleiding: Theologie en Religiewetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven
Tijdens de masteropleiding verdiep je je basisvorming van je bacheloropleiding.
Dat gebeurt aan de hand van theologische, menswetenschappelijke en religiewetenschappelijke opleidingsonderdelen.
Je wordt voorbereid om zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek te beoefenen.
De opleiding heeft als doel je voor te bereiden op een taak als expert in Kerk en samenleving, als pastor in de zorgsector of op een functie als godsdienstleerkracht in de derde graad van het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs.
Voor werkstudenten worden er (mits toelating) bijzondere faciliteiten voorzien zoals zelfstudiepakketten en examenspreiding.
Dat maakt de combinatie van studie, werk, gezin en sociaal engagement haalbaar.
De Master in de theologie en de religiewetenschappen beoogt de basisvorming die in de bacheloropleiding is aangereikt, te verdiepen, teneinde
(a) voor te bereiden op verdere vorming in zelfstandig theologisch of religiewetenschappelijk onderzoek, en (b) studenten toe te rusten als expert in kerk en samenleving werkzaam te zijn.
Het studiecurriculum heeft daarom een dubbele focus: enerzijds krijgen de studenten via de vijf truncus communis OPO\'s een verdiepende vorming in de vijf basisdisciplines van de theologische studie, anderzijds is het curriculum verbredend gericht door de interdisciplinaire wetenschappelijke doorgronding van de christelijke geloofstradities in de context van een multiculturele en multireligieuze samenleving.
  
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een aantal afgestudeerden komt terecht in de openbare sector in niet-specifieke functies die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
Via een lerarenopleiding komen er heel wat afgestudeerden in het onderwijs terecht.
Afzetmogelijkheden zijn er ook in de pastorale sector (jongeren, gevangenissen, ontwikkelingswerk) en de vormingssector (socio-culturele organisaties).


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)  
  Gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding  
  Kerkelijk recht  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.