Wijsbegeerte - Master

 

Universiteit Antwerpen
De opleiding wil in twee opzichten uitdiepend zijn:
- op het vlak van filosofische specialisatie
- en op het vlak van de situering van filosofische thema’s en vraagstukken in een algemeen-filosofische, maatschappelijke en culturele context.
Deze tweevoudige uitdieping van de competenties die je eerder in de bacheloropleiding hebt verworven, wordt in het masterprogramma nagestreefd door:
- de masterproef en het bijhorend voortgangsseminarie waarbij je jouw onderzoek kan presenteren en bediscussiëren
- het seminarie filosofie en samenleving dat gewijd is aan een filosofisch debat over een actuele maatschappelijke problematiek en waarvoor een internationaal gerenommeerd specialist wordt uitgenodigd
-drie grondige studies waarin je centrale thema’s en vraagstukken uit de onderscheiden disciplines van de filosofie bestudeert, uit te kiezen uit een aanbod van vijf
- het volgen van een of twee masterseminaries (te kiezen uit een ruim aanbod).
Alle opleidingsonderdelen worden aangeboden in interactieve werk- en evaluatievormen.

UGent
De volledige opleiding in de wijsbegeerte is opgebouwd rond de idee dat je eerst algemene kennis en inzicht moet verwerven zodat je je daarna kunt specialiseren.
De eenjarige Master in de wijsbegeerte laat een verregaande specialisatie toe en vormt op die manier het sluitstuk.
Afhankelijk van je interesses kan je een eigen pakket samenstellen met als belangrijk onderdeel de masterproef.
Wie geen Bachelor in de wijsbegeerte heeft behaald, zal de algemene filosofische basiskennis moeten bijschaven via een verkorte bachelor.


KU Leuven
De masteropleiding in de wijsbegeerte is bedoeld als verdieping en verbreding van de kennis die je als bachelorstudent opdeed. 
Door de keuze van tekstcolleges, ‘vraagstukken colleges’ (grondige studie van een thema binnen een bepaalde deeldiscipline van de wijsbegeerte), een seminarie, een keuze - opleidingsonderdeel en een masterproef krijg je de kans om je in een van de vele filosofische domeinen te specialiseren. 
De masterproef is het belangrijkste onderdeel van de opleiding. 
Hiermee toon je je bekwaamheid om een filosofisch probleem uiteen te zetten, teksten te interpreteren en een coherente argumentatie op te bouwen op basis van primaire en secundaire bronnen.
De opleiding bestaat hier ook in het Engels: Master of Philosophy


Studiepunten

60

Wijsbegeerte - Master

Universiteit Antwerpen
De opleiding wil in twee opzichten uitdiepend zijn:
- op het vlak van filosofische specialisatie
- en op het vlak van de situering van filosofische thema’s en vraagstukken in een algemeen-filosofische, maatschappelijke en culturele context.
Deze tweevoudige uitdieping van de competenties die je eerder in de bacheloropleiding hebt verworven, wordt in het masterprogramma nagestreefd door:
- de masterproef en het bijhorend voortgangsseminarie waarbij je jouw onderzoek kan presenteren en bediscussiëren
- het seminarie filosofie en samenleving dat gewijd is aan een filosofisch debat over een actuele maatschappelijke problematiek en waarvoor een internationaal gerenommeerd specialist wordt uitgenodigd
-drie grondige studies waarin je centrale thema’s en vraagstukken uit de onderscheiden disciplines van de filosofie bestudeert, uit te kiezen uit een aanbod van vijf
- het volgen van een of twee masterseminaries (te kiezen uit een ruim aanbod).
Alle opleidingsonderdelen worden aangeboden in interactieve werk- en evaluatievormen.

UGent
De volledige opleiding in de wijsbegeerte is opgebouwd rond de idee dat je eerst algemene kennis en inzicht moet verwerven zodat je je daarna kunt specialiseren.
De eenjarige Master in de wijsbegeerte laat een verregaande specialisatie toe en vormt op die manier het sluitstuk.
Afhankelijk van je interesses kan je een eigen pakket samenstellen met als belangrijk onderdeel de masterproef.
Wie geen Bachelor in de wijsbegeerte heeft behaald, zal de algemene filosofische basiskennis moeten bijschaven via een verkorte bachelor.


KU Leuven
De masteropleiding in de wijsbegeerte is bedoeld als verdieping en verbreding van de kennis die je als bachelorstudent opdeed. 
Door de keuze van tekstcolleges, ‘vraagstukken colleges’ (grondige studie van een thema binnen een bepaalde deeldiscipline van de wijsbegeerte), een seminarie, een keuze - opleidingsonderdeel en een masterproef krijg je de kans om je in een van de vele filosofische domeinen te specialiseren. 
De masterproef is het belangrijkste onderdeel van de opleiding. 
Hiermee toon je je bekwaamheid om een filosofisch probleem uiteen te zetten, teksten te interpreteren en een coherente argumentatie op te bouwen op basis van primaire en secundaire bronnen.
De opleiding bestaat hier ook in het Engels: Master of Philosophy


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wijsbegeerte 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Wijsbegeerte


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Wijsbegeerte


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De studie van de filosofie bereidt je niet rechtstreeks voor op een loopbaan.
Toch biedt je diploma onrechtstreeks een aantal belangrijke troeven.
Filosofen beschikken over specifieke vaardigheden − analyseren en synthetiseren − die bijzonder op prijs gesteld worden in het bedrijfsleven, de ambtenarij, de politiek, de boeken- en perswereld, de socio-culturele sector ...
In de eerste plaats heb je met je filosofiediploma heel wat mogelijkheden in het onderwijs.
Om les te geven, moet je naast de masteropleiding ook de lerarenopleiding met succes afgerond hebben.
Heel wat afgestudeerde filosofen proberen via een onderzoeksproject of een beurs aan de slag te blijven in het filosofisch onderzoek.
Als je uitstekende resultaten behaalt, is er zeker een kans dat je op die manier binnen je vak een baan vindt. Ook buiten het onderwijs en het onderzoek vind je filosofen, vooral dan in allerlei studiediensten, in de wereld van de media en in de socio-culturele sector.
Filosofen scoren doorgaans goed op vergelijkende examens in de ambtenarij, ministeries, financiële wereld ... Ook in het bedrijfs leven groeit de belangstelling voor filosofie.
Steeds meer bedrijfsleiders zijn op zoek naar kandidaten die niet alleen onderlegd zijn in een bepaald vakgebied, maar ook overweg kunnen met de fundamentele vragen die bij de uitoefening van hun werk aan de orde komen.
Voor zulke functies is het echter aangewezen naast filosofie ook nog een tweede opleiding achter de rug te hebben.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Arts in de wijsbegeerte


Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017

Wijsbegeerte - Master

Universiteit Antwerpen
De opleiding wil in twee opzichten uitdiepend zijn:
- op het vlak van filosofische specialisatie
- en op het vlak van de situering van filosofische thema’s en vraagstukken in een algemeen-filosofische, maatschappelijke en culturele context.
Deze tweevoudige uitdieping van de competenties die je eerder in de bacheloropleiding hebt verworven, wordt in het masterprogramma nagestreefd door:
- de masterproef en het bijhorend voortgangsseminarie waarbij je jouw onderzoek kan presenteren en bediscussiëren
- het seminarie filosofie en samenleving dat gewijd is aan een filosofisch debat over een actuele maatschappelijke problematiek en waarvoor een internationaal gerenommeerd specialist wordt uitgenodigd
-drie grondige studies waarin je centrale thema’s en vraagstukken uit de onderscheiden disciplines van de filosofie bestudeert, uit te kiezen uit een aanbod van vijf
- het volgen van een of twee masterseminaries (te kiezen uit een ruim aanbod).
Alle opleidingsonderdelen worden aangeboden in interactieve werk- en evaluatievormen.

UGent
De volledige opleiding in de wijsbegeerte is opgebouwd rond de idee dat je eerst algemene kennis en inzicht moet verwerven zodat je je daarna kunt specialiseren.
De eenjarige Master in de wijsbegeerte laat een verregaande specialisatie toe en vormt op die manier het sluitstuk.
Afhankelijk van je interesses kan je een eigen pakket samenstellen met als belangrijk onderdeel de masterproef.
Wie geen Bachelor in de wijsbegeerte heeft behaald, zal de algemene filosofische basiskennis moeten bijschaven via een verkorte bachelor.


KU Leuven
De masteropleiding in de wijsbegeerte is bedoeld als verdieping en verbreding van de kennis die je als bachelorstudent opdeed. 
Door de keuze van tekstcolleges, ‘vraagstukken colleges’ (grondige studie van een thema binnen een bepaalde deeldiscipline van de wijsbegeerte), een seminarie, een keuze - opleidingsonderdeel en een masterproef krijg je de kans om je in een van de vele filosofische domeinen te specialiseren. 
De masterproef is het belangrijkste onderdeel van de opleiding. 
Hiermee toon je je bekwaamheid om een filosofisch probleem uiteen te zetten, teksten te interpreteren en een coherente argumentatie op te bouwen op basis van primaire en secundaire bronnen.
De opleiding bestaat hier ook in het Engels: Master of Philosophy


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wijsbegeerte 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Wijsbegeerte


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Wijsbegeerte


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

De studie van de filosofie bereidt je niet rechtstreeks voor op een loopbaan.
Toch biedt je diploma onrechtstreeks een aantal belangrijke troeven.
Filosofen beschikken over specifieke vaardigheden − analyseren en synthetiseren − die bijzonder op prijs gesteld worden in het bedrijfsleven, de ambtenarij, de politiek, de boeken- en perswereld, de socio-culturele sector ...
In de eerste plaats heb je met je filosofiediploma heel wat mogelijkheden in het onderwijs.
Om les te geven, moet je naast de masteropleiding ook de lerarenopleiding met succes afgerond hebben.
Heel wat afgestudeerde filosofen proberen via een onderzoeksproject of een beurs aan de slag te blijven in het filosofisch onderzoek.
Als je uitstekende resultaten behaalt, is er zeker een kans dat je op die manier binnen je vak een baan vindt. Ook buiten het onderwijs en het onderzoek vind je filosofen, vooral dan in allerlei studiediensten, in de wereld van de media en in de socio-culturele sector.
Filosofen scoren doorgaans goed op vergelijkende examens in de ambtenarij, ministeries, financiële wereld ... Ook in het bedrijfs leven groeit de belangstelling voor filosofie.
Steeds meer bedrijfsleiders zijn op zoek naar kandidaten die niet alleen onderlegd zijn in een bepaald vakgebied, maar ook overweg kunnen met de fundamentele vragen die bij de uitoefening van hun werk aan de orde komen.
Voor zulke functies is het echter aangewezen naast filosofie ook nog een tweede opleiding achter de rug te hebben.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Arts in de wijsbegeerte


Gegevens bijgewerkt tot 06-02-2017