Theater- en Filmwetenschap - Master

 

Universiteit Antwerpen
De master in de theater- en filmwetenschap wil in de eerste plaats ingaan op de artistieke expressievorm van theater en film: in verschillende opleidingsonderdelen staan de studenten stil bij de historische ontwikkeling en de actuele verschijningsvorm van deze media.
Ze maken kennis met een kritisch-analytisch instrumentarium dat zich beroept op recente theorievorming en methodologie in beide wetenschapsgebieden.
Ze verwerven de nodige achtergrondkennis om hun onderzoek over theater en film te situeren binnen het eigen vakgebied en op een gefundeerde manier over de relevantie en de originaliteit ervan te kunnen oordelen.
Het programma voorziet vooral in opleidingsonderdelen die interdisciplinair van opzet zijn.
In deze opleidingsonderdelenbehandel je beeld, tekst en enscenering comparatistisch en verwerf je inzicht in de relaties tussen theater en film, met af en toe uitstappen naar beeldende kunst, literatuur en nieuwe media.
Naast deze theoretisch georiënteerde colleges maak je kennis met de praktijk door seminaries en een workshop. De opleiding focust daarbij telkens op een interdisciplinaire dynamiek die methodes en praktijk van de artistieke creatie confronteert met academische heuristiek en hermeneutiek.
De interdisciplinaire opzet met een sterk disciplinaire verankering in theater en/of film, evenals een doelgericht evenwicht tussen theorievorming en praktijkervaring, zijn basiskenmerken van de master.


Studiepunten

60

Theater- en Filmwetenschap - Master

Universiteit Antwerpen
De master in de theater- en filmwetenschap wil in de eerste plaats ingaan op de artistieke expressievorm van theater en film: in verschillende opleidingsonderdelen staan de studenten stil bij de historische ontwikkeling en de actuele verschijningsvorm van deze media.
Ze maken kennis met een kritisch-analytisch instrumentarium dat zich beroept op recente theorievorming en methodologie in beide wetenschapsgebieden.
Ze verwerven de nodige achtergrondkennis om hun onderzoek over theater en film te situeren binnen het eigen vakgebied en op een gefundeerde manier over de relevantie en de originaliteit ervan te kunnen oordelen.
Het programma voorziet vooral in opleidingsonderdelen die interdisciplinair van opzet zijn.
In deze opleidingsonderdelenbehandel je beeld, tekst en enscenering comparatistisch en verwerf je inzicht in de relaties tussen theater en film, met af en toe uitstappen naar beeldende kunst, literatuur en nieuwe media.
Naast deze theoretisch georiënteerde colleges maak je kennis met de praktijk door seminaries en een workshop. De opleiding focust daarbij telkens op een interdisciplinaire dynamiek die methodes en praktijk van de artistieke creatie confronteert met academische heuristiek en hermeneutiek.
De interdisciplinaire opzet met een sterk disciplinaire verankering in theater en/of film, evenals een doelgericht evenwicht tussen theorievorming en praktijkervaring, zijn basiskenmerken van de master.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Theater- en Filmwetenschap 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Expressie, Fotografie, Toneel,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Theater- en Filmwetenschap
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

Het programma richt zich naar studenten die tewerkstelling in de cultuursector ambiëren.
Afgestudeerden kunnen terecht in organisaties in de culturele sector (steunpunt, culturele centra, kunstencentra, musea, beleidsondersteuning en -uitvoering) of in gezelschappen en productiehuizen rond theater, film en nieuwe media.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Erfgoedkundige


Gegevens bijgewerkt tot 09-02-2017

Theater- en Filmwetenschap - Master

Universiteit Antwerpen
De master in de theater- en filmwetenschap wil in de eerste plaats ingaan op de artistieke expressievorm van theater en film: in verschillende opleidingsonderdelen staan de studenten stil bij de historische ontwikkeling en de actuele verschijningsvorm van deze media.
Ze maken kennis met een kritisch-analytisch instrumentarium dat zich beroept op recente theorievorming en methodologie in beide wetenschapsgebieden.
Ze verwerven de nodige achtergrondkennis om hun onderzoek over theater en film te situeren binnen het eigen vakgebied en op een gefundeerde manier over de relevantie en de originaliteit ervan te kunnen oordelen.
Het programma voorziet vooral in opleidingsonderdelen die interdisciplinair van opzet zijn.
In deze opleidingsonderdelenbehandel je beeld, tekst en enscenering comparatistisch en verwerf je inzicht in de relaties tussen theater en film, met af en toe uitstappen naar beeldende kunst, literatuur en nieuwe media.
Naast deze theoretisch georiënteerde colleges maak je kennis met de praktijk door seminaries en een workshop. De opleiding focust daarbij telkens op een interdisciplinaire dynamiek die methodes en praktijk van de artistieke creatie confronteert met academische heuristiek en hermeneutiek.
De interdisciplinaire opzet met een sterk disciplinaire verankering in theater en/of film, evenals een doelgericht evenwicht tussen theorievorming en praktijkervaring, zijn basiskenmerken van de master.


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Theater- en Filmwetenschap 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,

Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Expressie, Fotografie, Toneel,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Volgende Ma-na-Ma's sluiten aan op Theater- en Filmwetenschap
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


Beroepsuitwegen

Het programma richt zich naar studenten die tewerkstelling in de cultuursector ambiëren.
Afgestudeerden kunnen terecht in organisaties in de culturele sector (steunpunt, culturele centra, kunstencentra, musea, beleidsondersteuning en -uitvoering) of in gezelschappen en productiehuizen rond theater, film en nieuwe media.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Erfgoedkundige


Gegevens bijgewerkt tot 09-02-2017