Opleiding: Theater- en Filmwetenschap
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Taal- en Letterkunde
Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten,
Schoolvakken SO: Cultuurwetenschappen, Expressie, Fotografie, Toneel,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen
De master in de theater- en filmwetenschap wil in de eerste plaats ingaan op de artistieke expressievorm van theater en film: in verschillende opleidingsonderdelen staan de studenten stil bij de historische ontwikkeling en de actuele verschijningsvorm van deze media.
Ze maken kennis met een kritisch-analytisch instrumentarium dat zich beroept op recente theorievorming en methodologie in beide wetenschapsgebieden.
Ze verwerven de nodige achtergrondkennis om hun onderzoek over theater en film te situeren binnen het eigen vakgebied en op een gefundeerde manier over de relevantie en de originaliteit ervan te kunnen oordelen.
Het programma voorziet vooral in opleidingsonderdelen die interdisciplinair van opzet zijn.
In deze opleidingsonderdelenbehandel je beeld, tekst en enscenering comparatistisch en verwerf je inzicht in de relaties tussen theater en film, met af en toe uitstappen naar beeldende kunst, literatuur en nieuwe media.
Naast deze theoretisch georiënteerde colleges maak je kennis met de praktijk door seminaries en een workshop. De opleiding focust daarbij telkens op een interdisciplinaire dynamiek die methodes en praktijk van de artistieke creatie confronteert met academische heuristiek en hermeneutiek.
De interdisciplinaire opzet met een sterk disciplinaire verankering in theater en/of film, evenals een doelgericht evenwicht tussen theorievorming en praktijkervaring, zijn basiskenmerken van de master.

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Het programma richt zich naar studenten die tewerkstelling in de cultuursector ambiëren.
Afgestudeerden kunnen terecht in organisaties in de culturele sector (steunpunt, culturele centra, kunstencentra, musea, beleidsondersteuning en -uitvoering) of in gezelschappen en productiehuizen rond theater, film en nieuwe media.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Advanced Studies in Linguistics : Cognitive and Functional Linguistics (E)  
  Advanced Studies in Linguistics : Linguistics in a Comparative Perspective (E)  
  Advanced Studies in Linguistics : Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching (E)  
  Estudios IbĂ©ricos e Iberoamericanos (SP)  
  Literatuurwetenschappen  
  Meertalige bedrijfscommunicatie  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.