Geografie en geomatica - Academische bachelor

 

 


In Geografie en geomatica bestudeer je de ruimtelijke samenhang van de verschijnselen aan het aardoppervlak.
De aardoppervlakte kan je als fysisch gegeven bestuderen volgens reliëf, bodem, klimaat, vegetatie, oppervlaktewater en zo meer.
De aarde is echter ook de woonplaats voor de mens.
Er is een groot verband tussen de natuurlijke omgeving en de levenswijze.
Bovendien hebben de menselijke activiteiten ook vaak een impact op de natuurlijke omgeving (industrialisatie, intensieve landbouw, ruimtelijke ordening, landschapszorg, milieubeheer …).
Voortdurend moeten oplossingen gezocht worden voor conflicten tussen tegenstrijdige belangen.
Geografen en geomatici gaan op zoek naar oplossingen met de steun van technische hulpmiddelen (satellietfoto’s, wereldwijde plaatsbepalingen, geografische informatiesystemen …) maar ook in samenspraak met andere wetenschappers.
Geografie en geomatica zijn disciplines waar vele natuurwetenschappen elkaar ontmoeten en in dialoog gaan met de menswetenschappen.


Het eerste jaar is georganiseerd rond een basispakket algemene wetenschappelijke vakken en een pakket geografie en geomatica. De algemeen wetenschappelijke vakken (fysica, wiskunde, chemie, programmeren, inleiding geologie) vormen een stevige basis voor elke wetenschappelijk gerichte studie. Het pakket geografie en geomatica focust enerzijds op twee geografievakken van fysische geografie en sociale en economische geografie, en anderzijds op basisvaardigheden geodesie, geografische informatiesystemen en topografie . Dit laat de studenten toe om voeling te krijgen met beide zwaartepunten in de bacheloropleiding.

Vanaf het tweede jaar besteedt de opleiding meer aandacht aan de discipline-specifieke vakken uit beide zwaartepunten, zodat studenten bij het afstuderen al een eerste uitdaging kunnen aangaan in het beroepsleven, hetzij studies aanvangen in respectievelijk de Master in de geomatica en landmeetkunde of de Master in de geografie, alsook in andere Masters waarvoor toegang wordt verstrekt, al dan niet mits specifieke overgangsbepalingen.


Je bent sterk geïnteresseerd in de wereld rondom je, de omgeving waarin we leven en werken.
Geografie studeren aan de universiteit verschilt sterk van de aardrijkskunde die je hebt leren kennen op school waar de leerstof vrij versnipperd is.
Geografie is een fundamentele wetenschap waarbij je je niet beperkt tot de feiten, maar ook de achterliggende waaroms bestudeert.
Hiervoor moet je vaak terugvallen op de kennis van de basiswetenschappen, en een degelijke basis van wiskunde en wetenschappen is dus zeker op zijn plaats.
Tijdens de studie van Geografie zul je ook vaak geconfronteerd worden met kaarten, grafieken, diagrammen, infraroodfoto’s …
Waarnemingsvermogen, dieptezicht en tweeen driedimensionaal voorstellingsvermogen zijn vaardigheden die bijgevolg welkom zijn bij de start van de studie, maar die sowieso aangescherpt en onderhouden worden tijdens de studies.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets
Deelname is niet verplicht en gratis. Als je wil deelnemen moet je je vooraf inschrijven.
Voor info: http://www.ijkingstoets.be Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Geografie en geomatica - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


In Geografie en geomatica bestudeer je de ruimtelijke samenhang van de verschijnselen aan het aardoppervlak.
De aardoppervlakte kan je als fysisch gegeven bestuderen volgens reliëf, bodem, klimaat, vegetatie, oppervlaktewater en zo meer.
De aarde is echter ook de woonplaats voor de mens.
Er is een groot verband tussen de natuurlijke omgeving en de levenswijze.
Bovendien hebben de menselijke activiteiten ook vaak een impact op de natuurlijke omgeving (industrialisatie, intensieve landbouw, ruimtelijke ordening, landschapszorg, milieubeheer …).
Voortdurend moeten oplossingen gezocht worden voor conflicten tussen tegenstrijdige belangen.
Geografen en geomatici gaan op zoek naar oplossingen met de steun van technische hulpmiddelen (satellietfoto’s, wereldwijde plaatsbepalingen, geografische informatiesystemen …) maar ook in samenspraak met andere wetenschappers.
Geografie en geomatica zijn disciplines waar vele natuurwetenschappen elkaar ontmoeten en in dialoog gaan met de menswetenschappen.


Het eerste jaar is georganiseerd rond een basispakket algemene wetenschappelijke vakken en een pakket geografie en geomatica. De algemeen wetenschappelijke vakken (fysica, wiskunde, chemie, programmeren, inleiding geologie) vormen een stevige basis voor elke wetenschappelijk gerichte studie. Het pakket geografie en geomatica focust enerzijds op twee geografievakken van fysische geografie en sociale en economische geografie, en anderzijds op basisvaardigheden geodesie, geografische informatiesystemen en topografie . Dit laat de studenten toe om voeling te krijgen met beide zwaartepunten in de bacheloropleiding.

Vanaf het tweede jaar besteedt de opleiding meer aandacht aan de discipline-specifieke vakken uit beide zwaartepunten, zodat studenten bij het afstuderen al een eerste uitdaging kunnen aangaan in het beroepsleven, hetzij studies aanvangen in respectievelijk de Master in de geomatica en landmeetkunde of de Master in de geografie, alsook in andere Masters waarvoor toegang wordt verstrekt, al dan niet mits specifieke overgangsbepalingen.


Je bent sterk geïnteresseerd in de wereld rondom je, de omgeving waarin we leven en werken.
Geografie studeren aan de universiteit verschilt sterk van de aardrijkskunde die je hebt leren kennen op school waar de leerstof vrij versnipperd is.
Geografie is een fundamentele wetenschap waarbij je je niet beperkt tot de feiten, maar ook de achterliggende waaroms bestudeert.
Hiervoor moet je vaak terugvallen op de kennis van de basiswetenschappen, en een degelijke basis van wiskunde en wetenschappen is dus zeker op zijn plaats.
Tijdens de studie van Geografie zul je ook vaak geconfronteerd worden met kaarten, grafieken, diagrammen, infraroodfoto’s …
Waarnemingsvermogen, dieptezicht en tweeen driedimensionaal voorstellingsvermogen zijn vaardigheden die bijgevolg welkom zijn bij de start van de studie, maar die sowieso aangescherpt en onderhouden worden tijdens de studies.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets
Deelname is niet verplicht en gratis. Als je wil deelnemen moet je je vooraf inschrijven.
Voor info: http://www.ijkingstoets.be 


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Universiteit Gent - Campus Gent

Geografie en geomatica

Onderwijs
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Geografie en geomatica 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Aardrijkskunde, Fysica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.
Geografen en landmeters vinden een gemeenschappelijk werkdomein in de cartografie.
Beiden kunnen ook in het onderwijs terecht (mits lerarenopleiding). 
Daarnaast zijn er echter duidelijke verschillen in de tewerkstellingsdomeinen. 
Geograaf:
Zowat één vierde kiest voor het onderwijs; ongeveer evenveel afgestudeerden komen in de privésector terecht.
De overheid biedt werk aan zo’n twintig procent van de afgestudeerden, en evenveel academici vinden een baan in het wetenschappelijk onderzoek, vooral aan de universiteit.
 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Landmeter ( knelpuntberoep)
Meteoroloog
Onderzoeker exacte wetenschappen
Ontwerper analyst van geografische informatiesystemen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 74 0,19 75,30 1 2 12 21 34 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 07-09-2021

Geografie en geomatica - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


In Geografie en geomatica bestudeer je de ruimtelijke samenhang van de verschijnselen aan het aardoppervlak.
De aardoppervlakte kan je als fysisch gegeven bestuderen volgens reliëf, bodem, klimaat, vegetatie, oppervlaktewater en zo meer.
De aarde is echter ook de woonplaats voor de mens.
Er is een groot verband tussen de natuurlijke omgeving en de levenswijze.
Bovendien hebben de menselijke activiteiten ook vaak een impact op de natuurlijke omgeving (industrialisatie, intensieve landbouw, ruimtelijke ordening, landschapszorg, milieubeheer …).
Voortdurend moeten oplossingen gezocht worden voor conflicten tussen tegenstrijdige belangen.
Geografen en geomatici gaan op zoek naar oplossingen met de steun van technische hulpmiddelen (satellietfoto’s, wereldwijde plaatsbepalingen, geografische informatiesystemen …) maar ook in samenspraak met andere wetenschappers.
Geografie en geomatica zijn disciplines waar vele natuurwetenschappen elkaar ontmoeten en in dialoog gaan met de menswetenschappen.


Het eerste jaar is georganiseerd rond een basispakket algemene wetenschappelijke vakken en een pakket geografie en geomatica. De algemeen wetenschappelijke vakken (fysica, wiskunde, chemie, programmeren, inleiding geologie) vormen een stevige basis voor elke wetenschappelijk gerichte studie. Het pakket geografie en geomatica focust enerzijds op twee geografievakken van fysische geografie en sociale en economische geografie, en anderzijds op basisvaardigheden geodesie, geografische informatiesystemen en topografie . Dit laat de studenten toe om voeling te krijgen met beide zwaartepunten in de bacheloropleiding.

Vanaf het tweede jaar besteedt de opleiding meer aandacht aan de discipline-specifieke vakken uit beide zwaartepunten, zodat studenten bij het afstuderen al een eerste uitdaging kunnen aangaan in het beroepsleven, hetzij studies aanvangen in respectievelijk de Master in de geomatica en landmeetkunde of de Master in de geografie, alsook in andere Masters waarvoor toegang wordt verstrekt, al dan niet mits specifieke overgangsbepalingen.


Je bent sterk geïnteresseerd in de wereld rondom je, de omgeving waarin we leven en werken.
Geografie studeren aan de universiteit verschilt sterk van de aardrijkskunde die je hebt leren kennen op school waar de leerstof vrij versnipperd is.
Geografie is een fundamentele wetenschap waarbij je je niet beperkt tot de feiten, maar ook de achterliggende waaroms bestudeert.
Hiervoor moet je vaak terugvallen op de kennis van de basiswetenschappen, en een degelijke basis van wiskunde en wetenschappen is dus zeker op zijn plaats.
Tijdens de studie van Geografie zul je ook vaak geconfronteerd worden met kaarten, grafieken, diagrammen, infraroodfoto’s …
Waarnemingsvermogen, dieptezicht en tweeen driedimensionaal voorstellingsvermogen zijn vaardigheden die bijgevolg welkom zijn bij de start van de studie, maar die sowieso aangescherpt en onderhouden worden tijdens de studies.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets
Deelname is niet verplicht en gratis. Als je wil deelnemen moet je je vooraf inschrijven.
Voor info: http://www.ijkingstoets.be 


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Universiteit Gent - Campus Gent

Geografie en geomatica

Onderwijs
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Geografie en geomatica 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Aardrijkskunde, Fysica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.
Geografen en landmeters vinden een gemeenschappelijk werkdomein in de cartografie.
Beiden kunnen ook in het onderwijs terecht (mits lerarenopleiding). 
Daarnaast zijn er echter duidelijke verschillen in de tewerkstellingsdomeinen. 
Geograaf:
Zowat één vierde kiest voor het onderwijs; ongeveer evenveel afgestudeerden komen in de privésector terecht.
De overheid biedt werk aan zo’n twintig procent van de afgestudeerden, en evenveel academici vinden een baan in het wetenschappelijk onderzoek, vooral aan de universiteit.
 

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Landmeter ( knelpuntberoep)
Meteoroloog
Onderzoeker exacte wetenschappen
Ontwerper analyst van geografische informatiesystemen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 74 0,19 75,30 1 2 12 21 34 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 07-09-2021