Opleiding: Geografie en geomatica
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Aardrijkskunde, Fysica, Natuurwetenschappen, Wetenschappelijk tekenen, Wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

 


In Geografie en geomatica bestudeer je de ruimtelijke samenhang van de verschijnselen aan het aardoppervlak.
De aardoppervlakte kan je als fysisch gegeven bestuderen volgens reliëf, bodem, klimaat, vegetatie, oppervlaktewater en zo meer.
De aarde is echter ook de woonplaats voor de mens.
Er is een groot verband tussen de natuurlijke omgeving en de levenswijze.
Bovendien hebben de menselijke activiteiten ook vaak een impact op de natuurlijke omgeving (industrialisatie, intensieve landbouw, ruimtelijke ordening, landschapszorg, milieubeheer …).
Voortdurend moeten oplossingen gezocht worden voor conflicten tussen tegenstrijdige belangen.
Geografen en geomatici gaan op zoek naar oplossingen met de steun van technische hulpmiddelen (satellietfoto’s, wereldwijde plaatsbepalingen, geografische informatiesystemen …) maar ook in samenspraak met andere wetenschappers.
Geografie en geomatica zijn disciplines waar vele natuurwetenschappen elkaar ontmoeten en in dialoog gaan met de menswetenschappen.


Het eerste jaar is georganiseerd rond een basispakket algemene wetenschappelijke vakken en een pakket geografie en geomatica. De algemeen wetenschappelijke vakken (fysica, wiskunde, chemie, programmeren, inleiding geologie) vormen een stevige basis voor elke wetenschappelijk gerichte studie. Het pakket geografie en geomatica focust enerzijds op twee geografievakken van fysische geografie en sociale en economische geografie, en anderzijds op basisvaardigheden geodesie, geografische informatiesystemen en topografie . Dit laat de studenten toe om voeling te krijgen met beide zwaartepunten in de bacheloropleiding.

Vanaf het tweede jaar besteedt de opleiding meer aandacht aan de discipline-specifieke vakken uit beide zwaartepunten, zodat studenten bij het afstuderen al een eerste uitdaging kunnen aangaan in het beroepsleven, hetzij studies aanvangen in respectievelijk de Master in de geomatica en landmeetkunde of de Master in de geografie, alsook in andere Masters waarvoor toegang wordt verstrekt, al dan niet mits specifieke overgangsbepalingen.


Je bent sterk geïnteresseerd in de wereld rondom je, de omgeving waarin we leven en werken.
Geografie studeren aan de universiteit verschilt sterk van de aardrijkskunde die je hebt leren kennen op school waar de leerstof vrij versnipperd is.
Geografie is een fundamentele wetenschap waarbij je je niet beperkt tot de feiten, maar ook de achterliggende waaroms bestudeert.
Hiervoor moet je vaak terugvallen op de kennis van de basiswetenschappen, en een degelijke basis van wiskunde en wetenschappen is dus zeker op zijn plaats.
Tijdens de studie van Geografie zul je ook vaak geconfronteerd worden met kaarten, grafieken, diagrammen, infraroodfoto’s …
Waarnemingsvermogen, dieptezicht en tweeen driedimensionaal voorstellingsvermogen zijn vaardigheden die bijgevolg welkom zijn bij de start van de studie, maar die sowieso aangescherpt en onderhouden worden tijdens de studies.


De universiteiten organiseren voor kandidaat-studenten een ijkingstoets
Met deze toets ontdek je of je de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden hebt om te starten in een opleiding biochemie & biotechnologie, biologie, chemie, geologie, of geografie & geomatica.
De toets is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde en met 1 uur chemie
Als je minder wiskunde of chemie volgde in het secundair onderwijs, en toch interesse hebt in onze opleidingen, neem dan zeker deel: misschien is je niveau hoger dan je vooropleiding laat vermoeden. Als de toets uitwijst dat je wiskunde- of chemiekennis moet worden bijgespijkerd, is er nog tijd om dat te doen, o.a. door een zomercursus of overbruggingsonderwijs.
Deelname aan de ijkingstoets is niet verplicht en gratis. Inschrijven is verplicht!
Voor info: http://www.ijkingstoets.be 

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.
Geografen en landmeters vinden een gemeenschappelijk werkdomein in de cartografie.
Beiden kunnen ook in het onderwijs terecht (mits lerarenopleiding). 
Daarnaast zijn er echter duidelijke verschillen in de tewerkstellingsdomeinen. 
Geograaf:
Zowat één vierde kiest voor het onderwijs; ongeveer evenveel afgestudeerden komen in de privésector terecht.
De overheid biedt werk aan zo’n twintig procent van de afgestudeerden, en evenveel academici vinden een baan in het wetenschappelijk onderzoek, vooral aan de universiteit.
 


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Agro- and Environmental Nematology (E)  
  Astronomy and Astrophysics (E)  
  Biochemie en Biotechnologie  
  Biochemie en Biotechnologie : Moleculaire en cellulaire genbiotechnologie  
  Biochemistry and Biotechnology (E)  
  Biologie  
  Biologie : Biodiversiteit, behoud en herstel  
  Biologie : Ecologie en biodiversiteit  
  Biologie : Evolutie- en gedragsbiologie  
  Biologie : Moleculaire en cellulaire biowetenschappen  
  Biologie : Onderwijs  
  Biology : Biodiversity, Conservation and Restoration (E)  
  Biology : Ecology and biodiversity (E)  
  Biology : Global Change Biology (E)  
  Biology : Herpetology (E)  
  Biology : Human Ecology (E)  
  Biology : Molecular and Cellular Life Sciences (E)  
  Biology : Tropical Biodiversity and Ecosystems (E)  
  Biology (E)  
  Biomolecular sciences (E)  
  Biophysics, Biochemistry and Biotechnology (E)  
  Chemie  
  Chemistry (E)  
  Computer Science : Computer networks and distributed systems (E)  
  Computer Science : Data science (E)  
  Computer Science : Software engineering (E)  
  Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie  
  Fysica  
  Fysica en Sterrenkunde  
  Geografie  
  Geography (E)  
  Geologie  
  Geology (E)  
  Geomatica en landmeetkunde  
  Informatica  
  Informatica : Computernetwerken en gedistribueerde systemen  
  Informatica : Data science  
  Informatica : Software engineering  
  Marine and Lacustrine Science and Management (E)  
  Marine Biological Resources : Applied Marine Ecology and Conservation (E)  
  Marine Biological Resources : Global Ocean Change (E)  
  Marine Biological Resources : Management of Living Marine Resources (E)  
  Marine Biological Resources : Marine Environment Health (E)  
  Marine Biological Resources : Marine Food Production (E)  
  Mathematics (E)  
  Molecular biology (E)  
  Physics (E)  
  Physics and Astronomy (E)  
  Statistics : Bioinformatics (E)  
  Statistics : Biostatistics (E)  
  Statistics : Epidemiology & Public methodology (E)  
  Statistics (E)  
  Statistiek  
  Sterrenkunde  
  Sustainable Development (E)  
  Theoretical Chemistry and Computational Modeling (Erasmus mundus) (E)  
  Toegepaste informatica  
  Wiskunde  
  Wiskunde : Financiële en toegepaste wiskunde  
  Wiskunde : Fundamentele wiskunde  
  Wiskunde : Onderwijs  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.