Informatiebeheer: bibliotheek en archief : Bibliotheek - Graduaatsopleiding

 

Wil je vanuit een brede maatschappelijke interesse, bibliothecaris of documentalist worden? Werk je graag analytisch en gestructureerd?


Wil je informatie uit boeken, tijdschriften, databanken en audiovisuele materialen toegankelijk en beschikbaar maken voor alle gebruikers? Help je bovendien anderen graag klantvriendelijk en deskundig verder., dan zit je in deze graduaatsopleiding op de juiste plek.


Je krijgt vakken als: • geavanceerde zoektechnieken

 • professionele communicatie

 • digitale transformatie in de informatiesector

 • cultureel erfgoedwerk 

 • verkenning van de wereld van wetenschappelijke en gespecialiseerde bibliotheken

 • classificatiemethoden

 • collectieontwikkeling

 • conservatie en vernietiging van archieven

 • digitaliserings- en automatiseringstechnieken

 • juridische aspecten 

 • marketing en PR


In de afstudeerrichting 'Bibliotheek' verdiep je je bijkomend in metadata en standaarden in bibliotheek en documentenbeheer, informatiecoaching en kennis-, expertise- en competentiebeheer.


Tijdens de interactieve opleiding ligt de nadruk op praktijk. Je brengt dan ook 1/3 van je opleiding door op de werkvloer. Zo wordt informatiebeheer je 2e natuur en ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.


Specifieke voorkennis is niet vereist maar wel een grote liefde voor boeken.


Afhankelijk van je situatie, kan je een flexibel traject volgen (bv. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120

Informatiebeheer: bibliotheek en archief : Bibliotheek - Graduaatsopleiding

Algemene info

Wil je vanuit een brede maatschappelijke interesse, bibliothecaris of documentalist worden? Werk je graag analytisch en gestructureerd?


Wil je informatie uit boeken, tijdschriften, databanken en audiovisuele materialen toegankelijk en beschikbaar maken voor alle gebruikers? Help je bovendien anderen graag klantvriendelijk en deskundig verder., dan zit je in deze graduaatsopleiding op de juiste plek.


Je krijgt vakken als: • geavanceerde zoektechnieken

 • professionele communicatie

 • digitale transformatie in de informatiesector

 • cultureel erfgoedwerk 

 • verkenning van de wereld van wetenschappelijke en gespecialiseerde bibliotheken

 • classificatiemethoden

 • collectieontwikkeling

 • conservatie en vernietiging van archieven

 • digitaliserings- en automatiseringstechnieken

 • juridische aspecten 

 • marketing en PR


In de afstudeerrichting 'Bibliotheek' verdiep je je bijkomend in metadata en standaarden in bibliotheek en documentenbeheer, informatiecoaching en kennis-, expertise- en competentiebeheer.


Tijdens de interactieve opleiding ligt de nadruk op praktijk. Je brengt dan ook 1/3 van je opleiding door op de werkvloer. Zo wordt informatiebeheer je 2e natuur en ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.


Specifieke voorkennis is niet vereist maar wel een grote liefde voor boeken.


Afhankelijk van je situatie, kan je een flexibel traject volgen (bv. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Leuven

Arteveldehogeschool - Campus Zwijnaardsesteenweg


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Informatiebeheer: bibliotheek en archief 

Afstudeerrichting: Bibliotheek

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Literatuur,

Vervolgopleidingen

Instellingen

Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee
0473 13 30 05    

Zwijnaardse steenweg 312-316  9000 Gent
09 234 70 40    

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 25-04-2023

Informatiebeheer: bibliotheek en archief : Bibliotheek - Graduaatsopleiding

Algemene info

Wil je vanuit een brede maatschappelijke interesse, bibliothecaris of documentalist worden? Werk je graag analytisch en gestructureerd?


Wil je informatie uit boeken, tijdschriften, databanken en audiovisuele materialen toegankelijk en beschikbaar maken voor alle gebruikers? Help je bovendien anderen graag klantvriendelijk en deskundig verder., dan zit je in deze graduaatsopleiding op de juiste plek.


Je krijgt vakken als: • geavanceerde zoektechnieken

 • professionele communicatie

 • digitale transformatie in de informatiesector

 • cultureel erfgoedwerk 

 • verkenning van de wereld van wetenschappelijke en gespecialiseerde bibliotheken

 • classificatiemethoden

 • collectieontwikkeling

 • conservatie en vernietiging van archieven

 • digitaliserings- en automatiseringstechnieken

 • juridische aspecten 

 • marketing en PR


In de afstudeerrichting 'Bibliotheek' verdiep je je bijkomend in metadata en standaarden in bibliotheek en documentenbeheer, informatiecoaching en kennis-, expertise- en competentiebeheer.


Tijdens de interactieve opleiding ligt de nadruk op praktijk. Je brengt dan ook 1/3 van je opleiding door op de werkvloer. Zo wordt informatiebeheer je 2e natuur en ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.


Specifieke voorkennis is niet vereist maar wel een grote liefde voor boeken.


Afhankelijk van je situatie, kan je een flexibel traject volgen (bv. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Leuven

Arteveldehogeschool - Campus Zwijnaardsesteenweg


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Informatiebeheer: bibliotheek en archief 

Afstudeerrichting: Bibliotheek

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Literatuur,

Vervolgopleidingen

Instellingen

Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee
0473 13 30 05    

Zwijnaardse steenweg 312-316  9000 Gent
09 234 70 40    

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 25-04-2023