Informatiebeheer: bibliotheek en archief : Archief - Graduaatsopleiding

 

Iets voor jou?


-       Je vindt het belangrijk dat mensen juist geïnformeerd zijn en dat informatie toegankelijk is voor iedereen


-       Je hebt interesse in bibliotheken, archieven, erfgoed, technologie of informatie


-       Je bent analytisch en nauwkeurig ingesteld en je werkt graag georganiseerd


-       Je wilt mensen wegwijs maken en coachen in de ‘informatiejungle’ en doet dit graag op een klantvriendelijke en deskundige manier


De tweejarige opleiding bereidt je helemaal voor op een functie als archief- of informatiedeskundige. In het eerste jaar zijn alle vakken gemeenschappelijk en maak je kennis met zowel bibliotheek als archief. In het tweede jaar specialiseer je je verder binnen jouw afstudeerrichting.


Je krijgt vakken als:


-       Verkenning van de sector (openbare bibliotheken, wetenschappelijke bibliotheken, archieven, …)


-       Informatievaardigheden (zoekstrategieën, geavanceerde zoektechnieken en zoekresultaten kritisch beoordelen)


-       Metadatering


-       Collectieontwikkeling


-       Bewaring en vernietiging van archief


-       Digitaliserings- en automatiseringstechnieken


-       Juridische aspecten van informatie


-       Professionele communicatie


-       Marketing en PR


Tijdens deze praktijkgerichte opleiding ga je hands-on aan de slag met de leerstof. Je brengt dan ook één derde van je opleiding door op de werkvloer. Zo wordt informatiebeheer je tweede natuur en ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject volgen (bijvoorbeeld avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120

Informatiebeheer: bibliotheek en archief : Archief - Graduaatsopleiding

Algemene info

Iets voor jou?


-       Je vindt het belangrijk dat mensen juist geïnformeerd zijn en dat informatie toegankelijk is voor iedereen


-       Je hebt interesse in bibliotheken, archieven, erfgoed, technologie of informatie


-       Je bent analytisch en nauwkeurig ingesteld en je werkt graag georganiseerd


-       Je wilt mensen wegwijs maken en coachen in de ‘informatiejungle’ en doet dit graag op een klantvriendelijke en deskundige manier


De tweejarige opleiding bereidt je helemaal voor op een functie als archief- of informatiedeskundige. In het eerste jaar zijn alle vakken gemeenschappelijk en maak je kennis met zowel bibliotheek als archief. In het tweede jaar specialiseer je je verder binnen jouw afstudeerrichting.


Je krijgt vakken als:


-       Verkenning van de sector (openbare bibliotheken, wetenschappelijke bibliotheken, archieven, …)


-       Informatievaardigheden (zoekstrategieën, geavanceerde zoektechnieken en zoekresultaten kritisch beoordelen)


-       Metadatering


-       Collectieontwikkeling


-       Bewaring en vernietiging van archief


-       Digitaliserings- en automatiseringstechnieken


-       Juridische aspecten van informatie


-       Professionele communicatie


-       Marketing en PR


Tijdens deze praktijkgerichte opleiding ga je hands-on aan de slag met de leerstof. Je brengt dan ook één derde van je opleiding door op de werkvloer. Zo wordt informatiebeheer je tweede natuur en ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject volgen (bijvoorbeeld avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Leuven

Arteveldehogeschool - Campus Zwijnaardsesteenweg


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Informatiebeheer: bibliotheek en archief 

Afstudeerrichting: Archief

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Literatuur, Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Heb je het diploma ‘Informatiebeheer: archief’ behaald en wil je je kennis in het domein nog verbreden? Volg dan de andere afstudeerrichting ‘Informatiebeheer: bibliotheek’ voor een bijkomend diploma. Dat kan in de vorm van een verkort traject: je volgt enkel de vakken van de afstudeerrichting. Het exact aantal studiepunten dat de afstudeerrichting omvat, verschilt per hogeschool maar ligt rond de 35 studiepunten.

Doorgroeien tot bachelor

Met een graduaatsdiploma ‘Informatiebeheer: archief’ kan je via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bacheloropleiding. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat, verschilt per hogeschool. Een voorbeeld van een aansluitende professionele bachelor is de opleiding Sociaal werk. 

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Leuven

Starten in februari
Werkstudententraject

Arteveldehogeschool, Campus Zwijnaardsesteenweg

Starten in februari
Werkstudententraject

Instellingen

Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee

Zwijnaardse steenweg 312-316  9000 Gent

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 13-12-2023

Informatiebeheer: bibliotheek en archief : Archief - Graduaatsopleiding

Algemene info

Iets voor jou?


-       Je vindt het belangrijk dat mensen juist geïnformeerd zijn en dat informatie toegankelijk is voor iedereen


-       Je hebt interesse in bibliotheken, archieven, erfgoed, technologie of informatie


-       Je bent analytisch en nauwkeurig ingesteld en je werkt graag georganiseerd


-       Je wilt mensen wegwijs maken en coachen in de ‘informatiejungle’ en doet dit graag op een klantvriendelijke en deskundige manier


De tweejarige opleiding bereidt je helemaal voor op een functie als archief- of informatiedeskundige. In het eerste jaar zijn alle vakken gemeenschappelijk en maak je kennis met zowel bibliotheek als archief. In het tweede jaar specialiseer je je verder binnen jouw afstudeerrichting.


Je krijgt vakken als:


-       Verkenning van de sector (openbare bibliotheken, wetenschappelijke bibliotheken, archieven, …)


-       Informatievaardigheden (zoekstrategieën, geavanceerde zoektechnieken en zoekresultaten kritisch beoordelen)


-       Metadatering


-       Collectieontwikkeling


-       Bewaring en vernietiging van archief


-       Digitaliserings- en automatiseringstechnieken


-       Juridische aspecten van informatie


-       Professionele communicatie


-       Marketing en PR


Tijdens deze praktijkgerichte opleiding ga je hands-on aan de slag met de leerstof. Je brengt dan ook één derde van je opleiding door op de werkvloer. Zo wordt informatiebeheer je tweede natuur en ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject volgen (bijvoorbeeld avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Leuven

Arteveldehogeschool - Campus Zwijnaardsesteenweg


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Je kan een infobundel raadplegen op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Informatiebeheer: bibliotheek en archief 

Afstudeerrichting: Archief

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Literatuur, Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Heb je het diploma ‘Informatiebeheer: archief’ behaald en wil je je kennis in het domein nog verbreden? Volg dan de andere afstudeerrichting ‘Informatiebeheer: bibliotheek’ voor een bijkomend diploma. Dat kan in de vorm van een verkort traject: je volgt enkel de vakken van de afstudeerrichting. Het exact aantal studiepunten dat de afstudeerrichting omvat, verschilt per hogeschool maar ligt rond de 35 studiepunten.

Doorgroeien tot bachelor

Met een graduaatsdiploma ‘Informatiebeheer: archief’ kan je via een verkort traject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bacheloropleiding. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat, verschilt per hogeschool. Een voorbeeld van een aansluitende professionele bachelor is de opleiding Sociaal werk. 

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Leuven

Starten in februari
Werkstudententraject

Arteveldehogeschool, Campus Zwijnaardsesteenweg

Starten in februari
Werkstudententraject

Instellingen

Interleuvenlaan 5  3001 Heverlee

Zwijnaardse steenweg 312-316  9000 Gent

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 13-12-2023