Afrikaanse talen en culturen - Academische bachelor

 

De opleiding steunt op drie pijlers: Afrikaanse talen, Afrikaanse culturen, en Taal, cultuur en samenleving in Afrika. In het eerste jaar krijg je een aantal algemeen vormende vakken en begin je meteen met de studie van Afrikaanse talen en culturen volgens de drie pijlers. Je start met het leren van een Afrikaanse taal, het Swahili. In het tweede jaar worden de drie pijlers verder uitgediept. Naast het Swahili leer je nu ook het Lingala. In het tweede jaar kies je ook een minor, een vakkenpakket dat je basisopleiding vervolledigt. In het derde jaar ga je verder met de minor, met het Lingala. Je krijgt ook de kans om een groot aantal keuzevakken te volgen zoals Arabisch en Afrikaans. Je kan in het derde jaar een ‘Afrikasemester’ volgen, waarbij je een semester aan een van de Afrikaanse partneruniversiteiten of aan een Europese universiteit met een sterke Afrika-afdeling kunt studeren.


De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Taal- en Letterkunde + Geschiedenis. 


Voor wie?


Er is geen specifieke voorkennis vereist, hoewel voorkennis over de studie van talen, literatuur en geschiedenis goed van pas komt. De belangrijkste voorwaarde om Afrikaanse talen en culturen te studeren is je interesse voor Afrika en het feit dat je graag meer wil weten en leren over talen en culturen van het continent. Je bent bereid om onbevooroordeeld en kritisch te kijken naar de wereld en naar je eigen positie, en je bent geïnteresseerd in een wetenschappelijke benadering van de talen en culturen van Afrika.Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Afrikaanse talen en culturen - Academische bachelor

Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De opleiding steunt op drie pijlers: Afrikaanse talen, Afrikaanse culturen, en Taal, cultuur en samenleving in Afrika. In het eerste jaar krijg je een aantal algemeen vormende vakken en begin je meteen met de studie van Afrikaanse talen en culturen volgens de drie pijlers. Je start met het leren van een Afrikaanse taal, het Swahili. In het tweede jaar worden de drie pijlers verder uitgediept. Naast het Swahili leer je nu ook het Lingala. In het tweede jaar kies je ook een minor, een vakkenpakket dat je basisopleiding vervolledigt. In het derde jaar ga je verder met de minor, met het Lingala. Je krijgt ook de kans om een groot aantal keuzevakken te volgen zoals Arabisch en Afrikaans. Je kan in het derde jaar een ‘Afrikasemester’ volgen, waarbij je een semester aan een van de Afrikaanse partneruniversiteiten of aan een Europese universiteit met een sterke Afrika-afdeling kunt studeren.


De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Taal- en Letterkunde + Geschiedenis. 


Voor wie?


Er is geen specifieke voorkennis vereist, hoewel voorkennis over de studie van talen, literatuur en geschiedenis goed van pas komt. De belangrijkste voorwaarde om Afrikaanse talen en culturen te studeren is je interesse voor Afrika en het feit dat je graag meer wil weten en leren over talen en culturen van het continent. Je bent bereid om onbevooroordeeld en kritisch te kijken naar de wereld en naar je eigen positie, en je bent geïnteresseerd in een wetenschappelijke benadering van de talen en culturen van Afrika.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Universiteit Gent - Campus Gent

Arabisch en islamkunde

Archeologie

Cultuur en maatschappij

De klassieke traditie

Economie en bedrijfskunde

Geschiedenis

Kunstwetenschappen

Letterkunde

Onderwijs

Politieke wetenschappen

Recht

Religiestudies

Sociale en communicatiewetenschappen

Taalkunde
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Afrikaanse talen en culturen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Geschiedenis

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Kunstgeschiedenis,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Afrikaanse talen en culturen is een universitaire opleiding. Dat betekent dat ze, net als andere universitaire opleidingen, haar studenten niet opleidt tot een specifiek beroep.
Er zijn uiteraard beroepen waarbij je kennis over Afrika en de academische vaardigheden die je opgedaan hebt, kunt inzetten. Bij bedrijven die relaties met Afrika onderhouden, zijn vaak werknemers nodig die een goede
kennis van Afrika hebben. Ook bij ontwikkelingsorganisaties of in de integratie- en diversiteitsector, waar vaak gewerkt wordt in Afrika of met mensen die uit Afrika afkomstig zijn, kun je met een diploma Afrikaanse talen  en culturen / African Studies werk vinden.
Daarnaast is niet alleen je kennis over Afrika, maar zijn ook de algemene wetenschappelijke competenties die je tijdens je studie opgedaan hebt, een belangrijke troef bij het vinden van een baan.
Het hebben van een academisch diploma is een voorwaarde voor veel functies bij de overheid, het bedrijfsleven, internationale organisaties of de media. 
Onderzoek onder de alumni van deze richting wijst uit dat de meesten vlot een baan vinden en vaak een baan waarin ze hun kennis van Afrika ook daadwerkelijk toepassen. De sectoren waarin alumni terechtkomen zijn de integratie- en diversiteitssector, journalistiek, onderwijs, bibliotheekwezen, musea,de culturele en toeristische sector, sociaal-politiek werk rond vluchtelingen, migranten etc., de bedrijfswereld, de overheid of ontwikkelingssamenwerking, internationale betrekkingen naast uiteraard het wetenschappelijk onderzoek.
Voor een ruim overzicht van de jobmogelijkheden voor afrikanisten, zie www.africanstudies.ugent.be.  

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 25-09-2023

Afrikaanse talen en culturen - Academische bachelor

Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De opleiding steunt op drie pijlers: Afrikaanse talen, Afrikaanse culturen, en Taal, cultuur en samenleving in Afrika. In het eerste jaar krijg je een aantal algemeen vormende vakken en begin je meteen met de studie van Afrikaanse talen en culturen volgens de drie pijlers. Je start met het leren van een Afrikaanse taal, het Swahili. In het tweede jaar worden de drie pijlers verder uitgediept. Naast het Swahili leer je nu ook het Lingala. In het tweede jaar kies je ook een minor, een vakkenpakket dat je basisopleiding vervolledigt. In het derde jaar ga je verder met de minor, met het Lingala. Je krijgt ook de kans om een groot aantal keuzevakken te volgen zoals Arabisch en Afrikaans. Je kan in het derde jaar een ‘Afrikasemester’ volgen, waarbij je een semester aan een van de Afrikaanse partneruniversiteiten of aan een Europese universiteit met een sterke Afrika-afdeling kunt studeren.


De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Taal- en Letterkunde + Geschiedenis. 


Voor wie?


Er is geen specifieke voorkennis vereist, hoewel voorkennis over de studie van talen, literatuur en geschiedenis goed van pas komt. De belangrijkste voorwaarde om Afrikaanse talen en culturen te studeren is je interesse voor Afrika en het feit dat je graag meer wil weten en leren over talen en culturen van het continent. Je bent bereid om onbevooroordeeld en kritisch te kijken naar de wereld en naar je eigen positie, en je bent geïnteresseerd in een wetenschappelijke benadering van de talen en culturen van Afrika.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Universiteit Gent - Campus Gent

Arabisch en islamkunde

Archeologie

Cultuur en maatschappij

De klassieke traditie

Economie en bedrijfskunde

Geschiedenis

Kunstwetenschappen

Letterkunde

Onderwijs

Politieke wetenschappen

Recht

Religiestudies

Sociale en communicatiewetenschappen

Taalkunde
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Afrikaanse talen en culturen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Geschiedenis

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen, Talen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Kunstgeschiedenis,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied


een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Afrikaanse talen en culturen is een universitaire opleiding. Dat betekent dat ze, net als andere universitaire opleidingen, haar studenten niet opleidt tot een specifiek beroep.
Er zijn uiteraard beroepen waarbij je kennis over Afrika en de academische vaardigheden die je opgedaan hebt, kunt inzetten. Bij bedrijven die relaties met Afrika onderhouden, zijn vaak werknemers nodig die een goede
kennis van Afrika hebben. Ook bij ontwikkelingsorganisaties of in de integratie- en diversiteitsector, waar vaak gewerkt wordt in Afrika of met mensen die uit Afrika afkomstig zijn, kun je met een diploma Afrikaanse talen  en culturen / African Studies werk vinden.
Daarnaast is niet alleen je kennis over Afrika, maar zijn ook de algemene wetenschappelijke competenties die je tijdens je studie opgedaan hebt, een belangrijke troef bij het vinden van een baan.
Het hebben van een academisch diploma is een voorwaarde voor veel functies bij de overheid, het bedrijfsleven, internationale organisaties of de media. 
Onderzoek onder de alumni van deze richting wijst uit dat de meesten vlot een baan vinden en vaak een baan waarin ze hun kennis van Afrika ook daadwerkelijk toepassen. De sectoren waarin alumni terechtkomen zijn de integratie- en diversiteitssector, journalistiek, onderwijs, bibliotheekwezen, musea,de culturele en toeristische sector, sociaal-politiek werk rond vluchtelingen, migranten etc., de bedrijfswereld, de overheid of ontwikkelingssamenwerking, internationale betrekkingen naast uiteraard het wetenschappelijk onderzoek.
Voor een ruim overzicht van de jobmogelijkheden voor afrikanisten, zie www.africanstudies.ugent.be.  

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 25-09-2023