Opleiding: Afrikaanse talen en culturen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Sociale wetenschappen, Talen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Kunstgeschiedenis,
 
 
Klemtonen
 

 


De opleiding steunt op drie pijlers: Afrikaanse talen, Afrikaanse culturen, en Taal, cultuur en samenleving in Afrika. In het eerste jaar van de bachelor krijg je een inleiding tot de verschillende studiethema’s. Je volgt een aantal algemeen vormende vakken en je maakt een begin met de studie van Afrikaanse talen en culturen volgens de drie pijlers van de opleiding. Je begint met het leren van een Afrikaanse taal, het Swahili, en je krijgt een inleiding in de Afrikaanse taalkunde; je krijgt een inleiding in de interactie tussen taal, cultuur en samenleving in Afrika en je volgt inleidende vakken over de antropologie, literaturen en de geschiedenis van Afrika. Bovendien maak je kennis met de methodologische aspecten van de studie van Afrika door een opleidingsonderdeel over veldwerk.In het tweede jaar worden de drie pijlers verder uitgediept. Naast het Swahili begin je ook met het leren van Lingála en je krijgt vakken over taal en geschiedenis en taaldocumentatie en taalbeschrijving in Afrika. Je verdiept je kennis over Afrikaanse Literaturen en gaat bovendien aan de slag met de bronnen. Je kennis over de relatie tussen Taal, Cultuur en Samenleving wordt verdergezet in het vak ‘Actualiteit, discours en beeldvorming van Afrika’. In het tweede jaar begin je ook met een minor, een vakkenpakket dat je kunt kiezen en dat je basisopleiding vervolledigt. In het derde jaar ga je verder met de minor, evenals het Lingála en Antropologie van Afrika II. Je komt in aanraking met theorieën over multiculturalisme en religie. Bovendien krijg je de kans om een groot aantal keuzevakken te volgen in dit derde jaar, zoals Arabisch en Afrikaans. Het jaar wordt afgerond met een onderzoekstaak in de vorm van een kleine scriptie, de zogenaamde bachelorpaper. Hierbij word je uiteraard begeleid, maar er wordt ook een beroep gedaan op je vermogen om zelfstandig te studeren. Je kan in het derde jaar een ‘Afrika-semester’ volgen, waarbij je een semester aan één van onze Afrikaanse partneruniversiteiten kunt studeren.De opleiding behoort tot 2 studiegebieden, namelijk Taal- en Letterkunde + Geschiedenis.  

Voor wie?
Er is geen specifieke voorkennis vereist, enkel een bijzondere aanleg voor talen aangezien je talen (be)studeert die qua structuur en woordenschat sterk verschillen van de West-Europese talen.
De belangrijkste voorwaarde om Afrikaanse talen en culturen te studeren is niet je voorkennis maar je motivatie.
Je bent geïnteresseerd in Afrika, en je wil graag meer weten over talen en culturen die heel anders zijn dan wat je al kent.
Je bent bereid om onbevooroordeeld en kritisch te kijken, en je bent geïnteresseerd in een wetenschappelijke benadering van de talen en culturen van Afrika.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 60 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Afrikaanse talen en culturen is een universitaire opleiding. Dat betekent dat ze, net als andere universitaire opleidingen, haar studenten niet opleidt tot een specifiek beroep.
Er zijn uiteraard beroepen waarbij je kennis over Afrika en de academische vaardigheden die je opgedaan hebt, kunt inzetten. Bij bedrijven die relaties met Afrika onderhouden, zijn vaak werknemers nodig die een goede
kennis van Afrika hebben. Ook bij ontwikkelingsorganisaties of in de integratie- en diversiteitsector, waar vaak gewerkt wordt in Afrika of met mensen die uit Afrika afkomstig zijn, kun je met een diploma Afrikaanse talen  en culturen / African Studies werk vinden.
Daarnaast is niet alleen je kennis over Afrika, maar zijn ook de algemene wetenschappelijke competenties die je tijdens je studie opgedaan hebt, een belangrijke troef bij het vinden van een baan.
Het hebben van een academisch diploma is een voorwaarde voor veel functies bij de overheid, het bedrijfsleven, internationale organisaties of de media. 
Onderzoek onder de alumni van deze richting wijst uit dat de meesten vlot een baan vinden en vaak een baan waarin ze hun kennis van Afrika ook daadwerkelijk toepassen. De sectoren waarin alumni terechtkomen zijn de integratie- en diversiteitssector, journalistiek, onderwijs, bibliotheekwezen, musea,de culturele en toeristische sector, sociaal-politiek werk rond vluchtelingen, migranten etc., de bedrijfswereld, de overheid of ontwikkelingssamenwerking, internationale betrekkingen naast uiteraard het wetenschappelijk onderzoek.
Voor een ruim overzicht van de jobmogelijkheden voor afrikanisten, zie www.africanstudies.ugent.be.  

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  African Studies (E)  
  Bedrijfscommunicatie  
  Bio-informatica  
  Bioinformatics : Bioscience Engineering (E)  
  Bioinformatics : Engineering (E)  
  Bioinformatics : Systems Biology (E)  
  Bioinformatics (E)  
  Cultural studies (E)  
  Culturele studies  
  Diplomacy and Global Governance (E)  
  Economie, recht en bedrijfskunde  
  Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen  
  Educatieve masteropleiding Economie  
  Educatieve masteropleiding Talen  
  Erfgoedstudies  
  EU External Relations (E)  
  European Studies: Transnational and global perspectives (E)  
  Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven  
  Gender en diversiteit  
  Global Peace, Security and Strategic Studies (E)  
  International Conflict and Security (E)  
  International Development (E)  
  International Law (E)  
  International Migration (E)  
  International Political Economy (E)  
  International Relations (E)  
  Milieuwetenschap  
  Nanoscience and nanotechnology (Erasmus mundus) (E)  
  Nanoscience, nanotechnology and nanoengineering (E)  
  Nanowetenschappen, Nanotechnologie en Nano-engineering  
  Oost-Europese talen en culturen  
  Oosterse talen en culturen : China  
  Oosterse talen en culturen : India  
  Oosterse talen en culturen : Japan  
  Oosterse talen en culturen : Midden-Oosten Studies  
  Physical land resources : Land resources engineering (E)  
  Physical land resources : Soil science (E)  
  Political Strategy and Communication (E)  
  Sociaal-economische wetenschappen  
  Stedenbouw en ruimtelijke planning  
  Taal- en regiostudies : Arabistiek en Islamkunde  
  Taal- en regiostudies : Chinese studies  
  Taal- en regiostudies : Japanse studies  
  Taal- en regiostudies : Slavistiek en Oost-Europakunde  
  Taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten  
  Toerisme  
  Urban studies (E)  
  Veiligheidswetenschappen  
  Water Resources Engineering (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.