Onthaalonderwijs in basisonderwijs

Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers

Onthaalonderwijs is onderwijs dat de taalvaardigheid Nederlands én de sociale integratie van de anderstalige nieuwkomer bevordert. 
Het onthaalonderwijs heeft tot doel de anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op het instromen in het gewoon onderwijs en de doorstroming te bevorderen in de regulier klaspraktijk en gedurende de verdere schoolloopbaan.
Het onthaalonderwijs ontwikkelt bij de anderstalige nieuwkomer de nodige taal-en andere vaardigheden om de leerboodschappen, die in de toekomstige klas zullen verstuurd worden, te kunnen begrijpen en om deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer dat in de klas en op school plaatsgrijpt.
Deze vaardigheden moeten de anderstalige nieuwkomer in staat stellen zich te integreren in onze samenleving. 
Leren omgaan met sociale en culturele verscheidenheid is hierin van groot belang.
De aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers kunnen, vanaf september 2014, ook aangewend worden voor de organisatie van een taalbad. 

Wie?

Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die op de datum van hun inschrijving of op 1 september volgend op de inschrijving gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:

  • 5 jaar of ouder zijn (of ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar 5 jaar worden);
  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (vakantiemaanden juli en augustus niet meegerekend);
  • een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.

Naast deze eerste groep omvat de term 'anderstalige nieuwkomer' ook kinderen die officieel verblijven in een open asielcentrum.
Voor deze kinderen blijft enkel de leeftijdsvoorwaarde behouden.
De andere voorwaarden vervallen indien de leerling een attest kan voorleggen van het asielcentrum waar hij verblijft. 
Dat betekent dus dat deze leerlingen in aanmerking komen voor onthaalonderwijs zolang ze in het asielcentrum verblijven én voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde. 

Meer informatie?

Informatie kan je vinden op deze sites:

Waar kan je Onthaalonderwijs volgen?

Op Onderwijskiezer vind je geen aparte scholenlijst van basisscholen die onthaalonderwijs organiseren.
De  organisatie van onthaalonderwijs in het basisonderwijs is een te flexibel gegeven om betrouwbaar weer te geven.