STEM

STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020. Onderwijskiezer werkt mee aan dit actieplan.

Je vindt deze STEM-richtingen vanaf de 1e graad (basisopties 2e jaar) t.e.m. de 3e graad van het secundair onderwijs. En dit in het voltijdse als in het deeltijdse onderwijs, maar ook in het buitengewoon onderwijs. En uiteraard kan je in het hoger onderwijs ook een groot aantal STEM-studierichtingen opzoeken.

Soorten STEM-opleidingen

Er zijn drie soorten STEM-opleidingen:

 •  STEM: in het programma van deze richtingen overheersen duidelijk de STEM-componenten.
 •  Lichte STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten,
  maar deze overheersen minder dan bij de echte STEM-richtingen.
 •  Zorg STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten die gericht zijn op de zorgsector.

De toekenning van het STEM-label gebeurt op basis van het oorspronkelijke STEM-rapport en in overleg met het STEM-platform, het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Onderwijskiezer en VDAB. 

Het STEM-actieplan

Om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te kiezen, werkte de Vlaamse Regering het STEM-actieplan uit. Dat actieplan trad in 2012 in werking en moet tegen 2020 deze 8 doelstellingen realiseren:

 • STEM-onderwijs aantrekkelijker maken
 • Leraren, opleiders en begeleiders ondersteunen
 • Het proces van studie- en loopbaankeuze verbeteren
 • Meer meisjes in STEM-opleidingen en -beroepen
 • Inzetten op excellentie
 • Het opleidingsaanbod aanpassen
 • Sectoren, bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen
 • De maatschappelijke waardering van technische beroepen verbeteren

In het plan is er niet alleen voor de overheid een rol weggelegd. Ook onderwijs- en opleidingspartners, scholen, leraren, sectoriale sociale partners en de media helpen mee de doelstellingen te bereiken.

Lees meer:

Lees het STEM-rapport en -actieplan via STEM-downloads.
Ontdek op de STEM-academie website hoe tof techniek en wetenschap kunnen zijn!
Beleef techniek in de techniekacademie!
Lees zeker ook deze publicatie: STEM-kader: doelstellingen voor wetenschap en techniek. Principes en doelstellingen.
En de STEM-monitor 2019