STEM

STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020. 

Je vindt deze STEM-richtingen vanaf de 1e graad (basisopties 2e jaar) t.e.m. de 3e graad van het secundair onderwijs. En dit in het voltijdse als in het deeltijdse onderwijs, maar ook in het buitengewoon onderwijs.
En uiteraard kan je in het hoger onderwijs ook een groot aantal STEM-studierichtingen terugvinden.

Klik voor de de STEM-opleidingen in het secundair en het hoger onderwijs hier in het linker menu op STEM-opleidingen.

STEM-label

Er wordt slechts 1 label toegekend:  

Dit wordt toegekend aan studierichtingen waarin het accent duidelijk gelegd wordt op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT en waarvan het de bedoeling is dat afgestudeerden een wetenschappelijke en/of technisch georiënteerde job kunnen uitoefenen. 

Door de modernisering van het secundair onderwijs wordt dit  -label toegekend aan alle basisopties waar STEM aan bod komt in de 1e graad.

Vanaf de 2e graad geldt dit voor alle 'gemoderniseerde' studierichtingen uit het studiedomein STEM.

De toekenning van het STEM-label gebeurt in overleg met het Ministerie van Onderwijs en Vorming en VDAB. 

Lees meer:

Downloads

Partners

Onderwijs Vlaanderen, Technopolis, VDAB, STEM-platform.