STEM

STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020. Onderwijskiezer werkt mee aan dit actieplan.

Je vindt deze STEM-richtingen vanaf de 1e graad (basisopties 2e jaar) t.e.m. de 3e graad van het secundair onderwijs. En dit in het voltijdse als in het deeltijdse onderwijs, maar ook in het buitengewoon onderwijs. En uiteraard kan je in het hoger onderwijs ook een groot aantal STEM-studierichtingen opzoeken.

Soorten STEM-opleidingen

Er zijn drie soorten STEM-opleidingen:

  •  STEM: studierichtingen waarin het accent duidelijk gelegd wordt op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT en waarvan het de bedoeling is dat afgestudeerden een wetenschappelijke en/of technisch georiënteerde job kunnen uitoefenen
  •  Lichte STEM: in het programma van deze richtingen zijn er duidelijke STEM-componenten,
    maar deze overheersen minder dan bij de echte STEM-richtingen.
  •  Zorg STEM: studierichtingen waarvan de finaliteit in de eerste plaats gericht is op het verzorgen van mens of dier, maar die ook een behoorlijk aantal STEM-vakken inhouden (soms meer in bepaalde jaren dan in andere). De meeste afgestudeerden uit deze richtingen komen in de zorgsector terecht

De toekenning van het STEM-label gebeurt op basis van het oorspronkelijke STEM-rapport en in overleg met het STEM-platform, het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Onderwijskiezer en VDAB. 

Lees meer:

Downloads

Partners

Onderwijs Vlaanderen, Technopolis, VDAB, STEM-platform.