STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020.

Onderwijskiezer werkt mee aan dit actieplan. Om deze reden zijn de STEM-studierichtingen en –beroepen aangeduid met een aparte markering en is op de infopagina’s een STEM-logo ingewerkt. Het gaat om richtingen bij Syntra, DBSO, het volwassenenonderwijs, de 3e graad SO, het HBO en de bachelor- en masteropleidingen uit het hoger onderwijs. Al deze richtingen leggen een accent op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT met als bedoeling dat afgestudeerden een wetenschappelijke en/of technisch georiënteerde job kunnen uitoefenen.

Daarnaast zijn er ook nog studierichtingen/opleidingen die niet als ‘echte’ STEM-richting gekenmerkt zijn, maar waarin wel STEM-vakken voorkomen. Deze info lees je in de beschrijving van de studierichtingen. Het STEM- actieplan wil volgende 8 grote doelstellingen realiseren:

  • Aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs;
  • Versterken van leraren, opleiders en begeleiders;
  • Verbeteren van het proces van studie- en loopbaankeuze;
  • Meer meisjes in STEM-richtingen en –beroepen;
  • Inzetten op excellentie;
  • Aanpassen van het opleidingsaanbod;
  • Aanmoedigen van sectoren, bedrijven en kennisinstellingen;
  • Verhogen van de maatschappelijke waardering van technische beroepen.

Lees het STEM-rapport en -actieplan via STEM-downloads.

Ontdek op de STEM-academie website hoe tof techniek en wetenschap kunnen zijn!

Beleef techniek in de techniekacademie!

Lees zeker ook deze publicatie:  STEM-kader: doelstellingen voor wetenschap en techniek. Principes en doelstellingen. van het departement onderwijs & vorming.