Het Spectrum Gent - Freinetmiddenschool Gent

Offerlaan 1
9000 Gent
09 269 33 00
freinetmiddenschool@stad.gent
https://scholen.stad.gent/freinetmiddenschool

Deze school organiseert Freinetonderwijs
Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Begeleide studie na de schooluren
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Gent Sint-Pieters  
Opmerking

In het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B organiseren wij ons onderwijs volgens “de visie Stedelijk Onderwijs Gent oriënterende eerste graad”*. Voor de Freinetmiddenschool houdt dit concreet in:
1ste leerjaar A: oriënterend in de lessentabel (keuzegedeelte):

  • 2 uur “domein”: intensief, projectmatig en ervaringsgericht verkennen van één domein naar keuze (taal en cultuur(Latijn) / kunst en creatie / wetenschappen en techniek / welzijn en maatschappij / economie en organisatie) onder begeleiding van een gespecialiseerde domeinleraar.
  • 2 uur “oriëntatie”: projectmatig en ervaringsgericht verkennen van de 5 domeinen onder begeleiding van de titularis. Oriëntatie van de individuele leerlingen staat hierbij centraal. Ook andere persoonlijkheids- en groepsvormende thema’s komen aan bod.
  • 1 uur extra wiskunde: de leerlingen zo optimaal en gedifferentieerd mogelijk voorbereiden op de leerstof van de volgende leerjaren.

1ste leerjaar B: oriënterend in de lessentabel (keuzegedeelte):

  • We denken op dit moment nog na over een oriënterende invulling voor 1B.  

Voor het 2e leerjaar A en het 2e beroepsvoorbereidend leerjaar blijven de gewone lessentabellen gelden. In de loop van het school 2016-2017 willen we, op basis van onze ervaring in het eerste jaar, nagaan hoe wij ook in het tweede leerjaar de oriëntatie en begeleiding van de leerlingen kunnen optimaliseren.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Interstedelijk CLB Gent
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00
clb@gent.be
http://www.iclb.be

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Liesbeth Haustraete

Arts : Ingrid Van Acker

Verpleegkundige : Julie Michel

Schoolfiche: Het Spectrum Gent - Freinetmiddenschool GentHet Spectrum Gent - Freinetmiddenschool Gent

Offerlaan 1
9000 Gent
09 269 33 00      

Bijzonder(e) kenmerk(en):Infomomenten

Omwille van de coronacrisis kan de info i.v.m. inschrijvingen, opendeurdagen, ... variëren. Gelieve de informatie hierover bij de scholen zelf op te vragen, of te raadplegen via hun website.

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Warme maaltijd mogelijk - betalend.
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang
Begeleide studie na de schooluren
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Gent Sint-Pieters  
Opmerking

In het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B organiseren wij ons onderwijs volgens “de visie Stedelijk Onderwijs Gent oriënterende eerste graad”*. Voor de Freinetmiddenschool houdt dit concreet in:
1ste leerjaar A: oriënterend in de lessentabel (keuzegedeelte):

  • 2 uur “domein”: intensief, projectmatig en ervaringsgericht verkennen van één domein naar keuze (taal en cultuur(Latijn) / kunst en creatie / wetenschappen en techniek / welzijn en maatschappij / economie en organisatie) onder begeleiding van een gespecialiseerde domeinleraar.
  • 2 uur “oriëntatie”: projectmatig en ervaringsgericht verkennen van de 5 domeinen onder begeleiding van de titularis. Oriëntatie van de individuele leerlingen staat hierbij centraal. Ook andere persoonlijkheids- en groepsvormende thema’s komen aan bod.
  • 1 uur extra wiskunde: de leerlingen zo optimaal en gedifferentieerd mogelijk voorbereiden op de leerstof van de volgende leerjaren.

1ste leerjaar B: oriënterend in de lessentabel (keuzegedeelte):

  • We denken op dit moment nog na over een oriënterende invulling voor 1B.  

Voor het 2e leerjaar A en het 2e beroepsvoorbereidend leerjaar blijven de gewone lessentabellen gelden. In de loop van het school 2016-2017 willen we, op basis van onze ervaring in het eerste jaar, nagaan hoe wij ook in het tweede leerjaar de oriëntatie en begeleiding van de leerlingen kunnen optimaliseren.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Interstedelijk CLB Gent
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00        

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Liesbeth Haustraete

Arts : Ingrid Van Acker

Verpleegkundige : Julie Michel

CLB onthaal

CLB-onthaal in De Krook

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

CLB-onthaal in De Krook (2e verdieping)
Maandag, dinsdag en vrijdag van 13u tot 17u
Woensdag van 13u tot 19u
Donderdag van 13u tot 18.30u