Een Freinetschool is een methodeschool die werkt volgens de pedagogie van Célestin Freinet (1896–1966). Hoewel geen school dezelfde is wordt er gewerkt volgens de volgende uitgangspunten:

In Vlaanderen zijn heel wat Freinetscholen actief of scholen die werken volgens deze technieken.
Meestal gaat het om kleuter- en lagere scholen.
De secundaire scholen die voor dit systeem kiezen, bieden veelal Freinetonderwijs aan in de 1e graad.
In enkele scholen kan je dit onderwijs tot en met de 3e graad volgen.

sluit venster