GO! atheneum Klein-Brabant - Campus Bornem

Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 13
info@atheneumkleinbrabant.be
http://www.atheneumkleinbrabant.be



 

3e jaar 4e jaar
   

















 

7e jaar BSO - 7e jaar BSO gericht op Hoger Onderwijs





Infomomenten



Inschrijvingsmodaliteiten




Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.00
School bereikbaar via openbaar vervoer.



Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Rivierenland
E. Tinelstraat 3
2850 Boom
03 888 24 21
info@clbrivierenland.be
http://www.clbrivierenland.be/

Schoolfiche: GO! atheneum Klein-Brabant - Campus Bornem



GO! atheneum Klein-Brabant - Campus Bornem

Lindestraat 123A
2880 Bornem
03 897 98 13      



 

3e jaar 4e jaar
   

















 

7e jaar BSO - 7e jaar BSO gericht op Hoger Onderwijs





Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 17u.00
School bereikbaar via openbaar vervoer.



Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB GO! Rivierenland
E. Tinelstraat 3
2850 Boom
03 888 24 21