Sint-Michielsinstituut - Keerbergen

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35
info@smiks.be
http://www.smiks.be(De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

 

3e jaar 4e jaar
    

7e jaar BSO - 7e jaar BSO gericht op Hoger Onderwijs

Infomomenten

06-02-2024 Infoavond ( 19.00 uur - 20.30 uur ) 

Infoavond (ouders) met proeflessen (toekomstige leerlingen eerste jaar), op campus Keerbergen (niet op campus Schriek).

Vooraf inschrijven.

06-02-2024 06-02-2024 40 Infomoment: Sint-Michielsinstituut - campus Keerbergen Infoavond Tremelobaan 4, 3140 Keerbergen true DD/MM/YYYYInschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

In september 2016 pakken we uit met een eigen invulling van de optie-uren van het eerste jaar Moderne Wetenschappen. Met ‘CoMeTa’ (Competent Met Talent) leren leerlingen hun talenten kennen en krijgen de kans om bepaalde sociale en praktische competenties te ontwikkelen. Per trimester zullen de leerlingen wekelijks twee uur in groepen werken rond verschillende thema’s: “mediawijsheid en cultuur”, “techniek en wetenschap” en “ondernemen”. Met ‘CoMeTa’ willen wij onze leerlingen voorbereiden op de studiekeuze die zij moeten maken als ze naar de tweede en derde graad gaan. Daarnaast is het een mooie kans om leerlingen zelfstandiger te leren werken. Ze moeten immers zelf, aan de hand van een onderzoeksvraag, een onderwerp uitdiepen en daarrond een creatieve presentatie geven. Deze vernieuwende manier van werken zal zijn vruchten afwerpen in de verdere schoolloopbaan van onze leerlingen.

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.30
School bereikbaar via openbaar vervoer.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Brabant oost - vest. Keerbergen
Molenstraat 42
3140 Keerbergen
015 50 93 20
info-keerbergen@vrijclbbrabantoost.be
http://www.vrijclb.be/vrijclbbrabantoost/keerbergen

Schoolfiche: Sint-Michielsinstituut - KeerbergenSint-Michielsinstituut - Keerbergen

Tremelobaan 4
3140 Keerbergen
015 51 10 35      (De school heeft extra informatie toegevoegd over haar aanbod. Neem een kijkje bij 'Extra info'.)

 

3e jaar 4e jaar
    

7e jaar BSO - 7e jaar BSO gericht op Hoger Onderwijs

Infomomenten

06-02-2024 Infoavond ( 19.00 uur - 20.30 uur ) 

Infoavond (ouders) met proeflessen (toekomstige leerlingen eerste jaar), op campus Keerbergen (niet op campus Schriek).

Vooraf inschrijven.

06-02-2024 06-02-2024 40 Infomoment: Sint-Michielsinstituut - campus Keerbergen Infoavond Tremelobaan 4, 3140 Keerbergen true DD/MM/YYYYInschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School hanteert andere benamingen van studierichtingen dan de officiële.
 

In september 2016 pakken we uit met een eigen invulling van de optie-uren van het eerste jaar Moderne Wetenschappen. Met ‘CoMeTa’ (Competent Met Talent) leren leerlingen hun talenten kennen en krijgen de kans om bepaalde sociale en praktische competenties te ontwikkelen. Per trimester zullen de leerlingen wekelijks twee uur in groepen werken rond verschillende thema’s: “mediawijsheid en cultuur”, “techniek en wetenschap” en “ondernemen”. Met ‘CoMeTa’ willen wij onze leerlingen voorbereiden op de studiekeuze die zij moeten maken als ze naar de tweede en derde graad gaan. Daarnaast is het een mooie kans om leerlingen zelfstandiger te leren werken. Ze moeten immers zelf, aan de hand van een onderzoeksvraag, een onderwerp uitdiepen en daarrond een creatieve presentatie geven. Deze vernieuwende manier van werken zal zijn vruchten afwerpen in de verdere schoolloopbaan van onze leerlingen.

Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang - Einduur naschoolse opvang: 16u.30
School bereikbaar via openbaar vervoer.Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Brabant oost - vest. Keerbergen
Molenstraat 42
3140 Keerbergen
015 50 93 20