Sint-Victor

Kasteelplein 20
2300 Turnhout
014 41 16 80
info@sint-victor.be
http://www.sint-victor.be Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen leerlingen van het eerste jaar A, naast Bedrijfswetenschappen, Latijn en Moderne Wetenschappen, kiezen voor STEM. STEM op Sint Victor is geen vak dat op zich staat. Een team van leerkrachten zal projecten uitwerken die jongeren leren omgaan met wetenschappelijke en maatschappelijk relevante situaties. De projecten die tijdens de STEM-lessen aan bod komen staan in verband met de leerstof die aan bod komt tijdens de vakken natuurwetenschappen, wiskunde, techniek en ICT. Met andere woorden: STEM wordt geïntegreerd in deze vakken en er worden verbanden gelegd tussen de verschillende vakken. Vanaf het tweede jaar zal de link gelegd worden met wetenschappelijk werk. Ook chemie, biologie en fysica zullen in onze STEM-richting vanaf het 3de jaar aan bod komen, in het vierde jaar zal STEM eveneens geïntegreerd worden in het vak informatica.

Internaat ook toegankelijk voor leerlingen van buiten de school - gemengd.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Turnhout  Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Kempen - vest. Turnhout
Rubensstraat 170
2300 Turnhout
014 41 64 39
turnhout@vclb-kempen.be
http://www.clb-kempen.be

Schoolfiche: Sint-VictorSint-Victor

Kasteelplein 20
2300 Turnhout
014 41 16 80      

Bijzonder(e) kenmerk(en):
 Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Extra info

Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de school!

School heeft bijzondere aandacht voor STEM
 

Vanaf schooljaar 2016-2017 kunnen leerlingen van het eerste jaar A, naast Bedrijfswetenschappen, Latijn en Moderne Wetenschappen, kiezen voor STEM. STEM op Sint Victor is geen vak dat op zich staat. Een team van leerkrachten zal projecten uitwerken die jongeren leren omgaan met wetenschappelijke en maatschappelijk relevante situaties. De projecten die tijdens de STEM-lessen aan bod komen staan in verband met de leerstof die aan bod komt tijdens de vakken natuurwetenschappen, wiskunde, techniek en ICT. Met andere woorden: STEM wordt geïntegreerd in deze vakken en er worden verbanden gelegd tussen de verschillende vakken. Vanaf het tweede jaar zal de link gelegd worden met wetenschappelijk werk. Ook chemie, biologie en fysica zullen in onze STEM-richting vanaf het 3de jaar aan bod komen, in het vierde jaar zal STEM eveneens geïntegreerd worden in het vak informatica.

Internaat ook toegankelijk voor leerlingen van buiten de school - gemengd.
Voorschoolse opvang - Startuur voorschoolse opvang: 8u.00
Naschoolse opvang
School bereikbaar via openbaar vervoer.
Trein - station: Turnhout  Centrum voor leerlingenbegeleiding

Vrij CLB Kempen - vest. Turnhout
Rubensstraat 170
2300 Turnhout
014 41 64 39