Informatica- en communicatiewetenschappen - Derde graad

Studierichting "Informatica- en communicatiewetenschappen"

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming in combinatie met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en het aanleren van de nodige vaardigheden daarbij.

 • Je leert binnen de informaticawetenschappen en de elektriciteit-elektronica:

            -        experimenteren
            -        onderzoeken
            -        exploreren

 • Je ontwikkelt een denken in functie van het concept.
 • Je leert over:

           -        softwareontwikkeling
           -        het opzetten en onderhouden van computernetwerken
           -        IOT (objecten (of 'dingen') die kunnen worden verbonden met een internetnetwerk, van                                    fabrieksinstallaties en auto's tot mobiele apparaten en smartwatches).
           -        algoritmen en programmeren
           -        modelleren en simuleren
           -        informatie- en databeheer
           -        datacommunicatie
           -        computer- en netwerkarchitectuur

 • In de uitbreiding wiskunde leer je over:

            -        matrices
            -        functies
            -        integralen
            -        goniometrie
            -        complexe getallen
            -        vectoren
            -        statistiek

 • In de uitbreiding van fysica leer je over:

            -        elektromagnetisme
            -        elektronica
            -        elektrodynamicap
            -        golven en trillingen

Informatica- en communicatiewetenschappen               


Beschrijving

In deze studierichting krijg je een brede algemene vorming in combinatie met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en het aanleren van de nodige vaardigheden daarbij.

 • Je leert binnen de informaticawetenschappen en de elektriciteit-elektronica:

            -        experimenteren
            -        onderzoeken
            -        exploreren

 • Je ontwikkelt een denken in functie van het concept.
 • Je leert over:

           -        softwareontwikkeling
           -        het opzetten en onderhouden van computernetwerken
           -        IOT (objecten (of 'dingen') die kunnen worden verbonden met een internetnetwerk, van                                    fabrieksinstallaties en auto's tot mobiele apparaten en smartwatches).
           -        algoritmen en programmeren
           -        modelleren en simuleren
           -        informatie- en databeheer
           -        datacommunicatie
           -        computer- en netwerkarchitectuur

 • In de uitbreiding wiskunde leer je over:

            -        matrices
            -        functies
            -        integralen
            -        goniometrie
            -        complexe getallen
            -        vectoren
            -        statistiek

 • In de uitbreiding van fysica leer je over:

            -        elektromagnetisme
            -        elektronica
            -        elektrodynamicap
            -        golven en trillingen

Situering binnen het studiedomein: STEM

2e graad

3e graad

Binnenvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnieken     
Biotechnologische STEM-wetenschappen      
Bouw      
Bouwtechnieken     
Bouwwetenschappen      
Elektriciteit      
Elektromechanische technieken     
Elektrotechnieken     
Grafische technieken     
Hout      
Houttechnieken     
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanica      
Mechanische technieken     
Printmedia      
Schilderen en decoratie      
Technologische wetenschappen      
Textiel      
Textielontwerp en prototyping     
Textielproductietechnieken     
Voertuigtechnieken     
Zeevaart en zeevisserij      
Afwerking bouw      
Applicatie- en databeheer     
Autotechnieken     
Binnen- en buitenschrijnwerk      
Binnenschrijnwerk en interieur      
Binnenvaart en beperkte kustvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen      
Biotechnologische en chemische technieken     
Bouw- en houtwetenschappen      
Bouwplaatsmachinist      
Bouwtechnieken     
Brom- en motorfietsinstallaties      
Crossmedia     
Datacommunicatie en netwerkinstallaties      
Decoratie en schilderwerken      
Dentaaltechnieken     
Elektrische installaties      
Elektromechanische technieken     
Elektronicatechnieken     
Elektrotechnieken     
Fietsinstallaties      
Grafimedia     
Houttechnieken     
Industrile ICT     
Informatica- en communicatiewetenschappen      
Koel- en warmtetechnieken     
Koelinstallaties      
Koetswerk      
Lassen-constructie      
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanische vormgeving      
Mechanische vormgevingstechnieken     
Mechatronica      
Onderhoudsmechanica auto      
Optiektechnieken     
Orthopedietechnieken     
Podiuminstallaties      
Podiumtechnieken     
Preventief onderhoud machines en installaties      
Printmedia      
Productie-industrie      
Ruwbouw      
Sanitaire en verwarmingsinstallaties      
Technologische wetenschappen en engineering      
Textiel      
Textielontwerp en -prototyping     
Textielproductietechnieken     
Vliegtuigtechnieken     
Vrachtwagenchauffeur      
Zeevaart      
Zeevisserij      

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  Don Bosco Halle Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle
  ZAVO S.O. Hoogstraat 3, 1930 Zaventem
  De Stemstroom - tweede en derde graad Kempischdok-Westkaai 61, 2000 Antwerpen
  Perspectief Jan De Voslei 6, 2020 Antwerpen
  Scheppersinstituut Lakborslei 263, 2100 Deurne
  KNMC JOMA Maantjessteenweg 130, 2170 Merksem
  Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo Denis Voetsstraat 21, 2260 Westerlo
  Sint-Victor Kasteelplein 20, 2300 Turnhout
  Heilig-Grafinstituut Patersstraat 28, 2300 Turnhout
  HTO (High Tech Onderwijs Turnhout) Kempenlaan 36, 2300 Turnhout
  GO! Campus Geel - Middenschool & Atheneum Technische Schoolstraat 15, 2440 Geel
  Sint-Jozefinstituut Gemeenteplein 8, 2550 Kontich
  Sint-Jozefinstituut Jozef Hendrickxstraat 153, 2900 Schoten
  GITOK Kapellensteenweg 112, 2920 Kalmthout
  GO! atheneum Leuven - Campus Redingenhof Redingenstraat 90, 3000 Leuven
  Vrij Technisch Instituut ( VTI Leuven) Dekenstraat 3, 3000 Leuven
  GO! Technisch Atheneum Keerbergen (GITBO) Molenstraat 2, 3140 Keerbergen
  Don Bosco Haacht Stationsstraat 87-91, 3150 Haacht
  Instituut Sancta Maria Aarschot (SMA) Kard. Mercierstraat 10, 3200 Aarschot
  HAST Katholiek Onderwijs Hasselt Kleine Breemstraat 7, 3500 Hasselt
  Spectrumcollege Campus Beringen - Bovenbouw Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen
  Campus de helix Rijksweg 357, 3630 Maasmechelen
  Stedelijke Humaniora Dilsen Europalaan 10, 3650 Dilsen-Stokkem
  Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) Duinenstraat 1, 3920 Lommel
  Atheneum Brugge Sint-Clarastraat 46B, 8000 Brugge
  PTI Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk
  Guldensporencollege Campus Kaai 3 Burgemeester Vercruysselaan 17C, 8500 Kortrijk
  Annuntiata-Instituut Vleeshouwersstraat 22, 8630 Veurne
  VTI Sint-Lucas Oude Leielaan 15, 8930 Menen
  Sint-Lievenscollege Business Steendam 27, 9000 Gent
  Don Bosco - School voor Wetenschap, Techniek en Design Kortrijksesteenweg 1025, 9051 Sint-Denijs-Westrem
  Gemeentelijk Technisch Instituut - GTI Europalaan 1, 9120 Beveren-Waas
  scar Romerocollege, Campus Van Winckel: domein STEM Emiel Van Winckellaan 6, 9200 Dendermonde
  GO! Atheneum Geraardsbergen Papiermolenstraat 103, 9500 Geraardsbergen
  Campus Glorieux Secundair Stefaan Modest Glorieuxlaan 30, 9600 Ronse
  Richtpunt campus Ninove-Zottegem , locatie Zottegem Sabina van Beierenlaan 35, 9620 Zottegem
  GO! Atheneum Oudenaarde Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde
  GO! atheneum en leefschool De Tandem Eikelstraat 41, 9900 Eeklo
  Campus Zomergem Dreef 47, 9930 Zomergem
  Sint-Franciscus Evergem Schepenhuisstraat 4, 9940 Evergem

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de doorstroomfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4.
Hiermee kan je starten in alle graduaatsopleidingen, professionele en academische bachelors van het hoger onderwijs.

Wat na Informatica- en communicatiewetenschappen ?

Na het 6e leerjaar gaan de meeste leerlingen uit de doorstroomfinaliteit verder studeren. Je richting die je in het 5e en 6e jaar hebt gevolgd heeft je niet voorbereid om te gaan werken, wel om verder te studeren.

Om een goede keuze te maken ga je best eerst heel breed kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Het is een belangrijke beslissing waarbij je met een aantal zaken rekening houdt:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Als je wenst verder te studeren zijn er tal van mogelijkheden:

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Meer info over doorstroom naar professionele of academische bachelor: zie AHOVOKS 

Andere mogelijkheden

 • Graduaatsopleidingen
 • 7e leerjaren aso, kso gericht op hoger onderwijs (vroegere voorbeidende jaren)
 • 7e leerjaren kso en tso
 • 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt (vroegere specialisatiejaren bso)  
 • Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
  Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra, bij VDAB, bij DefensiePolitie, ...

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.