Vergoeding bij leren en werken

Stageovereenkomst
Alternerende opleiding
Geen vergoeding
  • Eventueel onkostenvergoeding
Deeltijdse arbeidsovereenkomst Loon voor werkplekleren
  • Bedrag is afhankelijk van aantal gewerkte uren

  • Afhankelijk van geldend CAO in de beroepssector
Overeenkomst alternerende opleiding Leervergoeding
  • 1e jaar: 480,90  €/maand

  • na slagen in 1e jaar of geslaagd 2e graad SO: 530,70 €/maand

  • na slagen 2e jaar, geslaagd in 5e jaar SO, geslaagd in kwalificatiefase OV3 BuSO of geslaagd in alternerende opleiding van min 2 jaar: 572,10 €/maand