Enkele begrippen bij leren en werken combineren

Arbeidsdeelname

Arbeidsdeelname in het DBSO kan uit het volgende bestaan:

 • Werken in het normale arbeidscircuit (bij een werkgever) met:

  -        een overeenkomst van alternerende opleiding,
  -        een stageovereenkomst
  -        een deeltijdse arbeidsovereenkomst
 • Het volgen van een sportgerelateerde opleiding·           
 • Het vrijwilligerswerk·           
 • Het volgen van een tijdelijke cursus/opleiding·           
 • Het verrichten van culturele, sociale of sportactiviteiten georganiseerd door een instantie van de overheid of erkend door of namens een overheid.

Aanloopcomponent

De aanloopcomponent is er voor leerlingen die wel willen werken, maar waarbij er nog moet gewerkt worden aan (sommige onderdelen van) de werkhouding. Het kan ook zijn dat er nog wat vaktechnische vaardigheden moeten aangeleerd worden.

Aanloopfase (bij duaal leren)

Als je volgens de klassenraad (nog) niet arbeidsrijp bent,  maar wel de juiste houding hebt om te leren op de werkplek (= arbeidsbereid)) , krijg je het advies ‘aanloopfase’. Dit advies is bindend!


In de aanloopfase kan men werken op (een combinatie van) 3 types van vaardigheden:

 • Loopbaangerichte vaardigheden voor leerlingen die nog geen duidelijkheid hebben over hun concrete onderwijsloopbaan, maar die wel een duale leerweg willen volgen.
 • Arbeidsgerichte vaardigheden: vb. leren samenwerken, leren op tijd komen, leren werken onder gezag, …
 • Vaktechnische vaardigheden: voor leerlingen die op vaktechnisch vlak geen of onvoldoende kennis en ervaring hebben om een duale opleiding te starten.