Mechanische vormgeving - Derde graad

Studierichting "Mechanische vormgeving"

Wil je later werken in de metaalverwerkende nijverheid? De basisopleiding krijg je in deze technisch-praktische studierichting. 

Je leert er:

 • plaatonderdelen in 2D maken of 3D-stukken uit metaal of kunststof; 
 • materialen kennen en techieken die gebruikt worden in de plaatbewerking en de verspaning*;
 • niet- verspanende bewerkingen*  vb. persen,  solderen,  gieten,  buigen, …
 • verspanende bewerkingen  vb. draaien, frezen, boren, slijpen, kotteren, …
 • zowel werken met conventionele machines (zagen, boren, freezen, ...met de hand) als met (gestuurde) CNC- machines om zeer nauwkeurig werk te kunnen afleveren;
 • basisonderhoud uitvoeren aan de machines, storingen opsporen, productiegegevens registreren;
 • onderdelen, componenten, verbindingsstukken monteren en bijstellen om een constructie in metaal of kunststof te maken;
 • dit doen volgens constructietekeningen, technische dossiers en samenstellingstekeningen;
 • deze constructie klaarmaken voor transport;
 • leert werken op hoogte en zowel binnen een bedrijf, op werven als op buiteninstallaties;
 • gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren.

Je verwerft de beroepskwalificaties van insteller plaatbewerkinginsteller verspaning en monteerder.  

*Verspanen: Je bewerkt een basisproduct met de hand of met de machine waarbij er materiaaldelen/spanen worden verwijderd. Hierdoor wordt het kleiner en verandert het definitief van vorm. 

**Niet-verspanende technieken: waarbij basismateriaal in een bepaalde vorm gebracht wordt zonder dat daarbij deeltjes van het basismateriaal worden verwijderd.

Mechanische vormgeving               


Beschrijving

Wil je later werken in de metaalverwerkende nijverheid? De basisopleiding krijg je in deze technisch-praktische studierichting. 

Je leert er:

 • plaatonderdelen in 2D maken of 3D-stukken uit metaal of kunststof; 
 • materialen kennen en techieken die gebruikt worden in de plaatbewerking en de verspaning*;
 • niet- verspanende bewerkingen*  vb. persen,  solderen,  gieten,  buigen, …
 • verspanende bewerkingen  vb. draaien, frezen, boren, slijpen, kotteren, …
 • zowel werken met conventionele machines (zagen, boren, freezen, ...met de hand) als met (gestuurde) CNC- machines om zeer nauwkeurig werk te kunnen afleveren;
 • basisonderhoud uitvoeren aan de machines, storingen opsporen, productiegegevens registreren;
 • onderdelen, componenten, verbindingsstukken monteren en bijstellen om een constructie in metaal of kunststof te maken;
 • dit doen volgens constructietekeningen, technische dossiers en samenstellingstekeningen;
 • deze constructie klaarmaken voor transport;
 • leert werken op hoogte en zowel binnen een bedrijf, op werven als op buiteninstallaties;
 • gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren.

Je verwerft de beroepskwalificaties van insteller plaatbewerkinginsteller verspaning en monteerder.  

*Verspanen: Je bewerkt een basisproduct met de hand of met de machine waarbij er materiaaldelen/spanen worden verwijderd. Hierdoor wordt het kleiner en verandert het definitief van vorm. 

**Niet-verspanende technieken: waarbij basismateriaal in een bepaalde vorm gebracht wordt zonder dat daarbij deeltjes van het basismateriaal worden verwijderd.

Situering binnen het studiedomein: STEM

2e graad

3e graad

Binnenvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnieken     
Biotechnologische STEM-wetenschappen      
Bouw      
Bouwtechnieken     
Bouwwetenschappen      
Elektriciteit      
Elektromechanische technieken     
Elektrotechnieken     
Grafische technieken     
Hout      
Houttechnieken     
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanica      
Mechanische technieken     
Printmedia      
Schilderen en decoratie      
Technologische wetenschappen      
Textiel      
Textielontwerp en prototyping     
Textielproductietechnieken     
Voertuigtechnieken     
Zeevaart en zeevisserij      
Afwerking bouw      
Applicatie- en databeheer     
Autotechnieken     
Binnen- en buitenschrijnwerk      
Binnenschrijnwerk en interieur      
Binnenvaart en beperkte kustvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen      
Biotechnologische en chemische technieken     
Bouw- en houtwetenschappen      
Bouwplaatsmachinist      
Bouwtechnieken     
Brom- en motorfietsinstallaties      
Crossmedia     
Datacommunicatie en netwerkinstallaties      
Decoratie en schilderwerken      
Dentaaltechnieken     
Elektrische installaties      
Elektromechanische technieken     
Elektronicatechnieken     
Elektrotechnieken     
Fietsinstallaties      
Grafimedia     
Houttechnieken     
Industrile ICT     
Informatica- en communicatiewetenschappen      
Koel- en warmtetechnieken     
Koelinstallaties      
Koetswerk      
Lassen-constructie      
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanische vormgeving      
Mechanische vormgevingstechnieken     
Mechatronica      
Onderhoudsmechanica auto      
Optiektechnieken     
Orthopedietechnieken     
Podiuminstallaties      
Podiumtechnieken     
Preventief onderhoud machines en installaties      
Printmedia      
Productie-industrie      
Ruwbouw      
Sanitaire en verwarmingsinstallaties      
Technologische wetenschappen en engineering      
Textiel      
Textielontwerp en -prototyping     
Textielproductietechnieken     
Vliegtuigtechnieken     
Vrachtwagenchauffeur      
Zeevaart      
Zeevisserij      

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel (GTIL) Daalkouter 30, 1840 Londerzeel
  De Stemstroom - tweede en derde graad Kempischdok-Westkaai 61, 2000 Antwerpen
  GTI Mortsel Dieseghemlei 60, 2640 Mortsel
  GO! atheneum Willebroek Eduard Anseelestraat 46, 2830 Willebroek
  PTS Boom (Prov. Scholen voor Tuinbouw en Techniek) Beukenlaan 44, 2850 Boom
  GITOK Kapellensteenweg 112, 2920 Kalmthout
  Damiaaninstituut Aarschot ( DIA) Pastoor Dergentlaan 220, 3200 Aarschot
  Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs (PISO) Alexianenweg 2, 3300 Tienen
  HAST Katholiek Onderwijs Hasselt Kleine Breemstraat 7, 3500 Hasselt
  KaSO Mosa-RT Bovenbouw Weertersteenweg 135 A, 3680 Maaseik
  VIIO Tongeren Rode Kruislaan 27, 3700 Tongeren
  WICO campus Neerpelt Stationsstraat 74, 3910 Neerpelt
  PTI Kortrijk Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk
  GO! Middenschool & Atheneum Avelgem Oudenaardsesteenweg 20, 8580 Avelgem
  GO! Sec. Onderwijs Groenhove Westerlaan 69, 8790 Waregem
  VTI Ieper Augustijnenstraat 58, 8900 Ieper
  VTI Sint-Lucas Oude Leielaan 15, 8930 Menen
  EDUGO - campus Glorieux (School voor Wetenschap en Techniek) Sint-Jozefstraat 7, 9041 Oostakker
  Campus GO! Erasmus Atheneum Onteigeningsstraat 41 B, 9060 Zelzate
  Sint-Jorisinstituut Bazel Kruibekestraat 55A, 9150 Bazel
  Richtpunt Campus Hamme Meulenbroekstraat 15, 9220 Hamme
  Scheppersinstituut Wetteren Cooppallaan 128, 9230 Wetteren
  VTI Aalst Sinte Annalaan 99b, 9300 Aalst
  IDEAAL - VTI Deinze Leon Declercqstraat 1, 9800 Deinze
  IDEAAL - Emmas - Bovenbouw Sint-Gerolflaan 20, 9880 Aalter
  Richtpunt campus Eeklo dagonderwijs Roze 131, 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de dubbele finaliteit in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

In uitzonderlijke gevallen kan voor een leerling die zonder getuigschrift of diploma dreigt uit te vallen een bijzonder kwalificerend traject worden uitgewerkt door de klassenraad (in samenwerking met externe partners). Dit kan enkel voor studierichtingen in de 3e graad.
Hiervoor is een akkoord van het CLB en instemming van de ouders van de leerling nodig.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding.

Hiermee kan je starten in:

 • het 7e leerjaar gericht op de instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere specialisatiejaren BSO) 
 • 7e leerjaar gericht op de instroom op hoger onderwijs na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere naamloos 7e jaar BSO) 
 • graduaatsopleidingen (incl. basisverpleegkunde) 

Wat na Mechanische vormgeving ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken:

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren:

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra,  VDAB,  DefensiePolitie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit